Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA a VII a

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR


I.STRUCTURA ATOMULUI
1.Se indica speciile de atomi :
a.Z=1 ;A=1 ;
f.Z=6 ;A=12 ;
k.Z=11 ;A=23 ; p.Z=16 ;A=32 ;
b.Z=2 ;A=4 ;
g.Z=7 ;A=14 ;
l.Z=12 ;A=24 ;
q.Z=17 ;A=35 ;
c.Z=3 ;A=7 ;
h.Z=8 ;A=16 ;
m.Z=13 ;A=27 ; r.Z=18 ;A=40 ;
d.Z=4 ;A=9 ;
i.Z=9 ;A=19 ;
n.Z=14 ;A=28 ; s.Z=19 ;A=39 ;
e.Z=5 ;A=11 ;
j.Z=10 ;A=20 ;
o.Z=15 ;A=31 ; t.Z=20 ;A=40.
Se cere :
i) reprezentati speciile de atomi dupa modelul ZA E ;
ii) numarul particulelor fundamentale (protoni,neutroni,electroni).
2.Atomul unui element chimic are configuratia electronica (repartizarea
eletronilor pe straturi):
a.1(K):1e ;
b. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 18e ;4(N): 2e ;
c. 1(K):2e ;2(L):6e ;
d. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 7e ;
e. 1(K):2e ;2(L):4e ;
f. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 5e ;
g. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 18e ;4(N): 3e ;
h. 1(K):2e ;
i. 1(K):2e ;2(L):3e ;
j. 1(K):2e ;2(L):8e ;
k. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 10e ;
l. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M): 18e ;4(N): 32e ;
Se cere:
i)Care este numarul lui atomic?
ii)Cati electroni de valenta are?
3.Stabiliti:
i).numarul de electroni si repartizarea pe straturi electronice
ii).nuamarul de eletronilor de valenta
pentru elementul care are Z=1.Z=20.
4.Care este numarul de electroni ai atomului care are :
a.4e in stratul L;
e. 3e in stratul N;
b.2e in stratul M;
f.1e in stratul M;
c.8e in stratul L;
g.5e in stratul O;
d.1 e in stratul K;
h.6e in stratul N.

5.Numarul maxim de electroni din stratul:


a)K; b)L; c)M; d)N; e)O; f)P; g)Q.
6.Un element are Z=34 si contine 46 neutroni.Numarul de masa A este
7.Un element are Z=4 si contine 5 neutroni.Numarul de masa A este
8.Un element are Z=15 si contine 16 neutroni.Numarul de masa A este
9.Un element are A=32 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
10. Un element are A=32 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
11. Un element are A=14 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
13. Un element are A=64 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
14. Un element are A=24 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
15. Un element are A=12 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este
16.Un element are A=19 si contine 9 protoni.Numarul de neutroni N este
17.Un element are A=64 si contine 29 protoni.Numarul de neutroni N este...
18.Un element are A=56 si contine 26 protoni.Numarul de neutroni N este. ..
19.Un element are A=14 si contine 7 protoni.Numarul de neutroni N este.
20.Un element are A=32 si contine 16 protoni.Numarul de neutroni N este...
2I.Modelati structura atomilor unor metale si nemetale :
A1.NEMETALE
1)A=1 si Z=1
nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
A
H atomul H
Z
invelis de electroni: e (Z) ..
2)A=12 si Z=6
nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
A
C atomul C
Z
invelis de electroni: e (Z) ..
3)A=14 si Z=7
nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
A
N atomul N
Z
invelis de electroni: e (Z) ..
4)A=16 si Z=8

nucleu :- p (Z)

-n 0 (A-Z)
A
Z

O atomul O

5)A=32 si Z=16
A
Z

S atomul S

6)A=35 si Z=17
A
Z

Cl atomul Cl

A2.METALE
1) A=27 si Z=13
A
Z

Al atomul Al

2)A=56 siZ=26
A
Z

invelis de electroni: e (Z) ..


nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
invelis de electroni: e (Z) ..
nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
invelis de electroni: e (Z) ..
nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)

Fe atomul Fe

3)A=64 si Z=29
A
Z

invelis de electroni: e (Z) ..


nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)

Cu atomul Cu

invelis de electroni: e (Z) ..


nucleu :- p (Z)
-n 0 (A-Z)
invelis de electroni: e (Z) ..

II.IZOTOPI.
1.Completati tabelul urmator:
a)
IZOTOPI
PROTONI
NEUTRONI
A 1
Z 1 H
A 2
Z 1 H
A3
Z 1 H
b)
IZOTOPI

PROTONI

NEUTRONI

ELECTRONI

ELECTRONI

A 16
Z 8

O
O
A 18
Z 8 O
c)
IZOTOPI
A 12
Z 6 C
A 13
Z 6 C
A 14
Z 6 C
A 17
Z 8

d)
IZOTOPI
A 14
Z 7 N
A 15
Z 7 N
e)
IZOTOPI
A 35
Z 17 Cl
A 37
Z 17 Cl
f)
IZOTOPI
A 32
Z 16 S
A 33
Z 16 S
A 34
Z 16 S
A 36
Z 16 S

PROTONI

NEUTRONI

ELECTRONI

PROTONI

NEUTRONI

ELECTRONI

PROTONI

NEUTRONI

ELECTRONI

PROTONI

NEUTRONI

ELECTRONI

III.MASA ATOMICA RELATIVA.


1.Calculati masa atomica relativa :
a) a hidrogenului,cunoscand ca se gaseste in natura : 1 H(99,984%)si 2
H(0,016%) ;
b)a oxigenului, cunoscand ca se gaseste in natura : 16 O(99,76%), 17
O(0,04%)si 18 O(0,2%) ;
c)a azotului, cunoscand ca se gaseste in natura : 14 N(99,6%)si 15 N(0,4%) ;
d)a carbonului, cunoscand ca se gaseste in natura : 12 C(98,9%)si 13
C(1,1%) ;
e)a clorului, cunoscand ca se gaseste in natura : 35 Cl(75,4%)si 37
Cl(24,6%) ;
f)a magneziului, cunoscand ca se gaseste in natura : 24 Mg(78,7%), 25
Mg(10,1%) si 26 Mg(11,2%) ;

g)a neonului, cunoscand ca se gaseste in natura : 20 Ne(90,48%), 21


Ne(0,27%) si 22 Ne(9,25%).
IV.MOL de atomi.
1.Calculati numarul de moli care contin :
A
B
a.1g H ;
a.4g H ;
23
b.12,046 10 atomi de H ;
b.8g He ;
c.4,6g Na ;
c.1,4g Li ;
23
d.15,0575 10 atomi de Na ;
d.36g C ;
e.14g Li ;
e.4,2g N ;
23
f.0,6023 10 atomi de Li ;
f.48g O ;
g.9g Be ;
g.112g Fe;
23
h.6,023 10 atomi de Be ;
h.12,8g Cu;
i.22g B ;
i.5,9g Ni ;
23
j.1,505 10 atomi de B ;
j.26g Mn ;
k.2,4g C ;
k.10,8g Ag ;
23
l.9,0345 10 atomi de C ;
l.104g Cr ;
m.28g N;
m.48g Br ;
23
n.1,8069 10 atomi de N ;
n.44,45g I ;
o.6,4g O;
o.106,5g Cl ;
23
p.3,0115 10 atomi de O ;
p.22,4g S ;
q.1,9g F;
q.29,25g Zn ;
23
r.2,10805 10 atomi de F ;
r.13,7g Ba ;
s.0,48g Mg;
s.15,2g Ca ;
23
t.90,345 10 atomi de Mg ;
t.25,35g K ;
u.5,4g Al;
u.32,4g Al ;
23
v. 2,4092 10 atomi de Al ;
v.18g Ne;
x.5.2g Cr;
x.42,56g Fe;
23
y.2,10805 10 atomi de Cr;
y.14,4g Ti;
V.SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
1.Scrieti numarul de ordine corespunzator structurii electronice din coloana
A,insotit de litera din coloana B, corespunzatoare pozitiei elementului
respectiv in sistemul periodic:
a)
A
B

1.1(K):1e
a. perioada2,grupa16(VI A)

2. 1(K):2e ;2(L):6e
b.perioada3,grupa13(III A)

3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):3e


c.perioada4,grupa1(I A)

4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):8e ;4. (N):1e


d.perioada1,casuta1

5. 1(K):2e ;2(L):4e
e.perioada2,grupa14(IV A)

b)
A
B

1.1(K):2e
a.perioada4,grupa2(II A)

2. 1(K):2e ;2(L):5e
b.perioada2,grupa17(VII A)

3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):1e


c.perioada3,grupa1(I A)

4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):8e ;4. (N):2e


d.perioada1,casuta2

5. 1(K):2e ;2(L):7e
e.perioada2,grupa15(V A)
c)
A
B

1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):10e ;4. (N):2e


a.
perioada2,grupa18(VIII A)
2. 1(K):2e ;2(L):1e
b. perioada4,grupa12(II B)

3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):7e


c.perioada3,grupa17(VII
A)
4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):2e
d. perioada2,grupa1(I A)

5. 1(K):2e ;2(L):8e
e. perioada4,grupa4(IV B)
d)
A
B

1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):15e ;4. (N):2e


a.perioada4,grupa9(VIIIB)
2. 1(K):2e ;2(L):2e
b.perioada2,grupa2(II A)

3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):4e


c.perioada3,grupa14(IV
A)
4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):16e ;4. (N):2e
d.perioada4,grupa10(VIII
B)
5. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):17 e ;4. (N):2e e.perioada2,grupa11(IB)
e)A
B

1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):12e ;4. (N):2e


a. perioada4,grupa17(VII
A)
2. 1(K):2e ;2(L):8e ; 3(M):18e ;4. (N):5e
b.perioada4,grupa15(V
A)
3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):7e
c.
perioada4,grupa6(VIB)
4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):13e ;4. (N):2e
d.
perioada4,grupa8(VIIIB)
5. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):14 e ;4. (N):2e e. perioada4,grupa7(VII
B)
f)A
B

1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):18e ;5.(O):2e ; a.


perioada5,grupa12(IIB)
2. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):18e ;5.(O):5e ;
b.perioada5,grupa15(VA)

3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):15e ;5.(O):2e ;


perioada5,grupa7(VII B)
4. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):13e ;5.(O):2e ;
perioada5,grupa9(VIIIB)
5. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):18e ;5.(O):1e ;
e.perioada5,grupa11(IB)

c.
d.