Sunteți pe pagina 1din 13

BILAN DE MATERIALE

A.

Bilant de materile pentru carne de lucru


1. Mrunire grosier:
CPL

MRUNIRE GROSIER

P1 (0.1%)

CPLm
Din reet se recunoate cantitatea de carne de porc folosit adica 800 de kilograme, iar
pierderile nsumeaz 0,1% din total.
CPL

= CPLm + P1

CPLm = CPL P1
CPLm = 800 -

0,1
800
100

CPLm = 799.2 kg
CPL = carne porc lucru
CPLm = carne porc lucru mrunit
P1

= pierderi
2. Srare / Malaxare
CPL m

AS

SRARE / MALAXARE

CPLms
CPLm + AS = CPLms + P2

P2 (0.1%)

CPLms = CPLm +AS P2


AS =

2.6
2 .6
799.2 20.78
CPLm =
100
100

0.1
P2 = 100 ( CPLm +AS) =

0,1
(799.2 + 20.78)
100

P2 = 0,82 kg
CPLms = 799.2 + 20.78- 0,02
CPLms = 819.96 kg
CPLms = carne porc lucru mrunit
AS

= amestec srare

CPLms = carne porc lucru mrunita i srat


P2

= pierderi

3. Maturare
CPLms

MATURARE

Sr
CPLms = Sr + P3
Sr = CPLms P3
P3 =

1
819.96 8.1996
100

Sr = 819.96 8.1996
Sr = 811.8 kg
CPLms = carne porc lucru mrunit i srat
Sr

= rot

P3 = pierderi
2

P3 (1%)

B. Bilan de materiale pentru emulsie orici


Din reet se cunoate cantitatea de slanin folosit, adica 30 de kilograme.
1. Mrunire grosier

ES

MRUNIRE

GROSIER

P4 (0.1%)

ESm
ES = ESm +P4
ESm = ES P4
ESm = 30 -

0.1
30
100

ESm = 29,97 kg
ES = emulsie orici
ESm = emulsie sorici mrunit
P4 = pierderi
2. Srare/ Malaxare
ESm

S (2,6%)

SRARE / MALAXARE

ESms
S + ESm = ESms + P5
3

P5 (0,1%)

ESms
S=

= ESm + S P5

2,6
30 = 0,78 kg
100

P5 =

0,1
0,1
29,97 0,78
(ESm + S) =
100
100

P5 = 0,03 kg
ESms = ESm + S P5 = 29,97 +0,78 0,03
ESms = 30,72 kg
ESm = emulsie orici mrunit
S = sare
ESms = emulsie orici mrunit i sarat
?

C. Bilna de materiale pentru bradt


1. Mrunire grosier
CV1

MRUNIRE
GROSIER

CV1m
CV1 = CV1m + P6
CV1m = CV1 P6
P6 =

0,1
0,1
CV 1 =
100
100
100

P6 = 0,1kg
CV1m = 100 +

0,1
100
100

CV1m = 99,9 kg
4

P6 (0,1%)

CV1 = carne vit calitatea 1


CV1m = carne vit calitatea 1 marunit
P6 = pierderi
2. Srare / Malaxare

AS

CV1m

SRARE / MALAXARE

CV1s
CV1m + AS + P = CV1s +P7
CV1s = CV1m + AS + P P7
AS =
P=

2,6
99,9 = 2,59 kg
100

0,5
99,9 = 0,49 kg
100

P7 =

0,1
0,1
99,9 2,59 0,49
(CV1m +AS + P) =
100
100

P7 = 0,10
CV1s = 99,9 +2,59+ 0,49 -0,10
CV1s = 102,88 kg
AS= amestec srare
P = polifosfai
CV1m = carne vit calitatea 1 mrunit
CV1s = carne vit calitatea 1 sarat
P7= pierderi

P7 (0,1%)

3. Maturare
CV1s

MATURARE

P8 (1%)

Srv
CV1s = Srv + P8
Srv = CV1s P8
P8 =

1
102,88 = 1,02 kg
100

Srv = 102,88 1,02


Srv = 101,86 kg
CV1s= carne vit calitatea 1 sarat
Srv = rot vit
P8 = pierderi
4. Cuterizare
Srv

Fg

CUTERIZARE

Br
Srv +Fg = Br +P9
Br = Srv + Fg P9
Fg =

35
101,86 = 35,65 kg
100

P9=

0,2
101,86 35,65
100

P9 (0,2%)

P9 = 0,27 kg
Br = 101,86 + 35,65- 0,27
Br = 137,24 kg
Srv = rot vit
Fg = fulgi ghea
Br =bradt
P9 = pierderi
5. Cuterizare
Brv1

Sr

Slms

CUTERIZARE

Cd

P10 (0,2%)

Comp

Sr + Brv + Slms + Cd = Comp + P10


Comp = Sr +Brv + Slms+ Cd P10
P10 =

0,2
0,2
20,27 50 30,72 0,18 =0 ,20 kg
(Sr +Brv + Slms+ Cd) =
100
100

Comp = 20,27 + 50 + 30,72 + 0,20 - 0,37


Comp = 100,82 kg
Brv1= bradt vit calitatea 1
SR = rot
Slms = slnin mrunit i srat
Cd = condimente
Comp = compoziie
P10 = pierderi

6.

Umplere / Legare
Comp

Membr

UMPLERE / LEGARE

P11 (O,2%)

PC
Comp + Membr = PC+P11
PC = Comp+ Membr- P11
Membr =

1,5
100,82
100

Membr = 1,51 kg
P11 =

0,2
0,2
100,82 1,51
(Comp +Membr) =
100
100

P11 = 0,20
PC = Comp +Membr P11
PC = 100,82 + 1,51- 0,20
PC = 102,13 kg
Comp = compoziie
Membr = membran
PC = produs crud
P11 = pierderi
7. Tratament termic
PC

TRATAMENT TERMIC

PF
PC = PF + P12

P12 (9%)

PF = PC P12
P12 =

9
102,13
100

P12 = 9,19 kg
PF = 102,13 9,19
PF = 92,94 kg
PC = produs crud
PF = produs finit
P12 = pierderi

8. Depozitare
PF

DEPOZITARE

PFD
PF = PFD +P13
PFD = PF P13
P13 =

2,5
92,94
100

P13 = 2,32 kg
PFD =92,94 2,32
PFD = 90,62 kg

P13 (2,5%)

Consumul specific

CS = consum specific
MP = materie prim
PF = produs finit
CS =

MP
PF
100

CS = 90,62 = 1,10
=

PF
90,62
=
= 0,90
MP
100

1,1 kg MP......................................................1 kg PF
x...........................................................1500 kg PF
x=

1500 1,1
= 1650 kg MP
1

100 kg MP.....................50 kg Brv................20 kg CPL......................30 kg Sl


1650 kg MP....................x kg Brv..................y kg CPL........................z kg Sl
x=

1650 50
= 825 kg Brv
100

y=

1650 20
= 330 CPL
100

z=

1650 30
= 495 kg Sl
100

10

Necesar MP Materiale auxiliare


Semicarcas porc
2773,10
Sfert carcasa vit
2628,31
CV1
594
CPL
330
Sl
495
Brv1
825
AS
23,79
S
12,87
P
2,91
Fg
211,76
Cd
2,97
Membr

Materiale pt prod. proiectat

Calcul pentru bradt:

CS =

100
MP
= 137,24 =0,72
PF

0,72 kgCV1.............................................1 kg bradt


x................................................ 825 kg bradt
x=

825 0,72
= 594 kg CV1
1

Calcul pentru amestec srare:


100 kg CV1...............................................2,59 kg am. sare
594 kg CV1...................................................x
x=

594 2,59
= 15,38
100

20 kg CPL..................................................0,51 kg am. sare


11

4158,82

330 kg CPL.................................................y kg am. sare


y=

330 0,51
= 8,41
20

Calcul pentru sare:


30 kg Sl.....................................................0,78 kg sare
495 kg Sl....................................................x kg sare
x=

495 0,78
=12 ,87
30

Calcul pentru polifosfai:


100 kg CV1....................................................0,49 kg P
594 kg CV1......................................................x kg P
x=

594 0,49
= 2,91
100

Calcul pentru fulgi de ghea:


100 kg CV1.......................................................35,65 kg Fg
594 kg CV1..............................................................x kg Fg
x=

594 35,65
=211,76
100

Calcul pentru condimente:


100 kg MP......................................0,18 kg piper, nucoar, boia de ardei dulce,usturoi
1650 kg MP.....................................x kg piper, nucoar, boia de ardei dulce, usturoi
x=

1650 0,18
=2,97 kg
100

Calcul pentru membran:


12

250 metri membran la 100 kg compoziie


100 kg MP.............................................100,82 kg Comp
1650 kg MP.............................................x kg Comp
x=

1650 100,82
= 1663,53
100

100 kg Comp............................................250 metri Membr


1663,53 kg Comp.....................................x metri Membr
x=

1663,53 250
= 4158,82 metri Membr
100

13