Sunteți pe pagina 1din 2

Copolimerul format din butadiena , stiren , clorura de vinil si acrilonitril contine 22.94% clor si 2.26% azot .

Daca
24.76 g copolimer reactioneaza cu 320 g solutie 4% Br2 in CCl4 , se cere :
a) ecuatia reactieie de copolimerizare .
b) raportul de copolimerizare al monomerilor ;
c) volumul de etena in c.n. necesar preparii clorurii de vinil care se copolimerizeaza pentru a obtine catitatea de
copolimer luata in lucru ..

Se determina numarul de legaturi duble , care provin de la butadiena. La o legatura dubla se aditioneaza o molecula
de Br2
Se determina masa de Br2 din 320 g solutie
100 g solutie.........................4 g Br2
320 g solutie..........................x
x= 12,8 g Br2
Se determina numarul de moli de Br2
1 mol Br2............................160 g
x moli Br2............................12,8 g
x=12,8/160 = 0,08 moli Br2
M............................................................................... a moli
-(CH2-CH=CH-CH2)a(CH2-CHC6H5)b(CH2-CHCl)c(CH2-CHCN)d + aBr2 -(CH2-CHBr-CHBr-CH2)a(CH2-CHC6H5)b(CH2-CHCl)c(CH2-CHCN)d

24,76g........................................................................0,08
M=24,76a/0,08 = 309,5a
Se determina masa molara a copolimerului
100 g copolimer..................22,94 g Cl
309,5a g ...............................35,5c g Cl
7099,93a = 3550c
c=2a
100 g copolimer..............2,26 g N
309,5a g copolimer...........14d
d=0,5a moli acrilonitril
54a+104b+62,5c+53d=309,5a
54a+104b+125a+26,5a=309,5a
104b=104a
b=a
-(CH2-CH=CH-CH2)a(CH2-CHC6H5)a(CH2-CHCl)2a(CH2-CHCN)0,5a + aBr2 -(CH2-CHBr-CHBr-CH2)a(CH2-CHC6H5)a(CH2-CHCl)2a(CH2-CHCN)0,5a

-(CH2-CH=CH-CH2)2(CH2-CHC6H5)2(CH2-CHCl)4(CH2-CHCN)
a) ecuatia reactieie de copolimerizare
M copolimer = 254+2104+462,5+53=619
b) raportul de copolimerizare al monomerilor
butena:stiren:clorura de vinil:acrilonitril
2 : 2 :
4
:
1

c) volumul de etena in c.n. necesar preparii clorurii de vinil care se copolimerizeaza pentru a obtine catitatea
de copolimer luata in lucru ..
22,4 L.........................................................1 mol
CH2=CH2 + Cl2 CH2Cl-CH2Cl CH2=CHCl + HCl
x L..............................................................4 moli
x=89,6 L etena pentru a obtine 619 g copolimer
Se determina volumul de etena utilizat pentru obtinerea a 24,76 g copolimer
619 g copolimer.............89,6 L etena
24,76 g copolimer...............x
x=3,584 L etena

S-ar putea să vă placă și