Sunteți pe pagina 1din 2

Un amestec gazos format din metan si clorura de metil are densitatea in raport cu aerul=1.

Raportul de masa in care se afla cele doua gaze este egal cu: Se determina masa medie a amestecului gazos daer = M amestec/Maer M amestec=daer Maer = 129 = 29 g Se determina numarul de moli de CH4 si de CH3Cl Se noteaza cu a numarul de moli CH4 b numarul de moli CH3Cl M amestec=( a16 + bl50,5)/a + b 29 = ( a16 + b50,5)/a + b 29(a+b) = 16a + 50,5b 29a + 29b = 16a + 50,5b 13a = 21,5b a/b = 21,5/13 Se determina raportul de mase mCH4 = 16a a = mCH4 /16 mCH3Cl = 50,5b b = mCH3Cl /50,5 a/b = (mCH4 /16)/( mCH3Cl /50,5) = 21,5/13 mCH4 50,5/ mCH3Cl 16 = 21,5/13 mCH4 / mCH3Cl = 21,516/1350,5 mCH4 / mCH3Cl = 21,516/1350,5 = 344/656,5 1:2 Se clorureaza metanul cu obtinerea unui amestec gazos CH3Cl: CH2Cl2: Cl2 = 1:2:5 (rapoarte molare). Nr de moli de clor necesar pt obtinerea a 5 moli de clormetan este de: Se considera un amestec format din 1mol CH3Cl , 2 moli CH2Cl2 si 5 moli Cl2 Se determina numarul de moli de CH2 si numarul de moli de clor transformati in amestecul considerat 1mol.1mol1mol CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl x1 moliy1 moli.1 mol x1= 1 mol CH4 y1 = 1 mol Cl2 1mol..2moli1mol CH4 + 2Cl2 CH2Cl2 + 2HCl x2 moliy2 moli.2 mol x2= 2 moli CH4 y2 = 4 moli Cl2 y3 = 5 moli Cl2 nereactionat numarul total de moli CH4 = 1 + 1 = 2 moli CH4 numarul total de moli Cl2 = 1 + 4 + 5 = 10 moli Cl2 Se determina numarul de moli de Cl2 necesari obtinerii a 5 moli CH3Cl

1 mol CH3Cl.10 moli Cl2 5 moli CH3Cl.x x= 50 moli Cl2