Sunteți pe pagina 1din 2

Dupa racire la temperatura obisnuita, gazele rezultate la arderea unui amestec de metan si etan in raport molar

CH4:C2H6 = 3:2 sunt barbotate printr-un vas care contine solutie de NaOH de concentratie 40%, si se constata
ca masa vasului a crescut cu 616g. Cerintele:
a) Masa molara medie si densitatea fata de aer a amestecului (l-am rezolvat cu formulele amestecului de gaze;
M = 21,6 g/mol)
b) Masa amestecului de metan si etan supus arderii
c) Masa solutiei de NaOH de concentratie 40% necesara.
b) La trecerea unor gaze (barbotarea) prin solutie de NaOH se va retine CO2. Rezulta ca 616 g cu care creste
masa vasului cu solutie de NaOH este masa de CO2 rezultat din reactiile de ardere si retinut de solutia de
NaOH.
Se determina numarul de moli de CO2 rezultati
1 mol CO2 = 44 g
n CO2 = 616/44 = 14 moli CO2
Se determina numarul de moli de CH4 si C2H6
Se noteaza cu:
a numarul de moli de CH4
b numarul de moli de C2H5
a/b=3/2
a = 1,5 b
Ecuatiile reactiilor de ardere sunt
CH4 +2O2 CO2 + 2H2O
C2H6 +7/2O2 2CO2 + 3H2O
Se determina numarul de moli de CO2 rezultati dinamoli CH4 si b moli C2H6
1mol...............1 mol
CH4 +2O2 CO2 + 2H2O
a moli...............x
x=a moli CO2
1mol...................2 moli
C2H6 +7/2O2 2CO2 + 3H2O
b moli....................y
y=2b moli CO2
a + 2b = 14
Se rezolva sistemul:
a + 2b = 14
a = 1,5 b
3,5b = 14
b=4 moli C2H6
a=6 moli CH4
1 mol CH4 = 16 g
1 mol C2H6 = 30 g
masa amestecului = 616 + 430 = 216 g

c) Se determina masa de NaOH folosita


1 mol NaOH = 40 g
Ecuatia reactiei este:
240 g.......1 mol
2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O
x g............14 moli
x=1120 g NaOH
Se determina masa de solutie de NaOH de concentratie 40% folosita
100 g solutie NaOH................40 g NaOH
x g solutiw NaOH...................1120 g NaOH
x = 2800 g solutie=2,8 kg solutie