Sunteți pe pagina 1din 6

1.Clorura de alil(3-cloro-1-propena) se obtine prin clorurarea propenei la temperatura de 500 gradeC .

dupa
separarea acidului clorhidric se obtine un amestec, care contine in procente de masa : 71,4% propena
nereactionata, 22,95% clorura de alil si 5,65% 1,2-dicloro-propan(rzultat prin aditia clorului la propena).
Considerand ca nu ramane clor nereactionat, sa se calculeze:
1. raportul molar dintre propena :(si) clor la inceputul reactiei
2.volumul de propena in conditii normale, necesar pentru a obtine 12 kmoli de clorura de alil
3. conversia propenei in clorura de alil si randamentul procesului
Ecuatiile reactiilor chimice
1.propena+clor=clorura de alil
2.propena +clor=1,2dicloropropan
Considera masa amestecului final=100g
100 g amestec.............71.4g propena ......22.95g clorura de alil...........5.65g 1,2 dicloropropan
Stiind acum masa de clorura de alil si masa de 1,2 dicloropropan afli din ecuatia reactiei chimice masa de
propena si masa de clor
Nu uita de propena ce ramane nereactionata
Afli apoi numarul de moli de propena si nr moli clor

2.O hidrocarbura nesaturata se hidrogeneaza catalitic in prezenta nichelului.Sa se detrmine cate legaturi
duble legaturi are hidrocarbura,daca 0.84 g hidrocarbura se hidrogeneaza cu 0.328 dm 3 hidrogen la
temperatura de 24 grade celsius si p=1.5 atm.Masa moleculara a hidrocarburii este 42.
Rezolvare:
1. Se afla volumul de hidrogen,masurat in conditii normale,necesar hidrogenarii hidrocarburii.
V0=(p*V*273)/p0(273+t)=(1.5*0.328*273)/[1*(273+27)=0.448 dm

2. Se calculeaza volumul de hidrogen necesar hidrogenarii unui mol de hidrocarbura


3

( 42*0.448)/0.84=22.4 dm hidrogen
Stiind ca pentru hidrogenarea unui mol de substanta ,ce contine o dubla legatura,este nevoie de 1 mol de
3

hidrogen,respectiv de 22.4 dm hidrogen,rezulta ca hidrocarbura are o duble legatura.

O alcadiena necunoscuta A,are raportul masic C:H=15:2. Determina formula moleculara a alcadienei A.
O alcadiena are formula generala CnH2n-2
Se cunoaste raportul de masa C:H
mC/mH =15/2
12n/2n-2= 15/2
24n =30n 30
6n=30
n=5
Alcadiena
este C5H8 pentadiena

La arderea unui alcan rezulta un amestec gazos in raport masic CO2:H20=2,037. Determinati izomerul care
nu poate forma alchene prin dehidrogenizare.
..................................................xg..................y.g
CnH2n+2...........(3n+1)/2O2=nCO2..........+(n+1)H2O
.................................................n*44g...........(n+1)*18
notam cu x cantitatea de CO2
notam cu y cantitatea de apa
x/y=2.037
x*(n+1)*18=y*n*44
(18n+18)*x=y*n*44
(18n+18)*x/y=44*n
(18n+18)*2.037=44*n
36.666n=44n-36.66
36.66=7.334n
n=4.99
alcan : C5H12
neopentanul

1. Scrie formulele de structura ale urmatoarelor alchene :


a) 3-metil-2-pentena
b) 2,2-dimetil-3-hexena
c) 3-etil-1-pentena
d) 2,3-dimetil-2-pentena
a) 3-metil-2-pentena
a)CH3-CH2-C=CH-CH3
...................I
...................CH3
b) 2,2-dimetil-3-hexena
CH3-CH-CH=CH-CH-CH3
.........I.....................I
.........CH3...............CH3
c) 3-etil-1-pentena
CH2=CH-CH-CH2-CH3
.................I
.................C2H5
d) 2,3-dimetil-2-pentena
.......................CH3
.......................I
CH3-CH2-C=C-CH3
..................I
..................CH3

2. Scrie formulele de structura ale urmatoarelor alchene si denumeste-le conform IUPAC.


Precizeaza care dintre ele prezinta izomerie geometrica.
a) 4-etil-3-metil-2-pentena
b) 3-etil-3-butena
c) 2-etil-1-butena
a) 4-etil-3-metil-2-pentena
.........CH3
.........I
CH3-C-CH=CH-CH3
.........I
.........C2H5
b) 3-etil-3-butena
esti sigur ca este 3-etil-3--butena?
c) 2-etil-1-butena
CH3-CH-CH=CH2
.........I
.........C2H5
3. Se dau urmatoarele formule moleculare : C3H8; C4H8; C6H14; C5H10. Precizeaza care dintre aceste
formule moleculare corespund unor alchene si scrie formulele de structura ale izomerilor alchenelor
respective.
1.Reprezentati catenele de carbon ale substantelor de mai jos:
a) 4.5-dimetil 3-propil-2-hexena
b) 3-etil-2.4-dimetil-3-hexena
2.) 56g de etena se clorureaza cu o solutie de clor c=20%.Calculati cantitatea de solutie de clor necesara
reactiei.
56g de etena se clorureaza cu o solutie de clor c=20%.Calculati cantitatea de solutie de clor necesara
reactiei.
56g..................x g
H2C=CH2........+Cl2-------->C2H4Cl2
28g..................71g
x=71*56/28=142g
c%=(md/ms)*100
ms=142*100/20=710g sol de conc 20%
Din combustia a 120g de Alchina A au rezultat 108 g de apa . Identificati alchina
120g..........................................................108g
CnH2n-2 .........+(3n-1)/2O2=nCO2.........+(n-1)H2O
14n-2 ......................................................(n-1)18g
120*(n-1)18=108(14n-2)
2160(n-1)=1512n-216
2160n-2160=1512n-216
2160n-1512n=2160-216
648n=1944
n=3
alchina:C3H4

12.7g de hidrocarbura nesaturata, A, cu masa molara 54 g/mol aditioneaza 2,24 L de


H2 transformandu-se intr-o hidrocarbura saturata.
a) Determina formula moleculara a hidrocarburii A.
b) Scrie izomerii aciclici cu formula
moleculara determinata.
12a+b=54
54g......22,4nl
CaHb+ nH2 CaHb+2n
2,7g...2,24l
22,42,7n
= 2,2454
n=2
Hidrocarbura
are o legatura tripla ; este alchina, CnH2n-2
14n-2=54
14n=56
n=4
Formula moleculara C4H6
Izomerii:
CH2C-CH2-CH3
CH3-CC-CH3
Observatie:
Acestei formule moleculare ii mai corespund hidrocarburi care au doua legaturi duble numite diene
CH2=CH-CH=CH3
CH2=C=CH-CH3
Existena dublelor legturi ntre atomii de carbon permite introducerea unor grupri
funcionale importante n moleculele compuilor organici.
1. Scriei formula de structur a alchenei A, cu denumirea IUPAC 2-metil-2-penten.
1 punct
2. Scriei ecuaiile reaciilor alchenei A cu urmtorii reactivi:
a. Cl2; b. HBr; c. H2O/ H2SO4. 6 puncte
3. Calculai volumul de alcool monohidroxilic care se obine din 100 moli de alchen A,
tiind c densitatea alcoolului este 0,8 g/cm3, iar randamentul transformrii este 80%.