Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA a VII a

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR

I.STRUCTURA ATOMULUI
1.Se indica speciile de atomi :
a.Z=1 ;A=1 ; f.Z=6 ;A=12 ; k.Z=11 ;A=23 ; p.Z=16 ;A=32 ;
b.Z=2 ;A=4 ; g.Z=7 ;A=14 ; l.Z=12 ;A=24 ; q.Z=17 ;A=35 ;
c.Z=3 ;A=7 ; h.Z=8 ;A=16 ; m.Z=13 ;A=27 ; r.Z=18 ;A=40 ;
d.Z=4 ;A=9 ; i.Z=9 ;A=19 ; n.Z=14 ;A=28 ; s.Z=19 ;A=39 ;
e.Z=5 ;A=11 ; j.Z=10 ;A=20 ; o.Z=15 ;A=31 ; t.Z=20 ;A=40.
Se cere :
i) reprezentati speciile de atomi dupa modelul ZA E ;
ii) numarul particulelor fundamentale (protoni,neutroni,electroni).
2.Atomul unui element chimic are configuratia electronica (repartizarea
eletronilor pe straturi):
a.1(K):1e  ;
b. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 18e  ;4(N): 2e  ;
c. 1(K):2e  ;2(L):6e  ;
d. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 7e  ;
e. 1(K):2e  ;2(L):4e  ;
f. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 5e  ;
g. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 18e  ;4(N): 3e  ;
h. 1(K):2e  ;
i. 1(K):2e  ;2(L):3e  ;
j. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;
k. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 10e  ;
l. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M): 18e  ;4(N): 32e  ;
Se cere:
i)Care este numarul lui atomic?
ii)Cati electroni de valenta are?
3.Stabiliti:
i).numarul de electroni si repartizarea pe straturi electronice
ii).nuamarul de eletronilor de valenta
pentru elementul care are Z=1….Z=20.
4.Care este numarul de electroni ai atomului care are :
a.4e  in stratul L; e. 3e  in stratul N;
b.2e  in stratul M; f.1e  in stratul M;
c.8e  in stratul L; g.5e  in stratul O;
d.1 e  in stratul K; h.6e  in stratul N.
5.Numarul maxim de electroni din stratul:
a)K; b)L; c)M; d)N; e)O; f)P; g)Q.
6.Un element are Z=34 si contine 46 neutroni.Numarul de masa A este……
7.Un element are Z=4 si contine 5 neutroni.Numarul de masa A este……
8.Un element are Z=15 si contine 16 neutroni.Numarul de masa A este……
9.Un element are A=32 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
10. Un element are A=32 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
11. Un element are A=14 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
13. Un element are A=64 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
14. Un element are A=24 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
15. Un element are A=12 si numarul protonilor egal cu numarul neutronilor.
Numarul atomic Z este ……
16.Un element are A=19 si contine 9 protoni.Numarul de neutroni N este …
17.Un element are A=64 si contine 29 protoni.Numarul de neutroni N este...
18.Un element are A=56 si contine 26 protoni.Numarul de neutroni N este. ..
19.Un element are A=14 si contine 7 protoni.Numarul de neutroni N este.…
20.Un element are A=32 si contine 16 protoni.Numarul de neutroni N este...
2I.Modelati structura atomilor unor metale si nemetale :
A1.NEMETALE
1)A=1 si Z=1 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z H atomul H
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..
2)A=12 si Z=6 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z C atomul C
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..
3)A=14 si Z=7 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z N atomul N
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..

4)A=16 si Z=8 nucleu :-… p  (Z)


-…n 0 (A-Z)
A
Z O atomul O
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..
5)A=32 si Z=16 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z S atomul S
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..

6)A=35 si Z=17 nucleu :-… p  (Z)


-…n 0 (A-Z)
A
Z Cl atomul Cl
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..
A2.METALE
1) A=27 si Z=13 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z Al atomul Al
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..
2)A=56 siZ=26 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z Fe atomul Fe

invelis de electroni: e  (Z)  …………………..


3)A=64 si Z=29 nucleu :-… p  (Z)
-…n 0 (A-Z)
A
Z Cu atomul Cu
invelis de electroni: e  (Z)  …………………..

II.IZOTOPI.
1.Completati tabelul urmator:
a)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A 1
Z 1 H
A 2
Z 1 H
A3
Z 1 H

b)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A 16
Z 8 O
A 17
Z 8 O
A 18
Z 8 O
c)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A 12
Z 6 C
A 13
Z 6 C
A 14
Z 6 C

d)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A 14
Z 7 N
A 15
Z 7 N
e)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A  35
Z 17 Cl
A  37
Z 17 Cl
f)
IZOTOPI PROTONI NEUTRONI ELECTRONI
A  32
Z 16 S
A  33
Z 16 S
A  34
Z 16 S
A  36
Z 16 S

III.MASA ATOMICA RELATIVA.


1.Calculati masa atomica relativa :
a) a hidrogenului,cunoscand ca se gaseste in natura : 1 H(99,984%)si 2
H(0,016%) ;
b)a oxigenului, cunoscand ca se gaseste in natura : 16 O(99,76%), 17
O(0,04%)si 18 O(0,2%) ;
c)a azotului, cunoscand ca se gaseste in natura : 14 N(99,6%)si 15 N(0,4%) ;
d)a carbonului, cunoscand ca se gaseste in natura : 12 C(98,9%)si 13
C(1,1%) ;
e)a clorului, cunoscand ca se gaseste in natura : 35 Cl(75,4%)si 37
Cl(24,6%) ;
f)a magneziului, cunoscand ca se gaseste in natura : 24 Mg(78,7%), 25
Mg(10,1%) si 26 Mg(11,2%) ;
g)a neonului, cunoscand ca se gaseste in natura : 20 Ne(90,48%), 21
Ne(0,27%) si 22 Ne(9,25%).
IV.MOL de atomi.
1.Calculati numarul de moli care contin :
A B
a.1g H ; a.4g H ;
b.12,046 10 23 atomi de H ; b.8g He ;
c.4,6g Na ; c.1,4g Li ;
d.15,0575 10 23 atomi de Na ; d.36g C ;
e.14g Li ; e.4,2g N ;
f.0,6023 10 23 atomi de Li ; f.48g O ;
g.9g Be ; g.112g Fe;
h.6,023 10 23 atomi de Be ; h.12,8g Cu;
i.22g B ; i.5,9g Ni ;
j.1,505 10 23 atomi de B ; j.26g Mn ;
k.2,4g C ; k.10,8g Ag ;
l.9,0345 10 23 atomi de C ; l.104g Cr ;
m.28g N; m.48g Br ;
n.1,8069 10 23 atomi de N ; n.44,45g I ;
o.6,4g O; o.106,5g Cl ;
p.3,0115 10 23 atomi de O ; p.22,4g S ;
q.1,9g F; q.29,25g Zn ;
r.2,10805 10 23 atomi de F ; r.13,7g Ba ;
s.0,48g Mg; s.15,2g Ca ;
t.90,345 10 23 atomi de Mg ; t.25,35g K ;
u.5,4g Al; u.32,4g Al ;
v. 2,4092 10 23 atomi de Al ; v.18g Ne;
x.5.2g Cr; x.42,56g Fe;
y.2,10805 10 23 atomi de Cr; y.14,4g Ti;

V.SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR


1.Scrieti numarul de ordine corespunzator structurii electronice din coloana
A,insotit de litera din coloana B, corespunzatoare pozitiei elementului
respectiv in sistemul periodic:
a) A B
1.1(K):1e 
a. perioada2,grupa16(VI A)
2. 1(K):2e ;2(L):6e
 
b.perioada3,grupa13(III A)
3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):3e
  
c.perioada4,grupa1(I A)
4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):8e ;4. (N):1e
   
d.perioada1,casuta1
5. 1(K):2e ;2(L):4e
 
e.perioada2,grupa14(IV A)
b) A B
1.1(K):2e 
a.perioada4,grupa2(II A)
2. 1(K):2e ;2(L):5e
 
b.perioada2,grupa17(VII A)
3. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):1e  c.perioada3,grupa1(I A)
4.1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):8e ;4. (N):2e
   
d.perioada1,casuta2
5. 1(K):2e ;2(L):7e
 
e.perioada2,grupa15(V A)
c) A B
1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):10e ;4. (N):2e
   
a.
perioada2,grupa18(VIII A)
2. 1(K):2e  ;2(L):1e  b. perioada4,grupa12(II B)
3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):7e
  
c.perioada3,grupa17(VII
A)
4.1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):2e  d. perioada2,grupa1(I A)
5. 1(K):2e ;2(L):8e
 
e. perioada4,grupa4(IV B)
d) A B
1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):15e ;4. (N):2e
   

a.perioada4,grupa9(VIIIB)
2. 1(K):2e  ;2(L):2e  b.perioada2,grupa2(II A)
3. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):4e
  
c.perioada3,grupa14(IV
A)
4.1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):16e  ;4. (N):2e  d.perioada4,grupa10(VIII
B)
5. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):17 e  ;4. (N):2e  e.perioada2,grupa11(IB)
e)A B
1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):12e ;4. (N):2e 
  
a. perioada4,grupa17(VII
A)
2. 1(K):2e  ;2(L):8e  ; 3(M):18e  ;4. (N):5e b.perioada4,grupa15(V
A)
3. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):7e  c.
perioada4,grupa6(VIB)
4.1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):13e  ;4. (N):2e  d.
perioada4,grupa8(VIIIB)
5. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):14 e  ;4. (N):2e  e. perioada4,grupa7(VII
B)
f)A B
1. 1(K):2e ;2(L):8e ;3(M):18e ;4. (N):18e ;5.(O):2e  ; a.
   

perioada5,grupa12(IIB)
2. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):18e  ;5.(O):5e  ;
b.perioada5,grupa15(VA)
3. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):15e  ;5.(O):2e  ; c.
perioada5,grupa7(VII B)
4. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):13e  ;5.(O):2e  ; d.
perioada5,grupa9(VIIIB)
5. 1(K):2e  ;2(L):8e  ;3(M):18e  ;4. (N):18e  ;5.(O):1e  ;
e.perioada5,grupa11(IB)