Sunteți pe pagina 1din 1

Despre un copolimer X se cunosc urmatoarele informatiii:

- se obtine prin copolimerizarea butadienei (A) cu o hidrocarbura aromatica cu N.E.=5 ( in raport


molar A:B=2:1
- are compozitia procentuala de masa 90.566% C si 9,434% H.
a) Sa se identifice copolimerul X.
b) Sa se calculeze masa de copolimer care ar putea sa se obtina daca s-au introdus in proces 378g
de butadiena si 312 g hidrocarbura.
CH1,25
a)
Formula copolimerului mai mult am dedus-o deca am determinat-o si apoi am verificat daca este
buna. Monomerul aromatic este stirenul CH2=CH-C6H5
Copolimerul este de forma:
corespunde formulei
b) Masa de copolimer este suma maselor monomerilor, pentru ca din reactie nu se elimina nimic,
doar se leaga moleculele unele de altele
Se determina numarul de moli de butadiena
1 mol C4H6 = 54g
n butadiena=378/54 = 7 moli butadiena
Se determina numarul de moli de stiren
1 mol CH2=CH-C6H5 = 104 g
n stiren = 312/104 = 3 moli stiren
Raportul dintre monomeri este butadiena : stiren, 2 : 1, rezulta ca la cei 3 moli stiren se consuma
6 moli butadiena.
masa copolimerului = 654 + 3104 = 636 g copolimer