Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE CHIMIE-BIOLOGIE-GEOGRAFIE
SECTIA CHIMIE
MODALITI DE INTERPRETARE
A DATELOR N CERCETAREA
METODICO TIINIFIC
RUSU MEGAN CARMEN
Masterand:CHIMIE DIDACTICA
Anul II

coala Gimnazial nr. 5 Re i a
Numele i prenumele
Data
Clasa a VIII-a
Test de evaluare-carbon
.Completa i spa iile libere!
Carbonul se "se te #n stare liber cristalizat sub $orm de %%%%%%%..i de %%%%%%.. iar
amor$ sub $orma de%%%%%%..
Carbonul este situat #n "rupa a %%%%..i perioada%%%%.& are valenta%%%%%..
Compusii carbonului cu 'idro"enul se numesc%%%%%%%
p
( .Corectati "reselile! Ca
(
C)
*
&C)
*
&NaC)
+
& ,"C)
(
p
*. -crieti ecuatiile reactiilor c'imice dintre carbon si urmatoarele substante! o.i"en& 'idro"en&
acid sul$uric& o.id de cupru.
-e d sc'ema de mai /os!
a0 completa i reac iile c'imice
b0 denumi i produ ii de reac ie
c0 preciza i tipul $iecrei rec ii c'imice
0 CaC)
*
............1C)
(

(0..........12
(
)var stins
*0Var stins 1 C)
(
CaC)
*
1 ............
+0 C)
(
1............2
(
C)
*
50CaC)
*
1 3aCl
(
..............1 CaCl
(

* p
+.Reac4ioneaz 56 " de sul$ cu o.i"en. Calculeaz!
a0 masa de dio.id de sul$ ob4inut7
b0 masa de solu4ie de acid sul$uros 68 ob4inut #n urma reac4iei apei cu substan4a ob4inut la
punctul a0.
9
2
:7 9
-
: *(7 9
)
:5
+ p
-e acord p din o$iciu
3arem de corectare- test Carbonul
.Completa i spa iile libere!
Carbonul se "se te #n stare liber cristalizat sub $orm de diamant i de "ra$it& iar amor$ sub $orma de
crbuni de pm;nt.
Carbonul este situat #n "rupa a IV-a i perioadaa (-a& are valenta II&IV.
Compusii carbonului cu 'idro"enul se numesc 'idrocarburi.
(. CaC)
*
&C)
(
&Na
(
C)
*
& ,"C)
*
*.
0 CaC)
*
Ca)1C)
(
r. de descompunere
(0 Ca)12
(
)Ca<)20
(
r. de combinare
*0 Ca<)20
(
1 C)
(
CaC)
*
1 2
(
) r. de sc'imb
+0 C)
(
1 2
(
) 2
(
C)
*
r. de combinare
50CaC)
*
1 3aCl
(
3aC)
*
1 CaCl
(
r. de sc'imb
Ca) o.id de calciu
C)
(
dio.id de carbon
Ca<)20
(
'idro.id de calciu
CaC)
*
carbonat de calciu
2
(
) apa
2
(
C)
*
acid carbonic
3aC)
*
carbonat de bariu
CaCl
(
clorura de calciu
+.
-1)
(
= -)
(
> : 5 moli -
m -)
(
: *(6 "
-)
(
1 2
(
) = 2
(
-)
*
> : 5 moli 2
(
-)
*
m
s
: +66 " de C
p
6 8
Voi prezenta #n continuare modalit4i de interpretare a rezultatelor msurtorilor
ob4inute din testele docimolo"ice i studierea documentelor colare <cataloa"e0
pentru elevi din clasele a VII-a i a VIII-a de la C)9?9 GI,N9@I9?A NR. 5
RB I 9& #n semestrul I al anului colar (6*C(6+.

. 9naliza rezultatelor
ob4inute de un lot de (6 de elevi din clasa a VIII-a la probele de evaluare sumativ
din capitolul D CarbonulE
a0 tabel de rezultate
Nota Nr. Blevi 8 elevi -cara de evaluare ran"ul
+ ( 6 $. slab F&(6
5 ( 6 slab G&H
5
G
H
5
+
*
*6
(6
5
mi/lociu &(&*&+&5&5
G&H&F&6
+&5&5
F ( 6 bun (&*
6 5 $. bun
b0 reprezentri "ra$ice
)"iva lui Galton <curba unei bolte "otice0
Ioli"onul $reven4elor!
note
c0 Irelucrarea matematic J statistic a datelor cercetrii
Valori reprezentative ale colectivului clasei!
,edia aritmetic!
, : :5&G
,ediana este mrimea din mi/locul irului de date aezate #n ordinea cresctoare
sau descresctoare i care #mparte irul #n dou pr4i e"ale ca numr de cazuri
<msurtori0 c;nd irul este impar.
,odul este valoarea cu cea mai mare $recven4 din irul msurilor. Notele 5 i G
repet;ndu-se $iecare de H ori& se $ace media lor aritmetic!
,o :
(. Valori de distribu4ie a notelor la c'imie& la s$;ritul semestrului I& an colar
(6*C(6+& pentru "rupe de elevi din lotul studiat!
Amplitudinea, notat cu KaE& reprezint di$eren4a #ntre cele dou msuri limit&
nota cea mai mare i cea mai mic ob4inut de elev.
9baterea medie se calculeaz cu rela4ia!
a
m
: unde . este nota& , este media aritmetic iar N& nr. cazurilor!
elevul media nota amplitudinea 9batere medie
6 6&6&F 6-F:
:6&**

&
F F&F&F F-F:6
:6
(
&
H&F&6 6-H:(
:6&5G

.
H F&F&5 F-5:*
:&**
(
.
H&H&H H-H:6
:6
*
.
F&5&6 6-5:5
:(
L G 5&G&H H-5:(
:6&5G
(L G&5&F F-5:+
:&**
*L H&5&H H-5:*
:&**
11
5
5&5&5 5-5:6
:6
21 5&5&G G-5:
:6&**
31 +&5&H H-+:+
:&55
41 5&5&G G-5:(
:6&55
Constatm o #mprtiere mai mare a notelor elevilor *
.
& (L&*L& deci o risipire a 31
cunotin4elor asimilate de ei& pe msura creterii amplitudinii i a abaterii medii. Mn
cazul elevilor constan4i la #nv4tur& amplitudinea i abaterea medie sunt e"ale cu
zero sau mici.
3. Corelaii interdisciplinare
a0 Cercetarea rela4iei #ntre mediile ob4inute de elevii claselor a VII-a la anumite
obiecte de #nv4m;nt
Rela4iile interdisciplinare s-au realizat la "imnaziu pe colective #nc neorientate
pro$esional i cu mentalitatea& respectiv capacitatea de a #nv4a la toate materiile
colare.
9m ales aria curricular tiin4e <$izic& c'imie& biolo"ie0& limba rom;n i
matematica <obiecte ale e.amenului de capacitate i concursului pentru admiterea #n
liceu0. Clasa a VII-a se a$l #n al treilea an de studiu la biolo"ie& al doilea la $izic i
primul an la c'imie. ?imba rom;n i matematica sunt preocuprile de baz ale
cadrelor didactice& #ncep;nd c'iar cu #nv4m;ntul precolar.
Corel;nd mediile ob4inute de elevi cu $recven4a lor& comparativ la cele cinci
obiecte de #nv4m;nt& s-au ob4inut urmtoarele "ra$ice!
)biectul ,edii
elevi
+ 5 5 G H F 6
c'imie Nr. elevi * 5 5 * (
8 elevi 5 *6 (5 5 6 5
$izica Nr. elevi * G + * (
8 elevi 5 *5 (6 5 5 6
biolo"ie Nr. elevi ( 5 + 5 *
8 elevi 6 *6 (6 (5 5
matematica Nr. elevi * 5 + * (
8 elevi 5 5 *6 (6 5 6 5
Rom;n Nr. elevi * 5 + ( * (
8 elevi 5 5 (5 (6 6 5 6
,a.imele curbelor aeaz disciplinele cercetate& #n ordinea descresctoare a
$recven4elor& ast$el! biolo"ie N c'imie N $izic N limba rom;n N matematic .
Cauzele& desi"ur& sunt diverse& semnalm doar c;teva!
- c'imia& la #nceput de drum& trezete interesul elevilor prin partea e.perimental7
- $izica clasei a VII-a este "reu accesibil elevilor& ne mrturisesc cadrele
didactice implicate #n cercetare7
- biolo"ia se bazeaz mult pe intui4ie i memorare lo"ic& iar elevii o accept
mai uor7
- limba rom;n i matematica& $oarte bo"ate calitativ& respectiv cantitativ& #n
obiective de re$erin4 i modalit4i de evaluare& sunt #nsuite de elevi cu mai
mult di$icultate& cu toate c numrul de ore este mare7
- deciziile de msurare ale celor cinci pro$esori implica4i #n studiu sunt "reu de
comparat privind e.i"en4a #n cerin4e.
9m ales #n continuare s analizez corelatia biolo"iei cu c'imia prin!
1.Calculul coefcienilor de corelaie! r! a fost calculat cu notele unor
microcolective de elevi din clasa a VIII-a .
C!ela"ia #i$i%& ' %(imie)
Medi
a
Sir1-note
chimie x
" # 1$ % " & # ' % ( %!)
Sir1-note
fzica y
# % " & % % & ' & ' &!&
X(nota-
media*
1!% $!% +!% ,
$!)
1!% ,1!) $!% ,
+!)
,
$!)
,)!)
X
2
+!#
"
$!(
"
%!+
"
$!$
"
+!#
"
1!&
"
$!(
"
'!+
"
$!$
"
1$!#
"
O P
(
: *+,,
Y(nota-
media*
1!( $!( +!( ,
$!&
$!( $!( ,
$!&
,
1!&
,
$!&
,1.&
Y
2
1!"
&
$!1
&
'!%
&
$!)
&
$!1
&
$!1
&
$!)
&
+!'
&
$!)
&
+!'&
O Q
(
:,-,-
XY +!)
#
$!+
#
&!(
#
$!1
#
$!&
#
,
$!'
+
,
$!(
+

)!&
#
$!1
#
'!+#
O XY =,.,+
r: O PQ C R< O P
(
S O Q
(
0: H&(CR <*(&S +&+0:H&(CR(&+F:FC(&*F:/,.-
Valoarea coe$icientului de corelatiese #ncadreaz la!
6&H T r T atestarea certitudinii rela4iei
C!ela"ia 0il1ie ' %(imie)
Media
Sir1-note
biologie x
" # 1$ % 1$ % # % # & #
Sir1-note
chimie y
" # 1$ % " & # ' % ( %!)
X(nota-
media*
1 $ + ,1 + ,1 $ ,1 $ ,+
X
2
1 $ ( 1 ( 1 $ 1 $ (
O P
(
: ,2
Y(nota-
media*
1!% $!% +!% ,
$!)
1!% ,
1!)
$!% ,
+!)
,
$!)
,)!)
Y
2
+!#
"
$!(
"
%!+
"
$!$
"
+!#
"
1!&
"
$!(
"
'!+
"
$!$
"
1$!
#"
O Q
(
:*+,,
XY 1!% $ '!( $!) )!( 1!) $!%
+!)
,
$!)
&!&
O XY =+,,-
r: O PQ C R< O P
(
S O Q
(
0: (&+CR <5S *(&0: /,3-
Valoarea coe$icientului de corelatiese #ncadreaz la!
6&H T r T atestarea certitudinii rela4iei
+.Metoda ra-ortului:
Uormula de calcul este!
r:nCN
r =unde n reprezint numrul cazurilor #n care se apreciaz a e.istacorela4ie& iar N& numrul total al
cazurilor.
Mn cazul notelor& se apreciaz c e.ist o corela4ie individual pentru di$eren4e de p;n la (
puncte <10& iar pentru di$eren4e mai mari considerm corela4ia ine.istent <-0.
Vom calcula coe$icientul de corela4ie biolo"ie- c'imie pentru microcolectivul anterior!
Nte
%(imie
1$ " " # # % % & ' (
Nte
#i$i%a
" # % % % & & & ' '
Se.
ne
/ / , / / / / , , /
r0%11$0$!%
Valoarea calculate maisus se incadreazala ! 6&5 T r T 6&G Jindic;nd o interdependen4 mi/locie.
Remarcam $aptul ca valoarea nu este $oarte apropiata de cea calculata anterior.