Sunteți pe pagina 1din 1

Din 43,56 tone de reactanti ( amestec echimolecular de etena si clor ), rezulta in final 16 tone de

policlorura de vinil, randamentul primelor 2 transformari ce conduc la obtinerea monomerului


fiind de cate 80%. Randamentul reactiei de polimerizare este :
A. 81,81 % ; B. 82,5% ; C. 86,86 % ; D. 90,91 % ; E. 93,13 %. Raspunsul D. 90,91 %.
Ecuatia reactiei chimice:
CH2=CH2 + Cl2 Cl-CH2-CH2-Cl CH2=CH-Cl + HCl
n CH2=CH-Cl(-CH2-CHCl-)n
Se determina masa de etena si clor
1 kmol etena = 28 kg
1 kmol clor = 71 kg
1 kmol clorura de vinil =
Amestecul echimolecular=28+71=99 kg
99 t amestec .................28 t etena
43,56 t amestec...............x
x=12,32 t etena
Se determina masa de clorura de vinil obtinuta teoretic
28 t.........................................................62,5 t
CH2=CH2 + Cl2 Cl-CH2-CH2-Cl CH2=CH-Cl + HCl
12,32 t........................................................x
x=27,5 t clorura de vinil teoretic
Se determina masa de clorura de vinil obtinuta practic
1/100=masa practica1/masa teoretica
80/100=masa practica1/27,5
masa practica1 = 27,580/100=22 t
masa practica2 = 22 80/100=17,6 t
Se determina randamentul de obtinere a de policlorurii de vinil
In reactia de polimerizare toata masa de monomer se transforma in polimer. Teoretic ar trebui sa
se obtina 17,6 t policlorura de vinil, dar practic se obtin doar 16 t
=masa practica100/masa teoretica = 16100/17,6= 90,91%