Sunteți pe pagina 1din 49

Ioana Stanciu

Teste gril de chimie pentru gimnaziu

Editura NOTAROM 2007

Ioana Stanciu

Teste grila de chimie pentru gimnaziu


Editura 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei STANCIU, IOANA Teste grila de chimie pentru gimnaziu/ Ioana Stanciu. Bucuresti: Notarom, 2007-06-16 ISBN 978-973-8921-00-9 54(075.33)(079.)

Referenti stiintifici: dr.ing. Alexandru Platon Coperta: Ioana Stanciu Tehnoredactare: Ioana Stanciu

Editura Notarom: str: General Berthelot, nr.41, sector 1, Bucuresti Telefon: 021/3134448 Fax: 021/3134449 Departamentul distributie: telefon: 021/3139948 Fax: 012/3134449 Comenzi la: notarom@home.ro URL: http:www. Notarom.ro

Cuprins
Clasa a VII a I.Notiuni generale despre atom si sistemul periodic I. 1. Structura atomului ............................................ 3 I. 2. Sistemul periodic al elementelor .................... 8 II. Ioni si molecule II.1. Ioni .................................................................. 12 II. 2. Molecule......................................................... 16 II.3. Formule chimice .......................................... 18 II. 4. Masa moleculara. Mol ................................. . 20 III. Reactii chimice III.1. Ecuatii chimice.............................................. 22 III.2. Tipuri de reactii chimice............................... . 24 Clasa a VIII a IV. Substante simple IV. 1. Nemetale................................................... 27 IV. 2. Metale......................................................... 30 V. Substante compuse anorganice V.1. Oxizi.................................................... ..... 31 V.2. Acizi........................................................ .... 33 V.3. Baze............................................................ 35 V.4. Saruri......................................................... 37 VI. Substante compuse organice VI.1. Metanul................................................. 40 VI.2. Alcoolul etilic.............................................. 41 VI.3. Acidul acetic............................................... 43 Raspunsuri..............................................................46

I.Notiuni generale despre atom si sistemul periodic


I.1.Structura atomului 1. Principalele caracteristici ale atomului sunt: a) este o componenta a substantelor, divizibila prin procedee chimice, neutra din punct de vedere electric, participa efectiv la reactiile chimice si se transforma in transformari fizice si chimice; b) este o componenta a substantelor, indivizibila prin procedee chimice, neutra din punct de vedere electric, nu participa efectiv la reactiile chimice si nu se transforma in transformari fizice si chimice; c) este o componenta a substantelor, divizibila prin procedee fizice, neutra din punct de vedere electric, participa efectiv la reactiile chimice si se transforma in transformari fizice si chimice obisnuite; d) niciun raspuns nu este corect; 2. Atomul este format din: a) nucleu si invelis electronic; b) electroni si protoni; c) electroni si cuarci; d) protoni si mezoni; 3. Nucleul atomic este format din: a) protoni si electroni; b) neutroni si protoni; c) electroni si mezoni; d) protoni si neutroni;

4. Partea centrala a nucleului o formeaza protonii si neutronii. Aceste particule se numesc: a) electroni; b) mezoni; c)nucleoni; d) fermioni; 5. Particulele elementare din atom sunt: a) protonul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa +1, electronul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa -1, neutronul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa 0; b) protonul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa -1, electronul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa +1, neutronul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa 0; c) protonul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa +1, electronul cu masa relativa 1/1836 si sarcina electrica relativa -1, neutronul cu masa relativa 1 si sarcina electrica relativa 0; d) niciun raspuns nu este corect. 6. Atomul de fosfor are numarul atomic Z = 15 si numarul de masa A= 31. Acest atom este alcatuit din: a) 15 protoni, 16 electroni si 15 neutroni; b) 15 electroni, 15 protoni si 16 neutroni; c) 15 protoni, 16 electroni si 15 neutroni d) niciun raspuns nu este corect. 7. Se dau atomii: Li ( 3 protoni si 4 neutroni), Cu ( 64 nucleoni si 29 electroni), O ( 8 protoni si 18 nucleoni). Numarul atomic si numarul de masa vor fi:

a) Li (3 si 7), Cu (29 si 64) si O (8 si 18) b) Li (4 si 7), Cu (30 si 64) si O( 8 si 19) c) Li ( 3 si 7), Cu (29 si 64) si O (8 si 16) d) niciun raspuns nu este corect. 8. Masa absoluta a atomului de oxigen este 26,557x1027 g , iar unitatea atomica de masa 1 u.a.m. =1,66x10-24g. Masa atomica relativa a oxigenului este: a)16 b) 8 c) 32 d)10 9. In 160g Ca se gasesc: a) 2 moli de Ca si 4x 6,023x1023 atomi de Ca; b) 4 moli de Ca si 4x 6,023x1023 atomi de Ca; c) 3 moli de Ca si 4x 6,023x1023 atomi de Ca; d) 4 moli de Ca si 6,023x1023 atomi de Ca; 10.12,046 x1023 atomi de sulf se gasesc: a) 1 mol de S si 32g S; b) 2 moli de S si 64g sulf; c) 3 moli de S si 96g sulf; d) 4 moli de S si 128g sulf: 11. Elementul chimic se defineste ca fiind specia de atomi cu: a) acelasi numar atomic Z; b) acelasi numar de neutroni: c) acelasi numar de nucleoni; d) acelasi numar de masa A.

12. Se numeste numar atomic si se noteaza cu Z: a) numarul neutronilor din nucleu; b) numarul protonilor din nucleu; c) numarul de nucleoni din nucleu; d) numarul de electroni din nucleu: 13. Se numeste numar de masa si se noteaza cu A: a) numarul de electroni din nucleu; b) numarul de neutroni din nucleu; c) numarul de nucleoni din nucleu; d) numarul de protoni din nucleu. 14. Elementul chimic X ( A=19 si Z =9) este alcatuit din: a) 9 electroni, 9 neutroni si 9 protoni; b) 9 electroni, 10 neutroni si 9 protoni; c) 9 electroni, 10 neutroni si 8 protoni; d) niciun raspuns nu este corect. 15. Izotopii sunt specii de atomi cu: a) acelasi numar de electroni; b) acelasi numar atomic Z dar numar de masa diferit; c) acelasi numar de protoni si neutroni; d) acelasi numar de neutroni in nucleu. 16. Masa atomica a unui element este determinata de: a) masa atomica a izotopilor; b) masa nucleonilor; c) masa neutronilor; d) totalitatea protonilor si neutronilor.

17. Izotopii stabili ai siliciului sunt: Si ( Z=14, A =28) =92,27%, Si ( Z=14, A =29) = 4,68% si Si (Z =14, A = 30) =2,07%. Masa atomica relativa a siliciului este: a) 30,00 b) 27, 8138 c) 29,50 d) 25,55. 18. Masa atomica relativa a oxigenului este: a) 8 b) 16 c) 32 d) 54. 19. Izotonii se caracterizeza prin: a) acelasi numar de neutroni dar A si Z diferit; b) acelasi numar de protoni dar A diferit; c) acelasi numar de neutroni dar Z diferit; d) acelasi numar de nucleoni dar A diferit. 20. Izobarii se carcterizeza prin: a) acelasi numar atomic Z dar numar de masa diferit; b) acelasi numar de neutroni dar A si Z diferit; c) aceeasi masa atomica dar numar de masa diferit; d) acelasi numar de nucleoni dar A diferit. 21. Elementul chimic cu urmatoarele caracteristici Z = 8 i A = 16 este alcatuit din: a) 8 protoni, 9 electroni si 8 neutroni; b) 8 protoni, 8 neutroni si 8 electroni; c) 8 electroni, 9 neutroni si 8 protoni. d) niciun raspuns nu este corect.

I.2. Sistemul periodic al elementelor 1.Legea periodicitatii care sta la baza structurii sistemului periodic a fost enun at n 1969 de: a) Dumas; b) Berzelius; c) Mendeleev d) Meyer. 2.Proprietatile elementelor sunt functie periodica de masa. Astazi se utilizeaza un alt criteriu mai sigur. Acesta este: a) numarul de masa; b) numarul atomic; c) masa atomica relativa; d) numarul de neutroni. 3.Periodicitatea elementelor depinde de numarul atomic Z. Aceste valori pot fi deduse prin regula patratelor duble sunt: a) 2 8 18 18 32 32 b) 2 8 8 18 18 32 c) 2 8 8 18 18 32 d) niciun raspuns nu este corect. 4.Repartizarea elementelor dup determin formarea a: a) 5 perioade si a 6 a incompleta; b) 6 perioade, c) 6 perioade si a 7 a incompleta; d) niciun raspuns nu este corect. regula patratelor

5. Perioadele sunt: a) siruri de elemente cuprinse intre doua gaze rare; b) siruri de elemente cu proprietati asemanatoare; c) siruri de elemente cu un anumit numar atomic Z. d) niciun raspuns nu este corect. 6. Grupele sunt coloane verticale care contin: a) elemente cu aceeasi configuratie a stratului de valenta si proprietati chimice asemanatoare; b) elemente cu configuratii identice si proprietati asemanatoare; c) elemente cu proprietati diferite dar cu acelasi numar de electroni pe ultimul strat; d) niciun raspuns nu este corect. 7. Sistemul peridic este alcatuit din: a) 8 grupe principale si 8 secundare, a 8 grupa secundara fiind alcatuita din 3 grupe; b) 10 grupe principale si 8 secundare; c) 8 grupe principale si 7 secundare d) niciun raspuns nu este corect. 8. Proprietatile neperiodice sunt: a) numarul de masa; b) numarul atomic; c) numarul atomic si masa atomica; d) valenta. 9. Proprietatile periodice sunt: a) proprietatile izotopilor; b) structura invelisului electronic; c) proprietatile fizice ( raza atomica si ionica);

d) proprietatile fizice (raza atomica, ionica si energia de ionizare) si proprietatile chimice (valenta, numarul de oxidare, caracterul chimic). 10. Elementul chimic 5626X se gaseste in : a) grupa a VIIIB perioada a 4 a; b) grupa a VIIA perioada a 4 a; c) grupa a VIIA perioada a 3 a; d) grupa a VIIIB perioada a 3 a. 11. Elementul cu Z = 7 se gaseste in sistemul periodic: a) grupa a IV a perioada a 2 a; b) grupa a IV a perioada a 3 a; c) grupa a V perioada a 2 a d) niciun raspuns nu este corect. 12. Carbonul (Z = 6) are urmatoarea configuratie electronica: a)1s2 2s2 2p3; b)1s2 2s2 2p2; c)1s2 2s2 2p4; d)1s2 2s2; 13. Elementul chimic cu Z = 18 are urmatoarea configuratie electronica: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6; b)1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; c)1s2 2s2 2p6 3s2 3p7; d)1s2 2s2 2p6 3s2 3p5; 14. Sodiul (Z = 11) are urmatoarea configuratie electronica:

a)1s2 2s2 2p6; b)1s2 2s2 2p5; c)1s2 2s2 2p6 3s1; d)1s2 2s2 2p6 3s2. 15. Raportul intre numarul de masa A si numarul atomic Z este 2, iar diferenta 7. Elementul se gaseste in : a) grupa a IV a prioada a 2 a; b) grupa a V a perioada a 2 a; c) grupa a VI a perioada a 2 a; d) niciun raspuns nu este corect. 16. Elementele Sn si Pb sunt asezate in sistemul periodic: a) grupa a IV principala, perioadele a 2 a i a 3 a; b) grupa a a II principala, perioadele a 2 a i a 3 a; c) grupa a IV principala, perioadele a 5 a i a 6 a; d) grupa a IV principala, perioadele a 4 a i a 5 a; 17. Elementele O si Po sunt asezate in sistemul periodic: a) grupa a VI a , perioadele a 2 a i a 3 a; b) grupa a II a, perioadele a 2a i a 3 a; c) grupa a VI a , perioadele a 2 a i a 6 a; d) niciun raspuns nu este corect. 18. Elementele Cl si Br sunt asezate in sistemul periodic: a) grupa a VII a, perioadele a 3 a i a 4 a; b) grupa a VII a, perioadele a 4 a i a 5 a; c) grupa a VII a, perioadele a 2 a i a 3 a; d) grupa a VIII a, perioadele a 2 a i a 3 a. 19. Elementele Ag periodic: si Au sunt asezate in sistemul

a) grupa a I a secundara , perioadele a 5 a i a 6 a; b) grupa a II a secundara, perioadele a 5 a i a 6 a; c) grupa a II a secundara, perioadele a 4 a i a 5 a; d) grupa a II a principala, perioadele a 3 a i a 4 a. II.Ioni si molecule II.1. Ioni 1. Ionii sunt: a) atomi cu o anumita masa; b) atomi cu acelasi numar de neutroni; c) atomi incarcati cu sarcina electrica; d) atomi cu acelasi numar de masa. 2. Ionii se obtin din atomi prin: a) cedare de electroni; b) acceptare de electroni; c) cedare sau acceptare de electroni cu formare de ioni pozitivi sau negativi; d) niciun raspuns nu este corect. 3. Ionii pozitivi se obtin din metale prin: a) cedarea electronilor de pe ultimul strat; b) acceptare de neutroni; c) cedare si acceptare de electroni; d) acceptare de electroni. 4. Ionii negativi se obtin din nemetale prin: a) cedarea electronilor de pe ultimul strat; b) acceptare de electroni pentru realizarea configuratiei de octet pe ultimul strat; c) cedare de neutroni;

d) niciun raspuns nu este corect. 5. Specia chimica care are 12 protoni si in invelis 10 electroni este: a) ionul pozitiv de sodiu +1; b) ionul pozitiv de magneziu 2+; c) ionul pozitiv de calciu 2+; d) ionul pozitv de potasiu 1+. 6. Specia chimica care are 7 protoni si in invelis 10 electroni este: a) ionul pozitiv de sodiu; b) ionul negativ de neon; c) ionul negativ de flour 3-; d) ionul negativ de azot 3-. 7. Atomul de magneziu contine 12 protoni si 12 neutroni, iar ionul de magneziu contine 12 protoni si 10 electroni. Raza atomica mai mare o are: a) atomul de magneziu; b) ionul de magneziu; c) au raze egale; d) niciun raspuns nu este corect. 8. Raza ionilor pozitivi in perioada : a) scade de la grupa a I a la grupa a IV a; b)scade de la grupa a I a la grupa a IV a deoarece acelasi numar de electroni este atras de un numar mai mare de protoni; c) creste de la grupa I a la grupa a IV a;

d) creste de la grupa a I a la grupa a IV a deoarece acelasi numar de electroni este atras de un numar mai mare de protoni. 9. Raza ionilor negativi in perioada: a) scade de la grupa a V a la grupa a VII a; b) creste de la grupa a V a la grupa VII a; c) scade de la grupa a V a la grupa a VII a deoarece acelasi numar de electroni este atras de un numar mai mare de protoni; d) creste de la grupa a V a la grupa VII a deoarece acelasi numar de electroni este atras de un numar mai mare de protoni. 10. Raza atomica si ionica in grupa: a) scade; b) creste; c) creste odata cu numarul de straturi; d) scade odata cu numarul de straturi. 11. Elementele chimice O, Li Ca, S, N, Cl pot forma ioni: a) pozitivi (Li, Ca) , negativi ( O, S, N, Cl); b) pozitivi ( O, S Ca), negativi ( Li, N , Cl); c) pozitivi ( Li, S) , negativi ( O, N, Cl). d) niciun raspuns nu este corect. 12. Speciile chimice Ag, Br, P, Mg, K pot forma ioni: a) pozitivi ( Br, K), negativi ( Ag, Mg, P); b) pozitivi ( Ag, Mg, K) , negativi ( Br, P); c)pozitvi ( Br, K) , negativi ( P, Mg, Ag); d) niciun raspuns nu este corect.

13. Elementele Na, Zn, O, Sn, P formeaza ioni: a) pozitivi ( Na, Zn,) , negativi ( O, Sn P); b) pozitivi ( O, Na, Zn), negativi (P); c) pozitivi( Na, Sn), negativi (O, P); d) niciun raspuns nu este corect. 14. Energia de ionizare este energia necesara indepartarii unui electron dintr-un atom izolat. Aceasta variaza astfel: a) in perioada creste cu Z; in grupele I a, a II a, a III a creste cu Z; b) in perioada scade cu Z; in grupele I a, a II a, a III a creste cu Z; c) in perioada creste cu Z; in grupele I a, a II a, a III a scade cu marirea lui Z; d) in perioada scade cu Z; in grupele I a, a II a, a III a scade cu marirea lui Z; 15. Pentru elementele Mg, Na, O, He energia de ionizare variaza astfel: a) Na<Mg<O<He; b) He>Mg>Na>O; c) Na<Mg>O>He; d) O>He>Mg>Na. 16. Afinitatea pentru electroni in sistemul periodic variaza astfel: a) in perioada creste cu Z; in grupa a VII a principala scade cu marirea lui Z; b) in perioada scade cu Z; in grupa a VII a principala creste cu Z;

c) in perioada scade cu z; in grupa a VII a principala creste cu Z; d) in perioada scade cu Z; in grupa a VII a principala scade cu Z. 17. Pentru elementele F, Cl, Br, Se afinitatea pentru electron variaza astfel: a) Cl>F>Se>Br; b) F>Cl>Br>Se; c) Cl<F>Se<Br; d) F<Cl<Br<Se. 18. Elementele din grupa a II a principala pot avea valenta i numarul de oxidare egal cu: a) +1 i +2; b) +2; c) +2 i -2; d) +1, +2 i -1, -2. II. 2. Molecule 1. Molecula de oxigen este formata din: a) un atom de oxigen; b) doi atomi de oxigen; c) un atom de oxigen si unul de hidrogen d) niciun raspuns nu este corect. 2. Molecula de apa este formata din: a) 2 atomi oxigen si 1 atom hidrogen; b) 2 atomi oxigen; c) 2 atomi hidrogen si 1 atom oxigen; d) 2 atomi hidrogen.

3. Molecula de hidrogen sulfurat este formata din : a) 2 atomi sulf si 1 atom hidrogen; b) 2 atomi hidrogen si 3 atomi sulf; c) 2 atomi hidrogen si 1 atom sulf; d) niciun raspuns nu este corect. 4. 7 molecule de acid clorhidric se scriu: a) HCl7; b) 7HCl; c) H7Cl; d) HCl7. 5. Molecula de amoniac contine: a) 1 atom azot si 3 atomi hidrogen; b) 3 atomi azot si 1 atom hidrogen; c) 2 atomi azot si 2 atomi hidrogen; d) niciun raspuns nu este corect. 6. Molecula de brom contine: a) 2 atomi brom; b) 1 atom brom; c) 3 atomi brom; d) niciun raspuns nu este corect. 7. Molecula de acid sulfuric contine: a) 1 atom oxigen, 3 atomi sulf si 5 atomi hidrogen; b) 2 atomi sulf, 3 atomi hidrogen si 4 atomi oxigen; c) 4 atomi sulf, 3 atomi hidrogen si 2 atomi oxigen; d) 2 atomi hidrogen, 1 atom sulf si 4 atomi oxigen. 8. Molecula de dioxid de carbon contine: a) 2 atomi cabon si 1 atom oxigen;

b) 2 atomi oxigen si 2 atomi carbon; c) 2 atomi oxigen si 1 atom carbon; d) niciun raspuns nu este corect. 9. Molecula de acid azotic contine: a) 1 atom hidrogen, 1 atom azot si 3 atomi oxigen; b) 2 atom hidrogen, 1 atom azot si 3 atomi oxigen; c) 1 atom hidrogen, 2 atom azot si 3 atomi oxigen; d) 1 atom hidrogen, 1 atom azot si 4 atomi oxigen; II.3. Formule chimice 1. Formula chimica a azotatului de calciu este: a) Ca(NO2)2 b) Ca(NO3)2 c) Ca(NO)2 d) Ca(NO3). 2. Formula acidului acetic este: a) CH3COOH b) CH2COOH c) CH4COOH d) niciun raspuns nu este corect. 3. Formula acidului sulfuros este: a) H2 SO4 b) H2 SO2 c) H2 SO3 d) niciun raspuns nu este corect. 4. Formula oxidului de magneziu este: a) MgO

b) Mg(OH)2 c) MgO2 d) niciun raspuns nu este corect. 5. Formula chimica a oxidului de aluminiu: a) AlO3 b) AlO2 c) Al2O3 d) niciun raspuns nu este corect. 6. Formula fosfatului de calciu este: a) Ca(PO4)3 b) Ca3(PO4)2 c) Ca(PO4)2 d) niciun raspuns nu este corect. 7. Formula apei oxigenate este: a) H2O2 b) HO2 c) HO3 d) H2O. 8. Formula chimica a azotatului de argint este: a) AgNO2 b) AgNO3 c) AgNO d) Ag2NO. 9. Formula chimica a metanului este: a) CH2 b) CH3 c) CH4

d) CH5 10. Formula chimica a amoniacului este: a) NH b) NH2 c) NH4 d) NH3. II.4. Masa moleculara. Mol 1. Masa moleculara a metanului este: a) 8; b)16; c) 23; d) 32. 2. Masa moleculara a apei oxigenate este: a) 20; b) 32; c) 34; d) 23. 3. Raportul numarului de atomi n NH3 este: a) 1:2; b) 1:3 c) 1:1 d) 1:4 4. Ca i moli reprezinta 72g H2O: a) 3; b) 4; c) 5;

6) 6. 5. n 5 molecule H2SO4 se gasesc: a) 10 atomi hidrogen, 5 atomi sulf si 20 atomi oxigen; b) 2 atomi hidrogen, 1 atom sulf si 4 atomi oxigen. c) 5 atomi hidrogen, 5 atomi sulf si 5 atomi oxigen d) 5 atomi sulf, 4 atomi oxigen si 5 atomi hidrogen. 6. Cate grame reprezinta 2 moli apa: a) 32g; b) 36g; c) 23g d) 54g. 7. Cate grame reprezinta 8 moli amoniac: a)136g; b)120g; c)100g; d) niciun raspuns nu este corect. 8. Masa moleculara a acidului fosforic este: a) 89; b) 98; c) 84; d) 80. 9. Masa moleculara a benzenului este: a) 87; b) 80; c) 90; d) 78.

10.Cate grame reprezinta 0,1 moli benzen: a) 7,8; b) 78; c) 80; d) 780. III. Reactii chimice III.1. Ecuatii chimice 1. Care dintre reactiile chimice este scrisa corect: a) NaOH + HCl = NaCl + H2O b) 2NaOH + 2HCl = NaCl + H2O c) NaOH + 2HCl = NaCl + 2H2O d) NaOH + 2HCl = NaCl + 2H2O 2. Care dintre reactiile chimice este scrisa corect: a) H +Cl = HCl b) H2 + Cl =HCl c) H2 + Cl2= 2HCl d) H +Cl2= HCl 3. Substanta Mg(OH)2 se numeste: a) oxid de magneziu; b) hidroxid de magneziu; c) clorura de magneziu; d) niciun raspuns nu este corect. 4. Alegeti ecuatia scrisa corect: a) 3H2SO4 +2Al(OH)3 =Al2(SO4)3 + 6H2O b) H2SO4 +2Al(OH)3 =Al2(SO4)3 + H2O c) 3H2SO4 +Al(OH)3 =Al2(SO4)3 + 6H2O

d) 3H2SO4 +2Al(OH)3 =Al2(SO4)3 + H2O 5. Alegeti ecuatia scrisa corect: a) H +Cl = HCl b) NaOH + 2HCl = NaCl + 2H2O c) 3H2SO4 +2Al(OH)3 =Al2(SO4)3 + 6H2O d) nicio ecuatie chimica nu este corecta. 6. Substanta NH4Cl se numeste: a) acid clorhidric; b) amoniac; c) clorura de sodiu; d) clorura de amoniu. 7. Substanta CaCO3 se numeste: a) carbonat de sodiu; b) carbonat de calciu; c) carbonat de amoniu; d) carbonat de potasiu. 8. Substanta Na2SO4 se numeste: a) sulfat de sulf; b) sulfat de oxigen; c) sulfat de sodiu; d) niciun raspuns nu este corect. 9. Substanta NaCl se numeste: a) clorura de sodiu; b) clorura de magneziu; c) clorura de calciu; d) clorura de bariu.

10. Solutia de Mg(OH)2 este : a) acida; b) bazica; c) neutra; d) niciun raspuns nu este corect. 11. Solutia de H2SO4 este: a) acida b) bazica; c) neutra d) niciun raspuns nu este corect. 12. Solutia de CH3COOH este: a) acida; b) bazica; c) neutra; d) niciun raspuns nu este corect. III.2.Tipuri de reactii chimice 1. Reactia amoniacului cu acidul clorhidric este de: a) descompunere b) substitutie; c) schimb; d) combinare. 2. Reaactia azotului cu hidrogenul este de: a) substitutie; b) combinare; c) schimb; d) niciun raspuns nu este corect.

3. Reactia de obtinere a apei este de: a) combinare b) schimb c) substitutie; d) niciun raspuns nu este corect. 4. Descompunerea carbonatului de calciu este o reactie de: a) combinare; b) schimb; c) substitutie; d) descompunere. 5. Descompunerea oxidului de mercur este o reactie de: a) combinare; b) substitutie; c) schimb; d) descompunere 6. Reactia aluminiului cu oxidul de fier este o reactie de: a) descompunere; b) inlocuire sau substitutie; c) schimb; d) niciun raspuns nu este corect. 7. Reactia zincului cu acidul clorhidric este o reactie de: a) schimb; b) descompunere; c) inlocuire sau substitutie; d) niciun raspuns nu este corect.

8. Reactia azotatului de argint cu acidul clorhidric este o reactie de: a) descompunere; b) schimb; c) substitutie; d) niciun raspuns nu este corect. 9. Reactia clorurii de sodiu cu acidul sulfuric este o reactie de: a) descompunere; b) substitutie; c) schimb; d) niciun raspuns nu este corect. 10. Arderea sulfului este o reactie: a) endoterma; b) endoterma si exoterma; c) exoterma; d) niciun raspuns nu este corect. 11. Arderea metanului este o reactie: a) endoterma; b) exoterma; c) endoterma si exoterma; d) niciun raspuns nu este corect. 12. Stingerea varului este o reactie: a) endoterma; b) exoterma; c) endoterma si exoterma; d) niciun rspuns nu este corect.

IV. Substante simple IV.1. Nemetale 1. Nemetalele grupei a VII a sunt: a) O, S, Se, Te b) F, Cl, Br, I, At; c) N, P, As d) O, F, Cl, I, At. 2. Reactia de obtinere a cuprului este reactia dintre: a) hidrogen si cupru; b) hidrogen si oxid de cupru; c) hidrogen si oxigen; d) niciun raspuns nu este corect. 3. Hidrogenul reactioneaza cu clorul. Produsul de reactie este: a) acid sulfuric; b) acid acetic; c) acid azotic; d) acid clorhidric. 4. Oxigenul are urmtoarea configuratie electronica: a) 1s2 2s2 2p4; b) 1s2 2s2 2p3; c) 1s2 2s2 2p5; d) 1s2 2s2; 5. Oxigenul reac ioneaza cu metalele formand ca produsi de reactie: a) oxizi nemetalici si metalici; b) oxizi metalici;

c) oxizi nemetalici; d) niciun raspuns nu este corect. 6. Oxigenul reactioneaza cu nemetalele formand ca produsi de reactie: a) oxizi nemetalici si metalici; b) oxizi metalici; c) oxizi nemetalici; d) niciun raspuns nu este corect. 7. Cati moli avem n 120g carbon: a) 9g; b) 2g; c) 10g; d) 12g. 8. Formele cristalizate ale carbonului sunt: a) dimant, grafit ; b) diamant ; c) diamant, grafit i fulerene; d) niciun raspuns nu este corect. 9. Carbonul reactioneaza cu hidrogenul la temperatura de 2000C si catalizator Ni. Produsul de reactie este: a) etan; b) metan; c) etena d) niciun raspuns nu este corect. 10. Elementul situat in grupa a VI a perioada a 2 a este: a)oxigen; b)sulf;

c)azot; d)niciun raspuns nu este corect. 11. Elementul chimic situat in grupa a IV a perioada a 2 a este: a) sulf; b) carbon; c) azot; d) niciun raspuns nu este corect. 12. Gazul de apa este format din: a) monoxid de carbon si hidrogen; b) dioxid de carbon si hidrogen; c) hidrogen si oxigen; d) niciun raspuns nu este corect. 13. Obtinerea otelului in metalurgie are la baza reactia carbonului cu oxidul de fier. Produsii de reactie sunt: a) carbon si fier; b) dioxid de carbon si fier; c) monoxid de carbon si fier; d) niciun raspuns nu este corect. 14. Clorul reactioneaz cu metalele formand: a) cloruri; b) sulfuri; c) ioduri; d) niciun raspuns nu este corect. 15. Sulful are configuratia electronica: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; b) 1s2 2s2 2p6 3s2;

c) 1s2 2s2 2p6 3s1; d) 1s2 2s2 2p6; 16. Sulful reac ioneaza cu metalele formand: a) cloruri; b) oxizi; c) ioduri; d) sulfuri; 17. Raportul atomilor n clorura de amoniu este: a) 1:2:1; b) 1:4:1; c) 1:1:1; d) 1:3:1; 18. Compusul HNO3 se numeste: a) acid azotic; b) acid azotic, c) acid clorhidric; d) nici un raspuns nu este corect. IV.2. Metale 1. Elementul Na se gaseste in scoarta terestra in proportie de 2,64%. El ocupa: a) locul 4 intre metale dupa Al, Fe si Ca si locul 6 intre elementele chimice; b) locul 3 intre metale, dupa Al si Ca si locul 6 intre elementele chimice; c) locul 4 intre metale dupa Al, Fe si Ca si locul 10 intre elementele chimice; d) locul 3 intre metale dupa Al si Fe

2. Na este situat in sistemul periodic in: a) grupa a I a principala, perioada a 2 a; b) grupa a I a principala, perioada a 3 a; c) grupa a II aprincipala, perioada a 3 a; d) grupa a I a principala, perioada a 4 a; 3.In urma reactiei dintre Mg si HCl se obtin produsii de reactie: a) clor si clorura de magneziu; b) clorura de magneziu si hidrogen; c) hidrogen si magneziu; d) magneziu si clorura de magneziu; 4. Clorura de sodiu se gaseate in natura: a) sub forma de zacamant de sare gema; b) sub forma de zacamant de mirabilit; c) nu se gaseste in natura in stare libera; d) niciun raspuns nu este corect. V. Substante compuse anorganice V.1. Oxizi 1. Oxizii sunt: a) compusi binari ai oxigenului cu metale si nemetale; b) compusi ai oxigenului cu metale; c) compusi ce contin oxigen; d) comusi ai metalelor si nemetalelor; 2. Oxizii bazici reactioneaza cu apa. Produsul de reactie este un: a) acid;

b) baza; c) sare; d) ap. 3. Oxizii acizi reactioneaza cu apa. Produsul de reactie este un: a) baza; b) acid; c) sare; d) apa. 4. Oxizii bazici reactioneaza cu acizii. Produsii de reactie sunt: a) acid si apa; b) sare si apa; c) sare si acid; d) ap si oxid; 5. Oxizii acizi reactioneaza cu bazele solubile. Produsii de reactie sunt: a) sare si apa; b) acid si apa; c) sare si acid; d) sare si oxid. 6. P2O3 se numeste: a) pentaoxid de fosfor; b) trioxid de aluminiu; c) trioxid de fosfor; d) dioxid de fosfor. 7. P2O5 se numeste:

a) pentaoxid de fosfor; b) trioxid de aluminiu; c) trioxid de fosfor; d) dioxid de fosfor. 8. Cl2O7 se numeste: a) dioxid de clor; b) clor oxigen; c) heptaoxid de clor; d) monoxid de clor. 9. Compozitia aerului in procente de volum este: a) 78% azot, 12% oxigen si 1% alte gaze; b) 80% azot, 15% oxigen si 4% alte gaze; c) 90% azot, 40% oxigen si 2% alte gaze; d) 60% azot, 40% oxigen si 2% alte gaze. 10. Componenta de baza a sticlei este: a) dioxidul de siliciu; b) dioxidul de calciu; c) dioxidul de aluminiu; d) oxidul de aluminiu. V.2. Acizii 1. Acizii sunt: a) substante compuse formate din unul sau mai multi atomi de hidrogen; b) substante compuse formate din unul sau mai multi atomi de hidrogen si un radical acid; c) substante simple; d) niciun raspuns nu este corect.

2. Care reactie chimica este corecta: a) CuO + HCl = CuCl + HO b) CuO + HCl =CuCl2 + H2O c) CuO + 3HCl =CuCl2 + H2O d) CuO + 2HCl =CuCl2 + H2O 3. Care din urmtoarele substante compuse este un acid: a) NaCl; b) HCl; c) KCl d) H2. 4. In urma reactiei dintre acid sulfuric si clorura de bariu se obtine: a) sulfat de bariu si acid clorhidric; b) sulfit de bariu si acid clorhidric; c) sulfat de clor si acid sulfuric; d) hidrogen sulfurat si acid sulfuric. 5. Acidul clorhidric reactioneaza cu azotatul de argint. Produsii de reactie sunt: a) hidrogen si argint; b) clorura de argint si acid azotic; c) clorura de argint si hidrogen; d) niciun raspuns nu este corect. 6. Acizii reactioneaza cu oxizii bazici. Produsii de reactie sunt: a) sare si hidrogen; b) sare si apa; c) sare; d) apa.

7. Acizii reactioneaza cu bazele. Produsii de reactie sunt: a) sare si hidrogen; b) hidrogen; c) sare si apa; d) sare. 8. H2CO3 se numeste: a) acid clorhidric; b) acid azotic; c) acid carbonic; d) acid sulfuric. 9. H2SO4 se numeste: a) acid clorhidric; b) acid azotic; c) acid sulfuric; d) acid carbonic. 10. Acizii: a) albastresc turnesolul; b) nrosesc turnesolul; c) albastresc fenolftaleina; d) nrosesc fenolfatleina. V.3. Baze 1. Bazele sunt: a) substante compuse care contin un metal si una sau mai multe grupari hidroxil; b) substante compuse formate din unul sau mai multi atomi de hidrogen si un radical; c) substante compuse care contin un metal si oxigen;

d) niciun raspuns nu este corect. 2. Bazele: a) albastresc fenolftaleina si inroesc turnesolul; b) albastresc turnesolul si inroesc fenolftaleina; c) albastresc fenolftaleina; d) niciun raspuns nu este corect. 3. Bazele solubile reactioneaza cu oxizii acizi. Produsii de reactie sunt: a) acid si apa; b) sare si apa; c) sare si acid; d) acid si sare. 4. Bazele reactioneaza cu acizii. Produsii de reactie sunt: a) sare si apa; b) apa si acid; c) apa si baza; d) sare si acid. 5. Hidroxidul de cupru se descompune la temperaturi ridicate. Produsii care se formeaza sunt: a) apa si oxid de cupru; b) apa si cupru; c) aps; d) niciun raspuns nu este corect. 6. Care din reactii este corecta: a) FeCl3 + NaOH= Fe(OH)2 +Na b) FeCl3 +3NaOH=Fe(OH)3 + 3NaCl; c) FeCl3 + NaOH= Fe(OH) +2Na

d) FeCl3 + NaOH= Fe(OH)2 +3Na: 7. Reactia de stingere a varului este: a) CaO + H2O =CaOH b) CaO + H2O =CaOH c) CaO + H2O =Ca(OH)2 d) CaO + H2O =2CaOH 8. Carbonatul de calciu se obtine in urma reactiei: a) Ca(OH)2 +CO2 =CaCO3 +H2O; b) Ca(OH)2 +CO2 =CaCO3 c) Ca(OH)2 +CO2 =CaCO2 d) Ca(OH)2 +CO2 =CaCO3 +H2O2; 9. NaOH este baza: a) solubila; b) insolubila; c) putin solubila; d) niciun raspuns nu este corect. V.4. Saruri 1. Sarurile sunt: a) substante compuse formate din metale si radicali acizi; b) substante compuse care contin un metal si una sau mai multe grupari hidroxil; c) substante compuse formate din unul sau mai multi atomi de hidrogen; d) niciun raspuns nu este corect. 2. Care din urmatoarele substante sunt saruri neutre: a) ZnCl2, CuSO4, NaHCO3, KOH;

b) CuSO4, AlCl3, CaCO3, Na2SO4; c) CaSO4, NaHSO4, NaHCO3, Ca(OH)2; d) NaCl, KOH, CaCO3, AlCl3. 3. Care din urmatoarele substante sunt saruri acide: a) NaHCO3, Na2SO4, AlCl3, NaHSO4; b) KOH, CaCO3, NaCl, CuSO4; c) ZnCl2, AlCl3, NaHSO4, KOH; d) NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2; 4. Care este denumirea corecta a NaHCO3: a) carbonat de sodiu; b) carbonat de potasiu; c) carbonat acid de sodiu; d) carbonat de potasiu. 5. Care este denumirea corecta a CuSO4: a) sulfat de calciu; b) sulfat de magneziu; c) sulfat de sodiu; d) sulfat de cupru. 6. In urma reactiei dintre clorura de fier(III) si hidroxid de sodiu se obtin ca produsi de reactie: a) hidroxid de fier si clorura de sodiu; b) hidroxid de sodiu si fier; c) clorur de sodiu si fier; d) sodiu si clor. 7. In urma reactiei dintre clorura de sodiu si acid sulfuric se obtin ca produsi de reactie: a) acid clorhidric si sodiu;

b) acid clorhidric si sulfat de sodiu; c) acid de sodiu si sulfat de sodiu; d) acid sulfuric si sodiu. 8. Descomupunerea termica a CaCO3 are ca produsi de reactie: a) CaO i CO2; b) Ca i C; c) CO2; d) niciun raspuns nu este corect; 9. CaSO4 este sarea unui acidului: a) sulfuric; b) azotic; c) carbonic; d) acetic; 10. CaCl2 se obtine in urma reactiei: a) Na2SO4 +BaCl2; b) Pb(NO3)2 + Ca; c) CaCO3 +HCl; d) CuSO4 +KOH; 11. AgCl se poate obtine in urma reactiei: a) NaCl + NaNO3; b) NaCl +KNO3; c) NaCl + H2SO4; d) NaCl + AgNO3. 12. K2SO4 se poate obtine in urma reactiei: a) KOH + Ca(OH)2; b) KOH + CaSO4;

c) KOH + HCl; d) KOH + NaCl. 13. Denumirea corecta a Na2CO3 este: a) cabonat acid de sodiu; b) carbonat de potasiu; c) carbonat de sodiu; d) carbonat de magneziu. 14. Denumirea corecta a AgNO3 este: a) azotat de potasiu; b) azotat de magneziu; c) azotat de argint; d) azotat de calciu. VI. Substante compuse organice VI.1. Metanul 1. Masa moleculara a metanului este: a) 20; b)16; c)14; d)12. 2. Compozitia procentuala a metanului este: a) 10% hidrogen si 80% carbon; b) 15% hidrogen si 75% carbon; c) 25% hidrogen si 75% carbon; d) 5% hidrogen si 80% carbon. 3. Raportul numarului de atomi in metan este:

a) 1:2; b) 1:5; c) 1:4; d) 1:1. 4. Metanul a fost descoperit in 1778 de : a) Mendeleev; b) Arhimede; c) Berzelius; d) Volta. 5. Negrul de fum se obtine din metan. Reactia chimica este: a) CH4 = C + 2H2; b) CH4 +O2 = O2 +H2O; c) CH4 =C2H2 +H2; d) C2H2 + O2 = CO2 +H2O; VI.2. Alcoolul etilic 1. Masa moleculara a alcoolului etilic este: a) 50; b) 20; c) 30; d) 46. 2. Raportul numarului de atomi in alcoolul etilic este: a) 2:6:1; b) 1:2:3; c) 2:3:1 d) 1:2:3.

3. Raportul de masa al alcoolului etilic: a) 10:3:8; b) 12:3:8; c) 9:3:8; d) 7:3:8. 4. Alcoolul etilic alimentar se obtine prin fermentatie alcoolica. Reactia chimica este: a) C6H12O6 =2C2O5OH +CO2; b) C6H12O5=C2O5OH +CO2; c) C6H12O6 =2C2O5OH +C; d) C6H12O6 =2C2O5OH; 5. Temperatura de fierbere a alcoolului etilic este: a) 100C; b)120C; c) 80C; d) 78C. 6.Alcoolul etilic poate fi folosit drept combustibil. Reactia de ardere este urmatoarea: a) C2H5OH + O2 = 2CO2 + 3H2O; b) C2H5OH + 2CO2 = 3H2O; c) C2H5OH + 3H2O = 2CO2; d) C2H5OH = 2CO2 + 3H2O. 7. Otetirea vinului este reactia de oxidare a alcoolului etilic. Produsii de reactie sunt: a) acid sulfuric si apa; b) acid acetic si apa; c) acid azotic si apa; d) acid clorhidric si apa.

8. Formula chimica a otetului este: a) COOH; b) CO2; c) CH3COOH; d) C. 9. Alcoolul etilic reactioneaza cu acizii organici formand: a) eteri; b) alcooli; c) esteri; d) acizi. 10. Alcoolul etilic are densitatea: a) mai mare decat a apei; b) mai mica decat a apei; c) egala; d) niciun raspuns nu este corect. VI.3.Acidul acetic 1. Masa moleculara a acidului acetic este: a) 60; b) 50; c) 20; d) 30. 2. Compozitia procentuala a acidului acetic: a) 10% carbon, 20%hidrogen, 60% oxigen; b) 40% carbon, 6,66%hidrogen si 53,34% oxigen; c) 40% carbon, 10% oxigen si 4% hidrogen; d) 40% oxigen, 50% carbon si 10% hidrogen.

3. Raportul de masa al acidului acetic: a) 2:2:2; b) 3:3:3; c) 6:1:8; d) 4:4:4. 4. Raportul numarului de atomi: a)1:2:1; b) 10:2:1; c) 5:3:1; d)1:1:1. 5. Care din urmatoarele reactii este corecta: a) CH3COONa + H2SO4 = CH3COOH +Na2SO4; b) 2CH3COONa + H2SO4 = 2CH3COOH + Na2SO4; c) CH3COONa + H2SO4 = Na2SO4; d) CH3COONa + H2SO4 = CH3COOH; 6. Acidul acetic are formula chimica: a) COOH; b) CO2; c) CH3COOH; d) C2H2. 7. In urma reactiei chimice dintre acid acetic si clorura de calciu se obtin ca produsi de reactie: a) acetat de calciu si acid clorhidric; b) acetat de calciu si apa; c) acetat de calciu si clor; d) acid clorhidric si clor. 8. Formula chimica a acetatului de sodiu:

a) CH3COOH; b) CH3COONa; c) COOH; d) COOS.

Raspunsuri I. Notiuni generale despre atom si sistemul periodic I.1. Structura atomului: 1b,2a, 3d, 4c,5c, 6b, 7a, 8a, 9b, 10b, 11a, 12b, 13c, 14b, 15b, 16c, 17b, 18b, 19a, 20c, 21b. I.2. Sistemul periodic al elementelor: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a, 7a, 8c, 9d, 10a, 11c, 12b, 13a, 14c, 15b, 16c, 17c, 18a, 19a. II. Ioni si molecule II.1.Ioni: 1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7d, 8a, 9b, 10c, 11c, 12a, 13b. II.2. Molecule: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7d, 8c, 9a II. 3. Formule chimice: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10d. II. 4. Masa moleculara. Mol. 1b, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9d, 10a III. Reactii chimice. III. 1. Ecuatii chimice. 1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6d, 7b, 8c, 9a, 10b, 11a, 12a III.2. Tipuri de reactii chimice: 1d, 2b, 3a, 4d, 5d, 6b, 7c, 8c, 9b,10c, 11b, 12b.

IV. Substante simple IV.1. Nemetale : 1b, 2b, 3d, 4a, 5b, 6c, 7c, 8c, 9b, 10a, 11b, 12a, 13b, 14a, 15a, 16d, 17b, 18a. IV. 2. Metale: 1a, 2b, 3b, 4a, V. Substante compuse anorganice V.1. Oxizi: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6c, 7a, 8c, 9a, 10a. V. 2. Acizii: 1b, 2d, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c, 9c, 10b. V.3. Baze: 1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8a, 9a. V.4. Saruri: 1a, 2b, 3d, 4c, 5d, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c, 11d, 12b, 13c, 14c. VI. Substante compuse organice VI.1. Metanul: 1b, 2c, 3c, 4d, 5b. VI. 2. Alcoolul etilic: 1d, 2a, 3b, 4a, 5d, 6a, 7b, 8c, 9c, 10b. VI.3. Acidul acetic: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b.