Sunteți pe pagina 1din 1

1. Se supun hidrolizei acide 324 g amidon, iar produsul rezultat este supus fermentatiei alcoolice.

Ce cantitate
de alcool etilic si ce volum de CO2, masurat la 270 C si 3 atm, rezulta?
Din 324 g amidon se obtine prin hidroliza glucoza.
1 mol amidon = 162 n g
1 mol C6H12O6 = 180 g
162n g.................................n180 g
(C6H10O5 )n + nHOH n C6H12O6
324 g.......................................x
x=360 g C6H12O6
Glucoza prin fermentatie formeaza alcool etilic si dioxid de carbon
1 mol CH3-CH2-OH = 46 g
180 g............246g..................2moli
C6H12O6 2CH3-CH2-OH + 2 CO2
360 g.................x.........................y
x=360246/180 = 184 g etanol
y=3602/180 = 4 moli CO2
Pentru a determina volumul in conditiile problemei se foloseste formula:
pV=nRT
V=nRT/p = 40,082(27+273)/3=32,8 L
II Problema se poate rezolva si mai simplu utilizand numarul de moli:
Se determina n din formula amidonului (C6H10O5 )n
n=324/162= 2
324 g.................................2 moli
(C6H10O5 )2 + 2HOH 2 C6H12O6
324 g.......................................x
x=2 moli C6H12O6
1 mol............2 moli..................2 moli
C6H12O6 2CH3-CH2-OH + 2 CO2
2 moli.................x.........................y
x = 4 moli etanol
y = 4 moli CO2
masa de alcool = 446 = 184 g etanol
V CO2 = nRT/p = 40,082(27+273)/3=32,8 L