Sunteți pe pagina 1din 8

Ce volum de eten, msurat la 127 grade Celsius i 3 atm, se formeaz prin

dehidroclorurarea a 967,5 kg monocloroetan, dac randamentul reaciei este de 75?


Ecuatia reactiei este:
CH3-CH2-Cl CH2=CH2 + HCl
Se determina masade cloroetan care se dehidrohalogeneaza
=nasa transformata 100/masa introdusa
masa tramsformata = masa introdusa/100 = 967,575/100=725,625 kg cloroetan se transforma
Se determina numarul de moli de etena obtinut
1 knol CH3-CH2-Cl = 64,4 kg
64,5 kg.................1 kmol
CH3-CH2-Cl CH2=CH2 + HCl
725,625 kg...............x
x= 11,25 kmoli
Se determina volumul la 1270C si 3 atm
Se aplica formula:
pV=nRT
V=nRT/p = 11,25 0,082400/3 = 123 m3

1. se impart procentele la masa atomica a elementului respectiv


C:10,04/12=0,83
H:0,83/1=0,83
Cl:89,12/35,5=2,5
2. Se impart rezultatele obtinute la cel mai mic dintre ele
C:0,83/0,83=1
H:0,83/0,83=1
Cl:2,51/0,83=3
Formula bruta CHCl3
Formula moleculara (CHCl3)n
Masa molara in functie de n=12n+n+3x35,5n=119,5n
Dar masa molara se da si in problema 119,5g/mol (cred ca ai gresit cand ai
scris-o, nu poate fi 19,5)
Egalam cela doua mase molare
119,5n=119,5
n=1
Formula moleculara a substanetei este CHCl 3 cloroform

CHCl3 + 2H2O -> [CH(OH)3] -> HCOOH + 3HCl

1). Toluenul este clorurat fotochimic, obtinandu-se 2 substante A si B .Substanta A are


compozitia procentuala masica 44,1% clor 52,1 %carbon si restul hidrogen.Substanta B are
raportul masic C:H:Cl=16,8:1:21,3 .Determina :
a). formulele compusilor A si B
b). volumul de clor(c.n) necesar obtinerii compusilor A si B , daca masa de toluen consumata
este de 368 kg iar compusii A si B se afla in raport molar de 3:1
c). masele compusilor C si D care se obtin la hidroliza compusilor a si respectiv B , daca
randamentul este 80%
a)
Se determina substanta A
Se determina procentul de H
100-52,1-44,1=3,8
A
C: 52,1/12=4,34
C: 4,34/1,24=3,5
H:3,8/1=3,8
H:3,8/1,24=3
Cl:44,1/35,5=1,24 Cl: 1,24/1,24=1
B
C : 16,8/12=1,4
C: 1,4/0,6=2,33
H : 1/1=1
H:1/0,6=1,66
Cl : 21,3/35,5=0,6 Cl: 0,6/0,6=1

A : C7H6Cl2
B : C7H5Cl3

formula bruta: C3,5H3Cl


formula moleculara: C7H6Cl2

formula bruta: C2,33H1,66Cl


- se cauta numarul cu care trebuie inmultiti indicii
pentru a rezulta indici cat mai apropiati de numere
intregi.
n=3
formula moleculara: C7H5Cl3

C6H5 - CHCl2
C6H5 CCl3

b)
Se noteaza cu
a numarul de moli de toluen transformata in C6H5 - CHCl2
b numarul de moli de toluen transformata in C6H5 CCl3
92(a+b)=368
a+b=4
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:
1 kmol.........2 kmoli.....1 kmol

C6H5 CH3 + 2Cl2 C6H5 - CHCl2 + 2HCl


a kmoli...........x1 ..............y1
x1=2a kmoli Cl2
y1=a moli C6H5 - CHCl2
1 kmol.........3 kmoli.....1 kmol
C6H5 CH3 + 3Cl2 C6H5 CCl3 + 3HCl
b kmoli...........x2 ..............y2
x2=3b kmoli Cl2
y2=b moli C6H5 CCl3
a/b=3/1 a=3b se inlocuieste a in ecuatia a+b=4
4b=4
b=1
a=3
Numarul de moli de clor consumat=y1+y2=2a+3b=6+3=9 kmoli Cl2
Volumul de clor=922,4=201,6 m3
c)
C6H5 - CHCl2 + H2O C6H5 CHO + 2HCl
C6H5 CCl3 + 2H2O C6H5 COOH + 2HCl
Din prima ecuatie chimica se observa ca din
1 kmol C6H5 - CHCl2 se obine 1 kmol C6H5 CHO
3 kmoli C6H5 - CHCl2 .............x kmoli C6H5 CHO
x=3 kmoli C6H5 CHO
1 kmol C6H5 CHO = 106 kg
Masa teoretica de aldehida benzoica=3106 = 318 kg
= masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100 = 31880/100 = 254,4 kg C6H5 CHO
Din a doua ecuatie chimica se observa ca din
1 kmol C6H5 CCl3 se obine 1 kmol C6H5 COOH
1 kmoli C6H5 CCl3 .............x kmoli C6H5 COOH
x=1 kmoli C6H5 COOH
1 kmol C6H5 COOH = 122 kg
Masa teoretica de aldehida benzoica=122 kg
= masa practica100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100 = 12280/100 = 97,6 kg C6H5 CHO
2. Prin hidroliza clorurii de benziliden se obtin 53 kg de belzaldehida . Daca pt obtinerea clorurii
de benziliden s-au folosit ca materii prime numai metan si clor iar randamentul de transformare a

fost de 70 % calculati volumul de metan introdus si volumul de clor consumat


Ecuatiile reactiilor sunt:
a) 2CH4 CHCH + 3H2
b) 3 CHCH C6H6
c) CH4 + Cl2 CH3-Cl + HCl
d) C6H6+ CH3-Cl C6H5-CH3 + HCl
e) C6H5-CH3 + 2Cl2 C6H5-CHCl 2 + 2HCl
f) C6H5-CHCl2+ H2O C6H5-CHO + 2HCl
Din ecuatiile de mai sus se observa ca pentru a obtine 1 kmol de benzaldehida se folosesc
7 kmoli de metan CH4.( 6 pentru obtinerea acetilenei si apoi a benzenului si 1 pentru
obtinerea clorurii de metil)
7 kmoli CH4=722,4=156,8 m3
1 kmol aldehida = 106 kg
Daca 106 kg benzaldehida se obtin din 156,8 m3
Atunci 53 kg benzaldehida.......................x
x=78,4 m3 se transforma
= volumul transformat100/volumul introdus
volumul introdus = volumul transformat100/ = 78,4100/ 70= 112 m3 CH4
Volumul de clor se poate calcula cu ajutorul volumul de metan. Din ecuatiile reactiilor
chimice se observa ca la 7 kmoli (156,8 m3) de metan se introduc 3 kmoli (67,2 m3) de clor.
Daca pentru 156,8 m3 metan................67,2 m3 Cl2
Atunci pentru 78,4 m3 metan...................x
x=33,6 m3 Cl2

3. Se obtine clorura de vinil prin tratarea a 457,143 m3 (c.n.) acetilena,de puritate 98%(in
volume ) cu acid clorhidric.Stiind ca se foloseste un exces de 10 % HCl, randamentul de obtinere
a cloruri de vinil este de 90% iar prin polimerizarea clorurii de vinil rezulta un polimer cu gradul
de polimerizare 1000 sa se calculeze masa de polimer obtinuta si volumul (c.n.) de HCl gazos
introdus in reactie
Ecuatiile reactiilor sunt:
CHCH + HCl CH2=CHCl

Se calculeaza acetilena pura:


100 m3 C2H2 impura.....................98 m3 C2H2 pura
457,143 m3 C2H2 impura.................x

x=448 m3 C2H2 pura


Se calculeaza cata acetilena se transforma in clorura de vinil
100 m3 C2H2 introdusa.....................90 m3 C2H2 se transforma
448 m3 C2H2 introdusa........................x
x=403,2 m3 C2H2 se transforma
Se calculeaza cata clorura de vinil se obtine din 403,2 m3 C2H2
1 kmol CH2=CHCl=62,5 kg
22,4 m3 C2H2..................... 62,5 kg CH2=CHCl
403,2 m3 C2H2.......................x
x=1125 kg CH2=CHCl
masa polimerului este 1125 100=112500 kg
Pentru a calcula clorul introdus se observa in primul punct ca la 22,4 m3 C2H2 se utilizeaza 22,4
m3 Cl2.
Se calculeaza clorul in exces.
100 m3 Cl2 .................. 10 m3 Cl2 exces
448 m3 Cl2 ....................x
x=44,8 m3Cl2
Volumul de clor introdus=448+44,8=492,8 m3

Pentru a obtine 13,2 g acetaldehida prin oxidarea etanolului cu u randament de 60% este necesar
un volum de K2Cr2O7 2N de:
Se determina din cat etanol se obtine 13,2 g etanal
1 mol CH3-CHO = 44 g
1 mol CH3-CH2OH = 46 g
Ecuatia rectiei chimice:
46g44g
CH3-CH2OH + [O] CH3-CHO + H2O
x g13,2g
x=13,246/44 =13,8 g CH3-CH2OH transformat in 13,2 g etanal
= masa transformata 100/masa introdusa
masa introdusa = masa transformata 100/ = 13,8 100/ 60 = 23 g etanol
Se determina numarul de moli de atomi de oxigen folositi la oxidare
46 g..1 mol
CH3-CH2OH + [O] CH3-CHO + H2O
23 g..x
x=0,5 moli [O]

1 mol K2Cr2O7 = 294 g


Ecuatia prin care se obtine oxigenul utilizat la oxidare
294 g..3 moli
K2Cr2O7 + 4H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4) 3 + 4H2O + 3[O]
x g..0,5 moli
x=49 g K2Cr2O7
1 Eg (echivalent gram) de K2Cr2O7 = M / numarul electronilor cedati = 294/6= 49g
Rezulta ca in reactie se foloseste 1 Eg de K2Cr2O7
1000 ml solutie..2 Eg K2Cr2O7
x ml solutie.1 Eg K2Cr2O7
x=500 ml solutie = 0,5 l
\

Ecuatia reactiei este CnH2n+1-OH + 3n/2 O2 = (n+1)H2O + nCO2


Bilantul atomilor de oxigen: n+1+2n = 3n+1 atomi de oxigen
1 atom de oxigen provine de la alcool deci raman 3n atomi de oxigen, ceea ce
inseamna 3n/2 molecule de oxigen
1 mol CnH2n+1-OH = 14n+18 g
14n+18 g.n22,4 l
CnH2n+1-OH + 3n/2 O2 = (n+1)H2O + nCO2
11,5 g..11,2 l
11,2(14n+18)=22,411,5n|:11,2
14n+18=23n
9n=18
n=2
Alcoolul este CH3-CH2-OH
Pentru intrebarea referitoare la molecule polare si nepolare.
O molecula nepolara este formata din atomi de acelasi fel, iar molecula nepolara
este formata din atomi diferiti. Exista si molecule formate din atomi diferiti in care
desi legaturile dintre atomi sunt covalente polare, in ansamblul ei molecula este
nepolara. Asta se intampla la compusi care au molecula simetrica. De exemplu in
cazul CCl4 si CH4 structura de tetraedru regulat face ca moleculele lor sa fie
nepolare. De asemenea la benzen structura benzenului de hexagon regulat face ca
molecula lui sa fie nepolara. De obicei ca solventi nepolari sunt CCl4 si C6H6.
Hidrocarburile in general au molecule nepolare si se dizolva in solventi polari dar
sunt insolubile in apa. Pot sa iti trimit cateva date despre legatura covalenta polara
si nepolara si despre moleculele (in care desi legatura este covalenta polara)
nepolare.

molecula polara este formata din atomi diferit

1. La 94 g fenol se adauga 200 g solutie NaOH 40%. Care este volumul de solutie de HCl 0,5 M,
care trebuie adaugat pentru ca solutie finala sa fie neutra ?
Fenolul are caracter acid. Va reactiona cu NaOH ca orice acid. Daca se foloseste si HCl
inseamna ca NaOH este in exces. Se calculeaza masa de NaOH care neutralizeaza fenolul
1 mol fenol = 94g
94g...............40 g
C6H5-OH + NaOH C6H5-ONa + H2O
94 g ...............x
x=40 g NaOH utilizat la neutralizarea fenolului
Se calculeaza masa de NaOH din 200 g solutie 40%
100 g solutie......................40 g NaOH
200 g solutie........................x
x=80 g NaOH
Se calculeaza masa de NaOH care ramane dupa reactia cu fenolul
80-40=40 g NaOH
Se calculeaza numarul de moli de HCl care neutralizeaza cele 40 g NaOH in exces
40g..........1 mol
NaOH + HCl NaCl + H2O
40g............x
x=1 mol HCl
Se calculeaza volumul de solutie HCl de concentratie 0,5 M
1000 ml solutie HCl.......................0,5 moli HCl
x ml solutie HCl................................1 mol HCl
x=2000 ml solutie HCl= 2 l solutie HCl
3. Glicerina continuta de creme, sub actiunea temperaturii, se deshidrateaza intramolecular,
formand un compus cu miros ranced si intepator, numit acroleina. formula de structura a acesteia
este: H2C = CH - CHO
Daca 200 g crema Nivea contine 5% glicerina, din care 30% se deshidrateaza, calculeaza masa
de acroleina formata.
Se calculeaza cata glicerina contin 200 g crema Nivea stiind ca 100 g crema contine 5 g glicerina
(5%)
100 g crema Nivea..................5 g glicerina
200 g crema Nivea.....................x
x=10 g glicerina

Se calculeaza masa de glicerina din cele 10 g care se deshidrateaza stiind ca din 100 g glicerina
se deshidrateaza 30g
100 g glicerina...................30 g glicerina se deshidrateaza
10 g glicerina........................x
x=3 g glicerina se deshidrateaza
1 mol glicerina = 92 g
1 mol acroleina = 56 g
Ecuatia reactiei este:
92 g...................................................56 g
CH2(OH)-CH(OH)-CH2OH H2C = CH CHO + 2H2O
3 g........................................................x
x=1,826 g acroleina