Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIIAL

An colar 2013-2014
Disciplina chii!
"lasa# a $I-a
N%!l! i pr!n%!l!#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Da'a#&&&&&&&&&&&&&
( )!n'r% r!*ol+ar!a cor!c', a '%'%ror c!rin-!lor .in )ar'!a I i .in par'!a a II-a s! acor., /0 .! p%nc'!0 Din o1ici% s!
acor., 10 p%nc'!0
( Tip%l !1!c'i+ .! l%cr% !s'! .! 42 in%'!0
)ARTEA I 340 p%nc'!4

A0 Scri!-i p! 1oaia .! '!s'5 '!r!n%l .in paran'!*6 car! copl!'!a*6 cor!c' 1i!car! .in'r!
%r6'oar!l! a1ira-ii#
a) Alcanii dau reactii de....................................................(substitutie/aditie).
b) Glicerina contine........................................grupari hidroxil(doua/trei).
c) Toluenul are formula moleculara......................(C
6
H
5
/ C

H
!
).
d) "olutia de acid acetic are pH#ul egal cu...........................($/%&).
(20p%nc'!4
70 La %r6'oar!l! a1ira-ii r6sp%n.!-i c% a.!+6ra' sa% 1als 3A894#
a) 'eac(iile prin care se scindea)* leg*turi C#H se numesc crac*ri . (A/+)
b)Alcanii sunt solubili ,n ap* . (A/+)
c)Acidul acetic este solubil in apa (A/+)
d)-tena si propena au formula generala C
n
H
&n.&
(A/+)
320p%nc'!4
)ARTEA a-II-a 320 p%nc'!40

"0
/0n barbat si#a pierdut 1iata dupa ce a consumat un pahar dintr#o bautura alcoolica. 2asile +.3
in 1arsta de 45 de ani3 a fost transportat in stare gra1a la Clinica de Toxicologie a "pitalului 5"f.
"piridon53 unde a fost diagnosticat cu coma de gradul 62.7 ( stire # 8iare.com)
a) scrieti formula chimica si denumirea alcoolului consumat.
b) actiunea fi)iologica a alcoolului.
c) preci)ati o metoda de prim a9utor in acest ca).
320 p%nc'!4
D0
Calitatea ben)inei se aprecia)a prin cifra octanica C.:. care repre)inta procentul masic de
i)ooctan dintr#un amestec cu n#heptan. "crie formula de structura a i)ooctanului (&3&34#
trimetilpentan). "tabileste tipul atomilor de carbon .
310 p%nc'!4
E0
Ac!'il!na a fost descoperit* de H. ;a1< ,n %!$6 =i sinteti)at* din elemente de >. ?erthelot ,n
%!6& . "e poate ob(ine prin reac(ia dintre carbura de calciu (carbid) =i ap* sau din metan3 prin oxidare
par(ial* cu oxigen ori prin cracare ,n arc electric. -ste un compus de mare importan(* practica.
a) "crieti ecuatia reactiei chimice de obtinere a acetilenei din apa si carbid.
b) calculati masa de carbid necesara obtinerii a &&4 l acetilena masurati in condtitii normale de
temperatura si presiune.
c)Anali)ati imaginea alaturata si scrieti ecuatia reactiei chimice care are loc.

320 p%nc'!4

S! .a%# A
:
;1< A
=
;1><A
"a
;400
Din o1ici%# 10p%nc'!
?ATRI"EA DE S)E"I9I"AIE

Competen(e
Continuturi
%.% %.& &.& $.% $.& $.$ 4.& 5.%
Alcani x x x x x
Alchene x x x x
Acetilena x x x x x
Arene x x x
Alcooli x x x x x x
Acidul acetic x x
Competen(ele e1aluate sunt@
%.%. ;escrierea comport*rii compu=ilor organici studia(i ,n func(ie de clasa de apartenen(*
%.&. ;iferen(ierea compu=ilor organici ,n func(ie de structura acestora
&.&. +ormularea de conclu)ii care s* demonstre)e rela(ii de tip cau)*#efect
$.%. Conceperea sau adaptarea unei strategii de re)ol1are pentru a anali)a o situa(ie
$.&. +ormularea unor reguli3 defini(ii3 generali)*ri care s* fie utili)ate ,n studiul claselor de compu=i
$.$ +urni)area solu(iilor la probleme care necesit* luarea ,n considerare a mai multor factori
diferi(i/concepte rela(ionate
4.&. 0tili)area ,n mod sistematic3 a terminologiei specifice3 ,ntr#o 1arietate de contexte de comunicare
5.%. Anali)area consecin(elor de)echilibrelor generate de procesele chimice poluante =i folosirea
necorespun)*toare a substan(elor chimice.
7ARE? DE "=RE"TARE @I N=TARE
)ar'!a I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00 40 p%nc'!
A AAAAAAA020 p%nc'!
4 r*spunsuri corecte x 5 puncte
7 AAAAAAA020 p%nc'!
4 r*spunsuri corecte x 5 puncte
)ar'!a a II-aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA020 p%nc'!
"AAAAAAA020 p%nc'!
a. ! puncte (4 puncte formula3 4 puncte denumirea)
b. ! puncte
c. 4 puncte
DAAAAAAA10 p%nc'!
5 puncte formula de structura
5 puncte tipurile de atomi de carbon
E0 AAAAAA0020 p%nc'!
a. 5 puncte # scrierea corecta a reac(iei chimice
b. %A puncte B r*spuns corect 64Ag
c. 5 puncte B scrierea corecta a reac(iei de ardere a acetilenei
10 p%nc'! .in o1ici%

S-ar putea să vă placă și