Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Daca intr-un amestec de izomeri ai pentanului raportul dintre numarul de atomi de carbon primari : numarul
de atomi de carbon secundari: numarul de atomi de carbon tertiari sunt 5:3 :1 ,atunci raportul molar al npentan:izopentan:neopentan, in amestec, este : C:4:6:1
Se noteaza cu:
a numarul de moli de n-pentan
b numarul de moli de izopentan
c numarul de moli de neopentan
1 mol n-pentan................2 C primari..............3 C secundari
a moli n-pentan...............x1............................y1
x1=2a C primari
y1=3a C secundari
1 mol izopentan.............3 C primari..............1 C secundar..............1 C tertiar
b moli izopentan...............x2............................y2...............................z2
x1=3b C primari
y1=b C secundari
z2=b C tertiar
1 mol neopentan.............4 C primari..............1 C cuaternar
c moli neopentan...............x3............................w3
x3=4c C primari
w3=c C cuaternar
In amestec vor fi:
2a+3b+4c atomi de C primari
3a+b atomi de C secundari
b atomi de C tertiari
c atomi de C cuaternari
2a+3b+4c/b=5/1
3a+b/b=3/1
2a+3b+4c/3a+b = 5/3
3a-2b=0
a-b+2c=0
-9a+4b+12c=0
b=1,5a
a=4c
b=6c
Daca c=1
a=4
b=6
a:b:c = 4:6:1

2a+3b+4c=5b
3a+b=3b
3(2a+3b+4c)=5(3a+b)
3a=2b b=1,5a
a-1,5a+2c=0

-0,5a= -2c

2a-2b+4c=0
a-b+2c=0
3a-2b=0
6a+9b+12c=15a+5b -9a+4b+12c=0
a=4c

Cred totusi ca aceasta problema se rezolva mai simplu avand toate variantele si verificand pentru care este
adevarata relatia in functie de formulele substantelor. Daca imi spui toate variantele de raspuns iti arat cum sa
procedezi.

2. La fabricarea acetilenei prin procedeul arcului electric ,gazele ce parasesc cuptorul de cracare contin in
volume : 10% C2H2 ,23% CH4 si restul H2. Daca se introduc in cuptor 2000 m3 metan pur ,procentele (%) din
metanul initial care s-a transformat in acetilena ,care s-a descompus in elemente si care a ramas netransformat
sunt : A. 32,5% ; 30,1% ; 37,4%
Se considera 100 m3 amestec final in care vor fi:
10 m3 C2H2
23 m3 CH4
67 m3H2
Se determina din cat metan se obtin aceste volume de produsi
Ecuatiile reactiilor sunt
222,4m3...22,4 m3... 322,4m3
2CH4 C2H2 + 3H2
x m3..........10m3..........y1 m3
x1=20 m3 CH4 transformat in acetilena
y1=30 m3 H2
Calculam volumul de H2 rezultat in a doua reactie
67-30=37 m3
22,4 m3........222,4 m3
CH4 C + 2H2
x2..................37 m3
x2=18,5 m3 CH4 descompus
x3=23 m3 CH4 ramas netransformat
Volumul de metan transformat in 100 m3 amestec
20+18,5+23=61,5 m3 CH4
Procentul de metan care s-a transformat in acetilena, care s-a descompus si care a ramas netransformat
61,5 m3CH4.......20 m3...........18,5 m3.........23 m3
100 m3CH4.......x m3...............y m3..............z m3
x=32,52% CH4 transformat in acetilena
y=30,08% CH4 descompus
z=37,39% CH4 netransformt
3.Se fabrica 10,8 tone acid cianhidric prin amonoxidarea metanului ,cu randamentul de 75% .Volumele de azot
si hidrogen ,masurate la conditii normale ,necesare pentru obtinerea amoniacului introdus in procesul de
fabricatie ,sunt : B. 5973,33 m3 azot si 17919,99 m3 hidrogen.
Se determina amoniacul transformat in 10,8 = 10800 kg HCN
1 kmol HCN=27kg
22,4 m3..............27kg
CH4 + NH3 + 3/2O2 HCN + 3H2O
x......................10800kg
x=8960 m3 NH3 transformat
Se determina amoniacul introdus
=Volumul transformat100/Volumul introdus
Volumul introdus =Volumul transformat100/ = 8960100/ 75=11946,66 m3 NH3 introdus
Ecuatia de formare a amoniacului
22,4 m3..322,4 m3..222,4 m3
N2 + 3H2 2NH3
x...............y............ 11946,66 m3
x=5973,33 m3 N2
y=17919,99 m3 H2