Sunteți pe pagina 1din 1

Cu cate procente se reduce volumul unui amestec echimolecular de etena si hidrogen, daca el este trecut

peste un catalizator de Ni, la 2000C si 200 atm si daca randamentul procesului este de 75%.
Amestec echimolecular = numar egal de moli
Se considera 1 mol etena si un mol H2
Amestecul initial ni= 2 moli
Ecuatia reactiei este:
C2H4 + H2 C2H6
Se determina numarul de molide alchena transformati
= numar de moli transformati100/numar de moli introusi
numar de moli transformati = numar de moli introdusi /100= 1 75 /100=0,75 moli transformati
In amestecul final vor fi:
0,25 moli etena netransformata
0,25 moli hidrogen netransformat
0,75 moli etan
Amestecul final nf= 0,25 + 0,25 + 0,75 = 1,25 moli

Se determina raportul dintre volumul initial si volumu final


pVi=niRT
pVf=nfRT
(pVi)/( pVf)=niRT/ nfRT
Vi/Vf = ni/ nf
Vi/Vf =2/ 1,25
2 L100
1,25Lx
x=125/2=62,5%
Volumul final reprezinta 62,5% din cel initial
Volumul a scazut cu 37,5%