Sunteți pe pagina 1din 1

O proba cu masa de 234g dintr-un amestec echimolecular de metanol si etanol este

oxidata cantitativ cu o solutie acida de K2Cr2O7 de concentratie 1,6M. Considerand ca


din reactie rezulta numai compusi carbonilici, determinati:
a) compozitia exprimata in procente de masa a amestecului de compusi carbonilici;
b)volumul solutiei de K2Cr2O7 necesar oxidarii amestecului de alcooli;
c)masa solutiei de H2SO4 de concentratie98% folosita pentru obtinerea solutiei oxidante.

1 1 30
CH3-OH + [O]->CH2=O + H2O
A 3 90

1 1 44
CH3-CH2-OH + [O]-> CH3-CH=O + H20
A 3 132

1 392 3
K2Cr2O7 +4H2 SO4-> K2SO4 +Cr2(SO4)3 + 4H2O + 3[O]
Z m 6

46 a+32a=234 -> a=3

a) 100………………..x………….y
222……………….132 ……….30

x=59.45% C-C=O
y=40,55% CH2=O

b)z=2 moli
Cm=1.6M –
->Vs=1.25 L

b) md=784
ms=800 g H2SO4