Sunteți pe pagina 1din 5

coala cu cls.

I-VIII Ionel Perlea


Ograda, jud. Ialomia
TEST DE EVA!A"E I#I$IA%
&'I(IE VIII
Disciplina) c*imie
Clasa) a VIII-a
Data susinerii testului: .
Coninuturi evaluate:
Structura atomului. Izotopi
Soluii
Reacii chimice
Calcule chimice pe baza formulelor chimice
Concentraia procentual
Competene corespunztoare nivelurilor taxonomice:
C
1
: iden+i,icarea legilor, -rinci-iilor, carac+eris+icilor de,ini+orii ale unor -ar+icule, m.rimi
carac+eris+ice, -ro-rie+.i ale unor su/s+ane c*imice0
C
2
: clasi,icarea 1i com-ararea di,eri+elor -ar+icule, com-onen+e ale soluiilor, a unor reacii
c*imice s+udia+e0
C
3
: re2ol3area unor -ro/leme cu carac+er +eore+ic sau a-lica+i30
C
4
: anali2area4generali2area4in+er-re+area relaiilor cau2ale -re2en+e 5n cadrul ,enomenelor
,i2ice 1i c*imice s+udia+e
C
5
: a-recierea4e3aluarea4+rans,erul -roceselor, ,enomenelor, si+uaiilor 5n con+e6+e di,eri+e.
Relaia competene specifice urmrite coninuturi !e evaluat:
&om-e+ene de
e3alua+
&oninu+uri
&
7
&
8
&
9
&
:
&
;
Structura atomului
x
Soluii
x x
Reacii chimice
x x
Calcule chimice
x x
Concentraia procentual
x x x
Relaia competene specifice urmrite " itemi:
&om-e+ene de
e3alua+
I+emi
&
7
&
8
&
9
&
:
&
;
7. x
8. x
9. x
:. x
;.
x x x
<. x x
=. x x
>. x x x
# u m e l e 1 i - r e n u m e l e D a + a
?????????????? ?????????
T E S T I # I T I A
&'I(IE VIII
#artea $ %4&puncte'
7. Ade3.ra+ sau ,als@ AA4BC
a. Soluia din paharul A e cea mai concentrat.
b. Amestecnd soluiile B i C obinem o soluie de concentraie A.
c. izol!area are loc mai repede "n paharul B.
d. Soluiile din paharele B i C au concentraii e#ale.
8. &are din urm.+oarele relaii sun+ corec+e@ AA4BC
9. Su/linia2. r.s-unsul corec+) $ahrul se +o-e1+e4di2ol3. "n ap. oi izotpi ai aceluiai element
difer prin numrul de -ro+oni4neu+roni. Concentraia procentual reprezint cantitatea de
substan dizol!at "n %&& # a-.4soluie. 'umrul electronilor de pe ultimul strat indic
gru-a4-erioada "n care se afl un element "n sistemul periodic.
:. Soluia o/inu+. -rin di2ol3area unui Dg de 2a*.r 5n+r-un Dg de a-. are concen+raia
-rocen+ual. ?????.???...
;. &om-le+ea2. s-aiile -unc+a+e du-. modelul -rimului elemen+)
#artea a $$a %5&puncte'
<. &om-le+ai ecuaiile reaciilor c*imice urm.+oare 1i no+ai al.+uri +i-ul ,iec.rei reacii)
a. ( )
*
S+
,
- ((((. . ( 'a
*
S+
,
- ( )Cl (reacie de ...)
b. ( Al - ((((( . ( Al
*
+
/
(reacie de ...)
c. ( 0# - ( )Cl . ((((( - (((. (reacie de ...)
d. ( )
*
+
*
. (((((.. - ((((. (reacie de ...)
=. &om-le+ai -en+ru (gSO
:
)
a1 Raportul atomic2 0#2 S2 + . (((((.( c1 0asa molecular2 (((((..
b1 Raportul de mas2 0#2 S2 + . (((((... d1 c 0# . (((.3
>. O gos-odin. dore1+e s. -re-are ; saramur. de concen+raie 8EF. Pen+ru as+a, ea adaug.
-es+e 7Dg sare de /uc.+.rie cu 8Fim-uri+.i a-. as+,el 5ncG+, du-. di2ol3are 1i ,il+rare, r.mGn
;Dg de soluie.
a. &e can+i+a+e de a-. adaug. gos-odina@
/. &e concen+raie are soluia o/inu+.@
c. "eu1e1+e gos-odina s. o/in. can+i+a+ea de saramur. dori+.@ Argumen+ea2..
(ot: Rezolvarea su)iectelor *%)+ !' ,i - este o)li.atorie ,i se realizeaz pe verso.
/e acor! 1& puncte !in oficiu. /ucces0
7EE
m
m
H c
d
s
a.
d.
7EE
m
m
H c
s
d
s
d
m
m
H
7EE
c
c
m
m
d
s
%&&
=
/. c.
A I &
>-
>-
>-
>-
>-
7<-
7<-
7>-
IA"E( DE EVA!A"E SI #OTA"E
&'I(IE VIII
#".
ITE(
SO!$IE, "EJOVA"E P!#&TAK
P!#&TAK
TOTA
%. a1 A
b1 4
c1 A
d1 4
* p pentru fiecare rspuns
corect
5 p
*. a1 4
b1 A
c1 A
d1 A
* p pentru fiecare rspuns
corect
5 p
/. dizol!
neutroni
soluie
#rupa
* p pentru fiecare rspuns
corect
5 p
,. c . 6&3 5 p 5 p
5.
%/ p7 %, n7 %/ e
8
9
*
:
5
0
/
%; p7 %5 n7 %; e
8
9
*
:
5
0
;
, p pentru fiecare element 5 p
6.
a1 )
*
S+
,
- 'aCl . 'a
*
S+
,
- *)Cl
(reacie de schimb)
b1 *Al - /+
*
. *Al
*
+
/
(reacie de combinare)
c1 0# - *)Cl . 0#Cl
*
- )
*
<
(reacie de substituie)
d1 *)
*
+
*
. *)
*
+ - +
*
<
(reacie de descompunere)
, p pentru fiecare ecuaie
chimic =*p identificarea
substanelor7 %p stabilirea
coeficienilor7 %p
identificarea tipului de
reacie1
%> p
;. a1 0#2 S2 + . %2 %2 ,
b1 0#2 S2 + . *,2 /*2 >, . /2 ,2 5
c1 0 0#S+
,
. %*& #?mol
d1 c 0# . *,?%*&
.
%&& . *&3
, p pentru fiecare rspuns
corect
%> p
5. a1 m
imp
. *?%&&
.
% . &@&*A# . *&#
m
d
. %&&& 8 *& . B5&#
m
ap adu#at
. 6&&& C B5& . ,&*&#
b1
c1 'u. ensitatea saramurii este mai mare
dect a apei@ ca urmare !a obine mai puin de
6: saramur.
> p pentru fiecare din cele /
"ntrebri
%5 p
+ficiu %& p
To+al 7EE -
Al
*;
%/
Cl
/6
%;
3 > @ %B %&&
6&&&
B5&
%&& = = =
s
d
m
m
c
"EJ!TATE OI$I#!TE
&'I(IE VIII
&ASA
#".TOTA
EEVI
#".EEVI
TESTA$I
#OTE OI$I#!TE
OIS.
7 8 9 : ; < = > L 7E
VIII A
VIII I
(edia claselor) VIII A ???.. VIII I ???..
"EJ!TATE AISO!TE SI P"O&E#T!AE APE ITE(IC
&'I(IE VIII
ITE(I
#".EEVI
TESTA$I
Punc+aj reali2a+
OIS. Punc+aj acorda+
A-e i+emC
Punc+aj ma6im
A+o+al ele3i +es+aiC
Punc+aj
reali2a+
F
7. <
8. <
9. 7<
:. >
;. :
<. 7E
=. 8E
>. 8E
To+al -
Concluzii:
...
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1suri !e reme!iere:
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
EVO!$IA EEVIO" I# A#! S&OA" 8E7748E78
&'I(IE VIII
#".
&"T.
#!(EE I
P"E#!(EE
EEV!!I
#OTE OI$I#!TE
OIS.
T
e
s
+

i
n
i

i
a
l
#
o
+
a

#
o
+
a

#
o
+
a

#
o
+
a

(
e
d
i
a

s
e
m

I
#
o
+
a

#
o
+
a

#
o
+
a

#
o
+
a

T
e
s
+

,
i
n
a
l
(
e
d
i
a

s
e
m

I
I
(
e
d
i
a

a
n
u
a
l
.
%.
*.
/.
,.
6.
>.
;.
5.
B.
%&.
%%.
%*.
%/.
%,.
%6.
%>.
%;.
%5.
%B.
*&
*%.
**.
*/.
*,.
*6.
*>.
*;.
*5.
*B.
/&.
/%.
/*.
//.
/,.
/6.
/>.
/;.
/5.
/B.
,&.
#rofesor+
((((((((((((((((