Sunteți pe pagina 1din 2

2,7 grame de hidrocarbura nesaturata ,A,cu masa molara 54 g/mol aditioneaza 2,24 l de H2 transformandu-se

intr-o hidrocarbura saturata.


a) determina formula moleculara a hidrocarburii A .
b)scrie izomerii aciclici cu formula moleculara determinata .
Se determina numarul de legaturi duble din hidrocarbura stiind ca la o legatura dubla se aditioneaza 1 mol
H2 (adica 22,4 L)
2,7 g hidrocarbura....................2,24 L H2
54 g hidrocarbura.......................x
x= 44,8 L H2
1 mol H2...................22,4 L
x moli H2..................44,8 L
x=2 moli H2
Inseamna ca hidrocarbura are fie 2 legaturi duble, fie o legatura tripla
Se determina formula hidrocarburii. Deoarece nu se da formula procentuala sau raportul de masa se procedeaza
in modul urmator:
Se imparte masa molara la masa atomica a carbonului pentru a aproxima cati atomi se gasesc in molecula
Restul impartirii il reprezinta atomii de H
54:12=4 rest 6
Rezulta ca hidrocarbura A are 4 atomi de C si 6 de H
Formula hidrocarburii: C4H6
CH2=CH-CH=CH2 1,3-butadiena
CH2=C=CH-CH3
1,2-butadiena
CHC-CH2-CH3
1- butina
CH3-CC-CH3 2-butina
Etanalul sau aldehida acetica este un lichid incolor cu miros de mere verzi , folosit in mari cantitati la obtinerea
unor rasini sintetice .
a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a etanolului din acetilena .
b)calculeaza masa de etanol care se poate obtine prin aditia apei la 280 cm3 C2H2 de puritate 80% .
a) Ecuatia reactiei chimice
HCCH + H2O [CH2=CH-OH]CH3-CHO
b)
Se determina acetilena pura
100 cm3 C2H2 impura..........................80 cm3 acetilena pura
280 cm3 acetilena impura........................x
x= 224 cm3 acetilena pura = 0,224 L
Se determina masa de etanal
22,4 L..................................................44 g
HCCH + H2O [CH2=CH-OH]CH3-CHO
0,224 L..................................................x
x=0,44 g etanal
Peste tot ai scris etanol dar cred ca este vorba de etanal

Din 30 g de carbid se obtin prin hidroliza 8,96 dm3 de acetilena .


a) determina puritatea carbidului folosit .
b) calculeaza masa de apa de brom de concentratie 2% care poate fi decolorata de cei 8,96 dm3 de acetilena .
a) Se determina masa de carbid transformata in 8,96 dm3 (L) de acetilena
1 mol carbid (CaC2) = 64g
Ecuatia reactiei chimice
40g.....................22,4 L
CaC2 + H2O CHCH + Ca(OH)2
x g.......................8,96
x=8,9640/22,4= 16 g CaC2 se tranforma in acetilena
Se determina puritatea carbidului
30 g carbid impur..................16 g carbid pur
100 g carbid impur..................x
x=53,33%
b) Se determina masa de Br2 care se aditioneaza
1 mol Br2 = 160 g
Ecuatia reactiei este:
22,4 L.......2160g

8,96 L..........x
x= 128 g Br2
Se determina masa solutiei de Br2 de concentratie 2%
100 g apa de brom...................2 g brom
x g apa de brom.....................128 g brom
x= 6400 g apa de brom = 6,4 kg
Prin aditia acidului clorhidric la acetilena se obtine clorura de vinil , monomer important in industria
polimerilor .
a) scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a clorurii de vinil din acetilena .
b) calculeaza masa de policlorura de vinil care sa poate obtine din clorura de vinil rezultata din 200 kg de
acetilena cu un randament de 70 % .a
a) HCCH + HCl CH2=CH-Cl
b) Masa polimerului rezultat este egala cu masa de monomer introdusa
Se determina masa de acetilena transformata
= masa transformata100/masa introdusa
masa transformata = masa introdusa/100 = 20070/100 = 140 kg acetilena transformata
Se determina masa de monomer (clorura de vinil obtinuta)
1 kmoli C2H2 = 26 kg
1 kmoli CH2=CH-Cl = 62,5 kg
26 kg.......................62,5 kg
HCCH + HCl CH2=CH-Cl
140 kg........................x
x=336,53 kg clorura de vinil
Tot monomerul se transforma in polimer deci rezulta 336,53 kg policlorura de vinil

S-ar putea să vă placă și