Sunteți pe pagina 1din 4

Care sunt masele de benzen si clor necesare pentru a obtine 378,3 kg lindan, stiind ca acesta se gaseste

intr-un procent de 13% in hexaclorociclohexan? 780kg benzen si 2130 kg clor


Se determina masa de hexaclorociclohexan in care se gasesc 378,3 kg lindan
100 kg hexaclorociclohexan13 kg lindan
x kg hexaclorociclohexan378,3 kg lindan
x = 2910 kg hexaclorociclohexan
Se determina masa de benzen si de clor necesare obtinerii 2910 kg hexaclorociclohexan
Ecuatia reactiei chmice:
C6H6+3Cl2......C6H6Cl6
sau

1 mol C6H6Cl6 = 291g


1 mol C6H6 = 78g
78 kg.......371kg.....291 kg
C6H6 + 3Cl2 C6H6Cl6
x..............y........... .2910 g
x=780 kg C6H6
y=2130 kg Cl2
Un amestec de benzen si naftalina aflate in raport molar de 1:2 se oxideaza. Raportul intre volumele de
aer consumate este: 0,5
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:

Se determina volumul de oxigen consumat la oxidarea unui mol de benzen


1mol4,522,4L
C6H6 + 9/2 O2 C4H2O3 + 2CO2 + 2H2O
1 molV1
V1= 4,522,4L O2 consumat la oxidarea benzenului

Se determina volumul de oxigen consumat la oxidarea a doi moli de naftalina


1mol.4,522,4L
C10H8 + 9/2 O2 C8H4O3 + 2CO2 + 2H2O
2 mol V2
V2 = 922,4L O2 consumat la oxidarea naftalinei
V1/ V2 = 4,522,4 / 9 22,4 = 1/2 = 0,5
Se clorureaza catalitic 10 Kmoli benzen. Se obtine o masa de reactie organica cu 70% (proportie de
masa) mono- si diclorbenzen, restul fiind benzen. Stiind ca acidul clorhidric rezultat se poate neutraliza
cu 946,66 kg NaOH 30%, raportul molar initial Clor/benzen era de: 0,71 .
Se determina masa de NaOH din 946,66 kg solutie
100 kg solutie NaOH30 kg NaOH
946,66 kg solutie NaOHx
x= 284 kg NaOH
Se determina numarul de kmoli de HCl neutralizat de 284 kg NaOH
1 kmol NaOH = 40 kg
Ecuatia reactiei este:
40kg..1 kmol
NaOH + HCl NaCl + H2O
284kgx
x = 7,1 kmoli HCl
Se determina raportul molar initial Cl2/C6H6
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:
C6H6 + Cl2 C6H5-Cl + HCl
C6H6 + 2Cl2 C6H5Cl2 + 2HCl
Se observa din ecuatiile reactiilor ca pentru 1 kmol HCl format se consuma 1 kmol Cl2 . Rezulta ca pentru cei
7,1 kmoli de HCl formati se consuma 7,1 kmoli Cl2
Raportul Cl2/ C6H6 = 7,1/10 = 0,71
Urmatoarea problema este identica dar cere procentul molar de benzen netransformat
Se noteaza cu
a numarul de kmoli de C6H6 transformati in mono-clorobenzen
b numarul de kmoli de C6H6 transformati in diclorobenzen
c numarul de kmoli de benzen nereactionat
1 kmol C6H5Cl = 112,5 kg
1 kmol C6H4Cl2 = 147 kg
1 kmol C6H6 = 78 kg
a + b + c = 10
Se determina numarul de kmoli de HCl rezultati
1 kmol1kmol
C6H6 + Cl2 C6H5-Cl + HCl
a kmoli..x
x=a kmoli HCl
1 kmol2 kmoli
C6H6 + 2Cl2 C6H5Cl2 + 2HCl
b kmolix

x=2b kmoli HCl


a + 2b = 7,1
Se determina numarul de moli de mono si diclorobenzen rezultati
1 kmol1 kmol
C6H6 + Cl2 C6H5-Cl + HCl
a kmolix
x=a kmoli C6H5-Cl
1kmol1 kmol
C6H6 + 2Cl2 C6H5Cl2 + 2HCl
b kmolix
x=b kmoli C6H5Cl2
masa de substanta rezultata = 112,5a + 147b + 78c
100 g amestec.........................................30 g C6H6
112,5a + 147b + 78c g amestec.............78c g C6H6
7800c=30(112,5a + 147b + 78c) |:30
260c = 112,5a + 147b + 78c
112,5a + 147b 182c = 0
a + b + c = 10 c = 10 a - b
a + 2b = 7,1
112,5a + 147b 182c = 0
112,5a + 147b 182(10 a - b) = 0
112,5a + 147b 1820 + 182a + 182b = 0
294,5a + 329b = 1820
a + 2b = 7,1|(-294,5)
294,5a + 329b = 1820
-294,5a -589b = -2090,95
\
-260b = -270,95
b = 1 moli de C6H6 transformati in diclorobenzen
a = 7,1 - 2 = 5,1 moli de C6H6 transformati in mono-clorobenzen
c = 10 - 5,1 - 1 = 3,9 moli de C6H6 netransformati
procentul de C6H6 netransformat
10 moli C6H6 introdusi......................3,9 moli C6H6 netransformat
100 moli C6H6 introdusi......................x
x=39%
Cati moli de acid benzensulfonic se obtin din 800g oleum cu 20% SO3, daca acidul anorganic tare,
rezidual, are concentratia de 100%?
Oleum cu 20% SO3 inseamna ca in 100 g oleum sunt 80 g H2SO4 si 20 g SO3
Se determina masa de SO3 din 800 g oleum cu 20% SO3
100 g oleum.20 g SO3
800 g oleum..x
x = 160 g SO3
Daca din reactie rezulta H2SO4 rezidual 100% inseamna ca la reactia de sulfonare nu se elimina apa, deci
sulfonarea este realizata doar cu SO3

Se determina numarul de moli de acid benzensulfonic rezultat prin sulfonare cu 160 g SO3
1 mol SO3 = 80 g
1 mol C6H5-SO3H = 158g
80g.1mol
C6H6 + SO3 C6H5-SO3H
160gx
x = 2 moli C6H5-SO3H