Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Unitatea de invatamant: _________________________________________


Aria curriculara: Matematica Stiinte ale naturii
Data: __________________________
Disciplina : Chimie
Clasa: aVIII-a
Profesor: Antonie Marilena Georgiana
Unitatea de invatare: Substante compuse cu utilizari practice
Titlul lectiei : Substante compuse
Tipul lectiei: de recapitulare si sistematizare a cunostintelor
Timp de lucru: 50 minute
Locul de desfasurare: sala de clasa
Continutul conceptual
Oxizi. Acizi. Baze. Saruri
Competente specifice
C1. Sa cunoasca terminologia si conventiile stiintifice privind substantele
simple si compuse
C2. Sa clasifice oxizii, acizii, bazele si sarurile dupa unul sau mai multe criterii
C3. Sa aplice principii stiintifice/reguli in studierea proprietatilor unor clase de
compusi
C4. Sa elaboreze ipoteze referitoare la comportarea fizico-chimica a
substantelor simple si compuse
C5. Sa formuleze generalitati referitoare la comportarea fizico-chimica a unor
substante , pornind de la cazuri particulare
C6. Sa deduca aplicatiile practice ale unor substante/meteriale studiate
Competente
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
- sa utilizeze terminologia stiintifica privind oxizii, acizii, bazele si sarurile;
- sa scrie formule de oxizi, acizi, baze si saruri;
- sa foloseasca corect regulile de denumire a oxizilor, acizilor, bazelor si a
sarurilor;
- sa clasifice substantele compuse in oxizi, acizi, baze si saruri
- sa diferentieze bazele solubile de bazele insolubile;
- sa indice principalele proprietati fizice si chimice ale oxizilor, acizilor,
bazelor si sarurilor;
- sa argumenteze utlizarile substantelor compuse anorganice pe baza
proprietatilor fizice si chimice ale acestora;
- sa rezolve exercitii si pobleme care au la baza cunosterea proprietatilor
substantelor compuse.
Metode didactice: conversatia, algoritmizarea, problematizarea.
Materiale didactice: fisa de lucru, sistem periodic.
Organizarea activitatii de invatare

I.

II.

Reactualizarea cunostintelor prin stabilirea cu clasa a unui plan de


recapitulare.
Oxizi, acizi, baze, saruri definitie , formula generala, exemple, reguli
de denumire, criterii de clasificare, proprietati fizico-chimice si
utilizari.
Prezentarea unor scheme-program si exercitii problematizate.
Profesorul distribuie elevilor fisa de lucru care contine probleme
propuse spre rezolvare.
Da indicatiile necesare privind modul de rezolvare si va urmarii pas
cu pas activitatea elevilor in formare capacitatii de a corela anumite
notiuni si factori, de a stabili concluzii.

Fisa de lucru
1. Se considera schema de reactii chimice, in care: a si b sunt elementele
componente ale sarii de buctarie; g spirt de sare; h piatra vanata.
Identificati substantele notate cu litere si scrieti ecuatiile reactiilor
chimice.
a+bc
a + H2O d + e
f + H2O d
d + g c + H2O
d + h i + j
i + g k + H2O
k + d i + c
i l + H2 O
2. Scrieti ecuatiile reactiilor chimice cuprinse in schema, cunoscand ca : c
potasa caustica; g apa de var; k precipitat brun-roscat; n precipitat
albastru gelatinos; p- hidroxid cu 63,44 % metal divalent; s precipitat
alb utilizat la prepararea aluminei; t gaz galben-verzui.
a+bc
c + m n + l
d + b c + e
c + o p + l
f + g h + b
c + r s + l
i+bg
d+tl
c + j k + l
Clasifica substantele cuprinse in schema dupa rubricile tabelului
Substante simple
Metale
Nemetale

Oxizi

Substante compuse
Acizi
Baze

Saruri

3. Scieti ecuatiile reactiilor chimice cuprinse in schema urmatoare stiind ca


substanta MO cuprinde 60% M(Metal) iar X(OH)2 are raportul de masa
X : O : H = 2,8 : 1,6 : 0,1.
MCO3
M
MO
MCl2
MSO4
M(OH)2
MCO3
X(OH)
4. In schema urmatoare substanta MOH contine 28,57% O iar X(OH)3 are
34,61% X. Scrieti ecuatiile reactiilor chimice cuprinse in schema:
M
M2O
MCl

MOH

M2SO4

M2CO3
X(OH)3
5. Se considera schema de reactii chimice:
a+bc
f +i j + d + c
d+be
k+fh+c
e+cf
l+fh+c
f + g h + d + c
Se stie ca:
c - este substanta cu compozitia procentuala de masa 11,11% H si
88,89 O;
d este gazul format la arderea pucioasei;
f este vitriolul ; j este gazul aflat in aerul atmosferic in procent de
0,3%; g - este arama;
Stabileste substantele notate cu litere si scrie ecuatiile reactiilor
chimice.
6. O masa de 216 g oxid metalic divalent de culoare alba, cu puritatea de
75% reactioneaza stoechiometric cu cantitatea necesara de acid
clorhidric. In solutia formata se adauga reactivul folosit pentru
identificarea acidului clorhidric. Precipitatul astfel obtinut, spalat, uscat,
si cantarit are masa de 5,74 g. Oxidul folosit este: a) MgO, b) CaO, c)
ZnO.
7. Un amestec echimolecular format din pilitura de cupru, oxid de cupru, si
oxid de calciu reactioneaza cu 73 g solutie de HCl de concentratie
procentuala 20%. Compozitia procentuala de masa a amestecului este:
a) 16% Cu, 60% CuO, 24% CaO;
b) 32% Cu, 40% CuO, 28% CaO;
c) 40% Cu, 40% CuO, 20% CaO;
8. Se ard 48g sulf. Gazul format se dizolva in 904 g apa. Concentratia
procentuala a solutie acide formate este: a) 24,6% ; b) 12,3%; c) 7,5%.
9. Un amestec de cupru si oxid de cupru cu masa de 10 g formeaza in
reactie cu solutie de HCl 5,4 g CuCl2. Nu a reactionat: a) 3,2 g Cu; b)
12,3 g Cu; c) 6,8 g Cu .
10.

Masa de hidrogen cuprinsa in 200 g solutie KOH 10% este:


a) 20,357 g H; b) 0,357 g H; c) 35,7 g H.

11.
Masa de calciu continuta in 2 tone var stins cu puritatea de 80%
este:
a) 864,864 kg Ca; b) 1081,08 kg Ca; c) 540,540 kg Ca.
12.
Se neutralizeaza 200 g solutie NaOH 40% cu 100 g solutie HCl
36,5%, solutia finala:
a) coloreaza turnesolul in albastru si fenolftaleina in rosu;
b) coloreaza turnesolul in violet si fenolftaleina ramane incolora;
c) coloreaza metiloranjul in rosu si fenolftaleina ramane incolora.

Unitatea de invatamant: _______________________________________


Profesor: Antonie Marilena Georgiana
Disciplina : Chimie
Clasa: aVIII-a

Test de evaluare sumativa

Continuturi
Oxizi, Acizi, Baze, Saruri definitii, formula generala, exemple, reguli de
denumire, clasificare, proprietati fizico-chimice si utilizari
Competente
C1. Sa clasifice substantele compuse in oxizi, acizi, baze si saruri. Sa enumere
utilizari ale unor oxizi, acizi, baze, saruri.
C2. Sa scrie formule de oxizi, acizi, baze si saruri
C3. Sa indice proprietatile fizico-chimice ale oxizilor, acizilor, bazelor si
sarurilor.
Sa rezolve exercitii si probleme care au la baza cunoasterea proprietatilor
substantelor compuse.

Test
1. Completeaza spatiile libere din urmatoareleafirmatii:
Oxizii sunt compusi ............................... ai oxigenului cu atomi
de ...........................sau de ...................... . Oxidul de cupru(II) se obtine prin
descompunerea termica a .......................... sau a ......................... . Dupa
criteriul compozitiei, acizii se pot clasifica in ................................... (un
exemplu .............................) si in ................................(un
exemplu ...............................).
Exista o baza care are in locul atomului de .............................. o grupare
monovalenta numita ............................... . Aceasta basa se
numeste ........................................ si are formula chimica .................... .
Bazele solubile coloreaza turnesolul in ......................, fenolftaleina
in ...................... iar metiloranjul in ............................ .
Reactia bazelor cu acizii, cu formare de .......................... si apa, este un caz
special de reactie de schimb, numita reactie de ................. . Dupa compozitie
sarurile pot fi ...................si ................
2p
2. Asociaza fiecarei formule chimice din coloana A denumirea tehnica din
coloana B
A
B
1. KOH
a. calcopirita
2. H2SO4
b. hematit
3. Al(OH)3
c. Hidrargilit
4. Fe2O3
d. potasa caustica
5. FeS2
e. spirt de sare
6. CuFeS2
f. Vitriol
7. Ba(OH)2
g. Pirita
8. CaO
h. Calcar
9. HCl
i. barita

10.

CaCO3

j. var nestins

1p
3. Citeste cu atentie afirmatiile de mai jos si alege din cele doua variante
de raspuns pe cea pe care o consideri corecta.
Oxizii metalelor/nemetalelor reactioneaza cu bazele solubile, formand
saruri si apa. Solutiile acizilor au gust acru/lesios si conduc/nu conduc
curentul electric. Acidul sulfuric este un acid tare/slab, din categoria
hidracizilor/oxiacizilor si este un acid dibazic/monobazic. Acizii anorganici
se prezinta in toate starile de agregare/ stare de agregare lichida iar bazele
sunt substante solide/lichide. Acidul clorhidric si clorurile se identifica cu
AgNO3/BaCl2 si se formeaza un precipitat alb-laptos/alb-branzos.
1p
4. Din sirul de reactii de mai jos, alege reactiile posibile si scrie corect
ecuatiile corespunzatoare:
a) Na2SO4 + HCl
b) NaNO3 + H2SO4
c) Al + HNO3
d) Fe + CuSO4
e) Ba(OH)2 + SO3
f) Na2O + H2O
1p
5. Se considera urmatoarea schema program:
t0C
CaCO3
a + b
a + H2O d
d + HCl e + f
e + AgNO3 g + h
b + H2O i
b + d j + f
b+C k
a) Identifica substantele notate cu litere.
0.5p
b) Scrie ecuatile reactiilor chimice reprezentate in schema de mai sus.
0.35p
c) Denumeste si clasifica substantele compuse intalnite in schema.
1.2 p
d) Indica tipul reactiilor chimice.
0.35 p
e) Calculeaza cantitatea de CaCO3 de puritate 80% necesara obtinerii a
14.8 g produs d. 1.8 p
6. Alege formulele chimice ale substantelor compuse care isi gasesc
aplicatii in cazurili mai jos mentionate:
a) Bauturi carbogazoase, stingerea incendiilor, tratarea unor boli
(mofete)la Covasna CO2/SiO2.
b) Functionarea acumulatorului cu plumb, agent deshidratant, industria
hartiei, rafinarea petrolului si uleiurilor H2SO4/HCl
c) Obtinerea matasii artificiale, sapunului, sodei de rufe, detergentilor,
rafinarea produselor petroliere, reactiv in laborator NaOH/KOH.
d) Printre cele mai folosite materiale de constructii se
numara ..............................., betonul, caramida, piatra vanata, varul
nestins/varul stins, portelanul, cimentul, faianta.
Se acorda 1 punct din oficiu,

Barem de corectare
Sb. 1 binari, metal, nemetal, CuCO3, Cu(OH)2, hidracizi, (HCl), oxiacizi, (H2SO4),
metal, amoniu, hidroxid de amoniu, NH4OH, albastru, rosu, galben, sare,
neutralizare, neutre, acide.
1.1 x 20 = 2p
Sb. 2 1d, 2f, 3c, 4b, 5g, 6a, 7i, 8j, 9e, 10h
0.1 x 10 =1p
Sb. 3 nemetalelor, acru, conduc, tare, oxiacizilor, dibazic, toate starile de
agregare, solide, AgNO3, alb-branzos.
0.1 x 10 = 1p
Sb. 4
b)
c)
d)
e)
f)

a) Na2SO4 + HCl
2 NaNO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2HNO3
Al + HNO3
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
Ba(OH)2 + SO3 BasO4 + H2O
Na2O + H2O 2 NaOH

Sb. 5 a) a = CaO
b = CO2
d= Ca(OH)2
e = CaCl2
f = H2O
10 = 0.5p
b)

0.1p
0.1p
0.1p
0.2p
0.2p
0.2p

g = AgCl
h = Ca(NO3)2
i = H2CO3
j = CaCO3
k = CO

0.05 x

t0C
CaCO3
CaO + CO2
CaO + H2O Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O
CaCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Ca(NO3)2
CO2 + H2O H2CO3i
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
CO2 + C 2 CO

0.05 x 7 = 0.35p

c)
Nemetal
C
carbon

Oxid
CaO
oxid de calciu
CO2
dioxid de
carbon
CO
monoxid de
carbon
H2O apa

Acid
HCl
acid clorhidric
H2CO3
acid carbonic

Baza
Ca(OH)2
hidroxid de
calciu

Sare
CaCO3
carbonat de
calciu
CaCl2
clorura de
calciu
AgNO3
azotat de
argint
AgCl
clorura de
argint

Ca(NO3)2
aszotat de
calciu
1.1
d)R. de descompunere
R. de combinare
R. de schimb
R. de schimb
R. de combinare
R. de schimb
R. de combinare

0.05 x 7 = 0.35p

e)Ca(OH)2 = 14.8/74 = 0.2 moli


Ca(OH)2 = 74 g/mol
CaCO3 = 100 g/mol
m CaCO3 pura = 20 g
m CaCO3 impura = 25 g CaCO3
= (mp x 100) / mimp
Sb.6
a)
b)
c)
d)

CO2
H2SO4
NaOH
varianta 2

x 12 =1.2p

0.1p
0.1p
0.1p
0.2p
0.2p
0.2p

0.2p
0.2p
0.2p

Tipul itemilor
I1 item semiobiectiv de completare
I2 item obiectiv de tip asociatie simla
I3 item obiectiv cu alegere duala
I4 item semiobiectiv cu raspuns structurat
I5 item subiectiv
I6 item obiectiv cu alegere duala

Item
Comp

I1

I2

I3

I4

I5

I6

etenta
X
C1
X

C2
X

C3
X
C4
X
C5