Sunteți pe pagina 1din 13

BILAN DE MATERIALE.

CONSUM SPECIFIC
1. Bilanul de materiale
Pierderi din procesul tehnologic.
Depozitare fin
Depozitarea drojdie
Pregtire materii prime i auxiliare
Dozare
Frmntare
Fermentare
Divizare
Modelare
Coacere
Depozitare produs finit

0,1%
0,15%
0,05%
0,05%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
12 13%
6%

Capacitatea de producie a seciei este de 14,5 tone / 24 h.


14,5 tone = 14500 kg = a
A.
b kg

Depozitare
produs finit

a kg
6% * b

a = pine depozitat
b = pine coapt
Pb = pierderi la depozitarea pinii
b=a+
Pb =

B.

6
b = 14500 + 0,06 b 0,94 b = 14500 b = 15425,53kg
100

6
b = 0,06 15425,53 = 925,53kg
100

c kg

Coacere

b kg
13% * c

b = pine coapt

c = pine modelat
Pc = pierderi la coacere
c =b+
Pc =

13
c = 15425,53 + 0,13 c 0,87 c = 15425,53 c = 17730,5kg
100

13
c = 0,13 17730,5 = 2304,965kg
100

C.

d kg

Modelare

c kg
0,2% * d

c = pine modelat
d = aluat divizat
Pd = pierderi la modelarea pinii
d =c+
Pd =

0,2
d = 17730,5 + 0,002 d
100

0,998 d = 17730,5

d = 17766,03kg

0,2
d = 0,002 17766,03 = 35,53kg
100

D.

e kg

Divizare

d kg
0,2% * e

d = aluat divizat
e = aluat fementat
Pe = pierderi la divizarea aluatului
e=d +
Pe =

0,2
e = 17766,03 + 0,002 e 0,998 e = 17766,03 e = 17801,63kg
100

0,2
e = 0,002 17801,63 = 35,6kg
100

E.

f kg

Fermentare

e kg
0,1% * f

e = aluat fermentat

f = aluat frmntat
Pf = pierderi la fermentarea aluatului
f =e+
Pf =

0,1
f = 17801,63 + 0,001 f 0,999 f = 17801,63 f = 17819,45kg
100

0,1
f = 0,001 17819,45 = 17,81kg
100

F.

g kg

Frmntare

f kg
0,2% * g

f = aluat frmntat
g = amestec materii prime
Pg = pierderi la frmntarea aluatului
g= f +
Pg =

0,2
g = 17819,45 + 0,002 g 0,998 g = 17819,45 g = 17855,16kg
100

0,2
g = 0,002 17855,16 = 35,71kg
100

119,5 kg total materii..............................................75,2 kg fin alb


17855,16
F=

kg

amestec

materii...................................F

17855,16 75.2
= 11236,05 kg fin alb
119,5

119,5 kg total materii...............................................0,5 kg drojdie


17855,16 kg amestec materii......................................D
D=

17855,16 0,5
= 74,7 kg drojdie
119,5

119,5 kg total materii.......................................................1,1 kg sare


17855,16 kg amestec materii.............................................S
S =

17855,16 1,1
=164,35kg sare
119,5

119,5 kg total materii...............................................0,7 kg extract de mal


17855,16 kg amestec materii .....................................M

M =

17855,16 0,7
= 104,59kg extract de mal
119,5

119,5 kg total materii...............................................42 l ap


17855,16 kg amestec materii......................................A
A=

17855,16 42
= 6275,45l ap
119,5

G.
h1 kg

Dozare
fin

h kg
0,05 * h1

h = fin dozat
h1 = fin pregtit
Ph1 = pierderi la dozarea finii
h1 = h +
Ph1 =

0,05
h1 = 11236,05 + 0,0005 h1 0,9995 h1 = 11236,05 h1 = 11241,67kg
100

0,05
h1 = 0,0005 11241,67 = 5,62kg
100

H.

h2 kg

Pregtire
fin

h1 kg
0,05% * h2

h1 = fin pregtit
h2 = fin depozitat
Ph2 = pierderi la pregtirea finii
h2 = h1 +
Ph 2 =

0,05
h2 = 11241,67 + 0,0005 h2 0,9995 h2 = 11241,67 h2 = 11247,3kg
100

0,05
h2 = 0,0005 11247,3 = 5,62kg
100

I.
Depozitare
fin

h3 kg

h2 kg
0,1% * h 3

h2 = fin depozitat
h3 = fin iniial
Ph3 = pierderi la depozitarea finii
h3 = h2 +

0,1
h 3 = 11247,3 + 0,001 h3 0,999 h3 = 11247,3 h3 = 11258,55kg
100

Ph 3 = 0,001 11258,55 = 11,258kg

J.
Dozare

i1 kg

drojdie

i kg
0,05% * i1

i = drojdie dozat
i1 = drojdie pregtit
Pi1 = pierderi la dozarea drojdiei
i1 = i +

0,05
i1 = 74,7 + 0,0005 i1 0,9995 i1 = 74,5 i1 = 74,73 kg
100

Pi1 = 0,0005 74,73 = 0,037 kg

K.

Pregtire
i2 kg

i1 kg

drojdie
0,05% * i2

i1 = drojdie pregtit
i2 = drojdie depozitat
Pi2 = pierderi la pregtirea drojdiei
i 2 = i1 +

0,05
i2 = 74,73 + 0,0005 i 2 0,9995 i2 = 74,73 i 2 = 74,76 kg
100

Pi 2 = 0,0005 74,76 = 0,037 kg

L.
Depozitare

i3 kg

i2 kg

drojdie

0,15% * i3

i2 = drojdie depozitat
i3 = drojdie iniial
Pi3 = pierderi la depozitarea drojdiei
0,15
i3 = 74,76 + 0,0015 i3 0,9985 i3 = 74,76 i3 = 74,87 kg
100
Pi 3 = 0,0015 74,87 = 0,112 kg

i3 = i 2 +

M.
Dozare sare

j1 kg

j kg
0,05% * j1

j = sare dozat
j1 = sare pregtit
Pj1 = pierderi la dozarea srii
j1 = j +

0,05
j1 = 164,35 + 0,0005 j1 0,9995 j1 = 164,35 j1 = 164,43 kg
100

Pj1 = 0,0005 164,43 = 0,082 kg

N.
j2 kg

Pregtire
sare

j1 kg
0,05% * j2

j1 = sare pregtit
j2 = sare depozitat
Pj2 = pierderi la pregtirea srii
0,05
j 2 = 164,43 + 0,0005 j 2 j 2 = 164,51 kg
100
= 0,0005 164,51 = 0,082 kg

j 2 = j1 +
Pj 2

O.
j3 kg

Depozitare
sare

j2 kg
0,1% * j3

j2 = sare depozitat
j3 = sare iniial
Pj3 = pierderi la depozitarea srii
j3 = j 2 +

0,1
j3 = 164,51 + 0,001 j3 j3 = 164,67 kg
100

Pj 3 = 0,001 164,67 = 0,164 kg

P.
k1 kg

Dozare
extract de
mal

k kg
0,05% * k1

k = extract de mal dozat


k1 = extarct de mal pregtit
Pk1 = pierderi la dozarea extractului de mal
0,05
k1 = 104,59 + 0,0005 k1 0,9995 k1 = 104,59 k1 = 104,64 kg
100
Pk 1 = 0,0005 104,64 = 0,052 kg

k1 = k +

Q.

Pregtire
k2 kg

extract de
mal

k1 kg
0,05% * k2

k1 = extract de mal pregtit


k2 = extract de mal depozitat
Pk2 = pierderi la pregtirea extractului de mal
0,05
k 2 = 104,64 + 0,0005 k 2 0,9995 k 2 = 104,64 k 2 = 104,69 kg
100
= 0,0005 104,69 = 0,052 kg

k 2 = k1 +
Pk 2

R.

Depozitare
k3 kg

extract de
mal

k2 kg
0,1% * k3

k2 = extract de mal depozitat


k3 = extract de mal iniial
Pk3 = pierderi la depozitarea extractului de mal
0,1
k 3 = 104,69 + 0,001 k 3 k 3 = 104,79 kg
100
= 0,001 104,79 = 0,104 kg

k3 = k 2 +
Pk 3

S.
l1 kg

Dozare

l kg

ap

0,05% * l1

l = ap dozat
l1 = ap pregtit
Pl 1 = pierderi la dozarea apei
0,05
l1 = 6275,45 + 0,0005 l1 l1 = 6278,58 kg
100
Pl1 = 0,0005 6278,58 = 3,139 kg

l1 = l +

T.
l2 kg

Pregtire

l1 kg

ap

0,05% * l2

l1 = ap pregtit
l2 = ap iniial
Pl 2 = pierderi la pregtirea apei

0,05
l 2 = 6278,58 + 0,0005 l 2
100
Pl 2 = 0,0005 6281,72 = 3,14 kg

l 2 = l1 +

l 2 = 6281,72kg

Verificarea bilanului de materiale


M i = M pf + M p

Mi = masa materiilor prime i auxiliare iniiale

Mpf = masa produsului finit


Mp = masa pierderilor
Mi = 11258,55 + 74,87 + 164,67 + 104,79 + 6281,72 = 17884,6 kg
Mpf = 14500 kg
Mp = 925,53 + 2304,965 + 35,53 + 35,6 + 17,81 + 35,71 + 5,62 + 5,62 + 11,258 +
0,037 + 0,037 + 0,112 + 0,082 + 0,082 + 0,164 + 0,052 + 0,052 + 0,104 + 3,139 + 3,14 =
= 3384,644 kg
17884,6 = 14500 + 3384,6
17884,6 = 17884,6
3.2. Consumul specific al materiilor prime
Cs =

mp
Pf

100

Cs = consumul specific
mp = masa de materie prim consumat pentru obinerea produsului finit
Pf = masa de produs finit

Cs =

11258,55
100 = 77,64% - fin
14500

Cs =

74,87
100 = 0,5163% - drojdie
14500

Cs =

164,67
100 = 1,135% - sare
14500

Cs =

104,79
100 = 0,7226% - extract de mal
14500

Cs =

6281,72
100 = 43,322% - ap
14500

Materii prime
Fin
Drojdie

Consumuri specifice
77,64%
0,5163%

Sare
Extract de mal
Ap

1,135%
0,7226%
43,322%

CALCULE SPECIFICE
1. Calculul numrului de cuptoare i a produciei reale
a.)

Productivitatea cuptorului

Q = f ( S U , q , C )

SU - suprafaa util n m2
q ncrcarea vetrei
C - timpul de utilizare a cuptorului

C = ncrcare + coacere + descrcare

Timpul de ncrcare este de 5 minute, iar cel de descrcare este de15 minute.
C = 5 + 10 + 15 = 30 min
SU = 7 m2

q = n1 n2 g
g = masa pini n kg = 1kg
n1 =

l a 100 4
=
= 3,42
+a
24 + 4
l=
1m

Pentru pinea rotund, n1 = n2


q = 3,42 3,42 1 =11,69kg / m 2
Q = 7 11,69 30 = 2454,9 kg / arj

b.)

Calculul capacitii orare

Q0 = S U q

c.)
n=

60
= 7 11,69 2 = 163,66kg / h
30

Calculul numrului de cuptoare necesare


Q proiectat
Q0 24

14500
= 3,69
163,66 24

Vom considera 4 cuptoare.

2. Calculul necesarului de materii prime


N mp = C S Q pr

Nap = Nfin

CH
100

CH capacitatea de hidratare a finii CH = 58%

Nfin =

77,64
14500 = 11257,8kg
100

Ndrojdie =

0,51
14500 = 73,95kg
100

Nextract de mal =

Nsare =

Nap =

0,72
14500 = 104,4kg
100

1,13
14500 = 163,85kg
100

58
11257,8 = 6529,52 litri
100

Nr.

Materia prim

Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Fin
Drojdie
Extract de mal
Sare
Ap

Unitatea
msur
kg
kg
kg
kg
litri

3. Calculul suprafeelor de producie


Pentru fin
SF =

N f n
q

n numr de zile de depozitarea, n = 15 zile


q ncrcarea specific a depozitului, q = 700 kg/m2
SF =

11257,8 15
= 241,23 m 2
700

Pentru drojdie

de

Cantitatea

total
11257,8
73,95
104,4
163,85
6529,52

SD =
SD =

N drojdie n1
q1

, n1 = 15 zile, q1 = 150 kg / m 2

73,95 15
= 7,395 m 2
150

Pentru sare
SS =

N sare n 2
, n 2 = 15 zile, q 2 = 1000 kg / m 2
q2

SS =

163,85 15
= 2,45 m 2
1000

Pentru pine
Spine =

Q0 n
, n = 15 zile, q = 10 kg / m 2 Q0 = capacitatea proiectat
q

Spine =

14500 15
= 21750 m 2
10

Pentru sala de expediie


S = 20%Spine =

20
21750 = 4350 m2
100

S-ar putea să vă placă și