Sunteți pe pagina 1din 2

20 cm3 de hidrocarbura gazoasa se ard cu 150 cm 3 de O2.

Dupa trecerea amestecului rezultat


printr-o solutie de H2SO4 rezulta 100 cm3 gaze de ardere. Dupa absorbtia acestora intr-o solutie
de KOH se reduc la 20 cm3, care sunt absorbiti de pirogalol. Stiind ca toate volumele sunt
masurate in aceleasi conditii de presiune si temperatura, formula moleculara a hidrocarburii este:
A. CH4; B. C2H6; C. C3H8; D. C4H10; E. C5H12. Raspunsul corect este D. C4H10.
Ecuatia reactiei de ardere:
CaHb + (3a+b)/2O2 aCO2 + b/2 H2O
Pentru a determina pe a si b trebuie cautate 2 ecuatii in a si b.
Dupa eliminarea apei amestecul de gaze (dioxid de carbon si oxigen in exces) are 100 cm3
Dupa eliminarea dioxidului de carbon, care este retinut de solutia de KOH rezulta 20 cm 3 gaz
care este retinut de pirogalol.
Inseamna ca sunt 100 20 = 80 cm3 dioxid de azot si 20 cm3 de oxigen
Oxigenul care a reactionat = 150-20=130 cm3 oxigen consumat la ardere.
Cu ajutorul ecuatiei chimice se determina cele 2 ecuatii.
22,4 L....(4a+b)/422,4L..a22,4 L
CaHb + (4a+b)/4O2 aCO2 + b/2 H2O
20 cm3 ..........x cm3.........y cm3
Coeficientul oxigenului se calculeaza astfel:
2a + (b/2) = atomi de C rezulta (2a de la CO2 si b/2 de la H2O)
2a + (b/2)= (4a+b)/2 atomi de O
Dar in fiecare molecula de oxigen intra 2 atomi de oxigen. Coeficientul va fi [(4a+b)/2]/2 =
(4a+b)/4
x=20(4a+b)/4 cm3 oxigen consumat sau
y=20a cm3 dioxid de carbon format sau

130 = 20(4a+b)/4
80 = 20a

a=4
130=20(44+b)/4
130=5(44+b)
130=80 + 5b
50=5b
b=10
C4H10
Problema se face mai repede observand ca la variantele de raspuns toate hidrocarburile sunt
alcani. Se rezolva la fel doar ca singura necunoscuta este n. In acest caz este suficienta o ecuatie.
22,4 L....(3n+1)/422,4L..n22,4 L
CnH2n+2 + (3n+1)/4O2 nCO2 + (n+1)/2 H2O
20 cm3 ..........x cm3.........y cm3
x=20n
80=20n

n=4

alcanul este C4H10