Sunteți pe pagina 1din 1

Ce cantitate (in kg) de solutie de fermentatie primara cu 15% etanol rezulta din 150 kg

amidon daca randamentul global al transformarilor este de 75% ?


A. 425,92 kg
B. 350 kg
C. 415,3 kg
D. 63,88 kg
E. 85,185 kg

Se determina masa de amidon care se transforma


η= masa transformata∙100/masa introdusa
masa transformata = masa introdusa ∙ η / 100
masa transformata = 150 ∙ 75/ 100= 112,5 kg amidon transformat

Se determina masa de glucoza obtinuta prin hidroliza amidonului

162n kg..................................................2n∙46 kg
(C6H10O5)n + nH2O→ nC6H12O6→2nCH3-CH2-OH+2nCO2
112,5 kg.....................................................x
x =63,88 kg CH3-CH2-OH

Se determina masa de solutie alcoolica 15%


100 kg solutie………………15 kg alcool
x kg solutie…………………63,88 kg alcool
x= 425,92 kg solutie