Sunteți pe pagina 1din 25

Sabina-Violeta NIU

Sorina BORAN

CULEGERE DE PROBLEME
pentru Concursul de Chimie Organic
din cadrul
Facultii de Chimie Industrial i Ingineria Mediului
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA

Timioara 2014
1

CUPRINS

I. Teste gril .3
II. Scheme de reacie ...11
III. Probleme .23

I. Teste gril

1) Procentul de carbon al butanului este:


a)
b)
c)
d)
e)

mai mare ca al metanului;


mai mic dect al pentanului;
acelai cu al propanului;
nu se poate face o astfel de apreciere;
mai mic dect la alchene.

2) Referitor la alcani este adevrat afirmaia:


a)
b)
c)
d)
e)

alcanii au densitate mai mare dect a apei;


alcanii au miros caracteristic;
alcanii se numesc parafine datorit reactivitii ridicate;
alcanii sunt insolubili n ap;
alcanii nu sunt solubili n hexan.

3) Prin amonoxidarea metanului se obine:


a)
b)
c)
d)
e)

acetonitril;
acetilen;
acid cianhidric;
daz de sintez;
CO i H2.

4) Care dintre urmtoarele hidrocarburi dau reacii de substituie:


a)
b)
c)
d)
e)

metan, acetilen, eten;


etan, 2-butin, propin;
acetilen, metan, propen;
benzen, metan, eten;
eten, acetilen, propen.

5) Adiia orientat are loc la:


a) eten;

b) propen;

c) 2-buten;

d) 3-hexen;

e) 2,3-dimetil-2-buten.

6) Propanul poate fi obinut prin cracarea:


a) butanului;

b) izo-butanului;

c) pentanului;

d) etanului;

e) pentenelor.

7) Ciclobutanul este izomer cu:


a) butena;

b) izobutanul;

c) butadiena;

d) ciclopropanul;

e) ciclopentanul.

8) Prin oxidarea metanului cu aer nu se poate obine:


a) gaz de sintez;
b) formaldehid;
e) bioxid de carbon i ap.

c) acetaldehid;

d) metanol;

9) Prin oxidarea crei alchene se obine doar butanon?


a)
b)
c)
d)
e)

2,3-dimetil hexen;
4-octen;
3-metil-2-hepten;
3,4-dimetil-3- hexen;
3,4-dimetil-2- hexen.

10) Punctele de fierbere cresc n seria:


a)
b)
c)
d)
e)

n-butan, neopentan, n-pentan, izopentan;


neopentan, n-butan, izopentan, n-pentan;
izopentan, n-pentan, neopentan, n-butan;
n-butan, neopentan, izopentan, n-pentan;
n-butan, izopentan, neopentan, n-pentan.

11) Etilenglicolul se obine prin:


a)
b)
c)
d)
e)

oxidarea propenei cu K2Cr2O7 n mediu de H2SO4;


oxidarea etenei cu KMnO4 n mediu acid;
oxidarea etenei cu KMnO4 n soluie de Na2CO3;
adiia apei la eten;
oxidarea necatalitic a etenei n faz gazoas, la 250C.

12) Acetilena nu se poate obine prin:


a)
b)
c)
d)
e)

hidroliza acetilurii de calciu;


hidroliza acetilurii de sodiu;
hidroliza acetilurii de argint;
piroliza metanului;
toate variantele de mai sus conduc la acetilen.

13) Prin hidratarea alchinelor nC 2 se obin:


a) alcooli;

b) aldehide;

c) dioli;

d) cetone;

14) Metanolul poate fi obinut ntr-o singur etap din:


a)
b)
c)
d)

gaz de sintez;
formaldehid;
metan;
prin oricare din variantele a), b) i c);
4

e) anhidride.

e) prin niciuna dintre variantele a), b) i c).


15) Alcanul cu 75% C este:
a) butan;
b) etan;
c) metan;
e) nici un alcan nu are aceast compoziie.

d) oricare alcan

16) Prin adiia HCN la propanal se obine:


a)
b)
c)
d)
e)

propionitril;
dimetilcianhidrina;
etilcianhidrina;
propionamida;
propilcianhidrina.

17) Alcoolii primari nu se obin prin:


a)
b)
c)
d)
e)

hidroliza clorurilor de n-alchil;


adiia apei la eten;
adiia apei la propen;
hidrogenarea aldehidelor;
prin toate variantele de mai sus se obin alcooli primari.

18) 2-metil-1-butena
a)
b)
c)
d)
e)

prezint izomerie geometric;


nu prezint izomeri de funciune;
prezint izomerie optic;
este izomer cu ciclobutanul;
este izomer cu ciclopentanul.

19) Este adevrat afirmaia:


a)
b)
c)
d)
e)

toate legturile C-C din toluen sunt egale;


naftalina se oxideaz mai uor ca antracenul;
toluenul se oxideaz cu KMnO4 n mediu acid doar la catena lateral;
substituiile decurg mai uor la nitrobenzen dect la benzen;
prin oxidarea o-xilenului cu KMnO4 n mediu acid se obine anhidrid ftalic .

20) Urmtorii alcooli sunt stabili la oxidare:


a)
b)
c)
d)
e)

ciclohexanolul;
2-metil ciclohexanolul;
1-metil-1-ciclohexanolul;
3-metil-1-ciclohexanolul;
alcoolul alilic.

21) Nu se obine o ceton prin oxidarea urmtorului alcool:


a)
b)
c)
d)
e)

2-butanol;
3-metil-2-butanol;
2-metil-2- butanol;
ciclohexanol;
3-hexanol.

22) Care dintre urmtoarele reacii nu pot avea loc?


a)
b)
c)
d)
e)

2CH3-OH
C6H5-OH
CH3-COOH
C6H5-OH
NaCCNa

+
+
+
+
+

Na+C CNa+
CH3ONa+

+
C6H5-ONa

+
CH3-COONa
H2 O

CH3ONa+
C6H5-ONa+
CH3-COONa+
C6H5-ONa+
HCCH

+
+
+
+
+

23) Caracterul acid crete n seria:


a)
b)
c)
d)
e)

CH3-OH, CH3-COOH,
C6H5-OH,
Cl-CH2COOH;
CH3-OH, C6H5-OH, CH3-COOH,
Cl-CH2COOH;
Cl-CH2COOH,
CH3-COOH,
CH3-OH, C6H5-OH;
C6H5-OH;
CH3-OH, CH3-COOH,
Cl-CH2COOH;
CH3-OH, C2H2, C6H5-OH,
CH3-COOH.

24) Caracterul bazic crete n seria:


a)
b)
c)
d)
e)

dietilamin, etilamin, amoniac, anilin;


anilin, etilamin, amoniac, dietilamin;
anilin, amoniac, etilamin, dietilamin;
dietilamin, etilamin, anilin, amoniac;
amoniac, anilin, etilamin, dietilamin.

25) Alchena care conine 14,28% H este:


a)
b)
c)
d)
e)

butena;
ciclohexena;
2-metil-pentena;
toate alchenele;
nici una dintre alchene.

26) Sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici:


a)
b)
c)
d)
e)

anhidridele, amidele i aminele;


clorurile de alchil, nitrilii i esterii;
esterii, clorurile acide i amidele;
esterii, nitrilii i aminele;
amidele; anhidridele i fenolii.
6

HC CH
CH3-OH
C6H5-OH
CH3-COOH
NaOH

27) Nu se obin compui carbonilici prin:


a)
b)
c)
d)
e)

hidroliza clorurii de metilen;


oxidarea ciclohexanolului;
hidroliza clorurii de benziliden;
hidroliza clorurii de benzil;
oxidarea alcoolilor secundari.

28) Se obin amine prin:


a)
b)
c)
d)
e)

hidroliza acetamidei;
amonoliza esterilor;
reducerea nitroderivailor;
oxidarea nitrililor;
reducerea amidelor.

29) Echilibrul reaciei de esterificare este deplasat spre produi de reacie prin:
a)
b)
c)
d)
e)

adugare de acid n exces;


adugare de alcool n exces;
adugarea unor mici cantiti de H2SO4;
att a) ct i b);
adugarea de catalizatori.

30) Se pot folosi ca sisteme reductoare:


I)
II)
III)
IV)

KMnO4 + H2SO4
CH3-OH + Na
K2Cr2O7 + H2SO4
Fe + HCl

a) I;

b) II i IV;

c) III i IV;

d) IV;

e) III.

31) Pot reaciona ntre ele dou molecule de:


a) CH4;

b) C6H6;

c) C2H2;

d) CH3Cl;

e) CH3NH2.

32) Este aminoacid cu caten ramificat:


a) alanina;

b) lisina;

c) valina;

e) glicin.

d) acidul glutamic;

33) Nu reacioneaz cu reactivul Tollens:


a) glucoza;

b) benzaldehida;

c) acetona;

d)acetaldehida;

e) acetilena.

34) Nitrilii dau reacii de hidroliz cu formare de:


a) amide;

b) alcooli;

c) acizi carboxilici;
7

d) cianhidrine;

e) amide sau alcooli.

35) Prin descompunerea unui mol de trinitrat de glicerin se obin:


a)
b)
c)
d)
e)

5 moli gaze;
7,5 moli gaze;
6 moli gaze;
7,25 moli gaze;
12 moli gaze.

36) Referitor la reacia de esterificare, sunt adevrate urmtoarele afirmaii:


I)
II)
III)
IV)

acidul elimin grupa OH;


alcoolul elimin grupa OH;
este o reacie de echilibru;
este catalizat de acizi.

a) I i III;

b) I, II i III;

c) II i III;

d) I, II, III i IV;

e) nici o variant.

37) Referitor la uleiuri sunt corecte urmtoarele afirmaii:


I)
II)
III)
IV)

toate uleiurile sunt stabile la aer;


prin hidroliz n mediu bazic formeaz spun;
prin hidrogenare devin solide;
nu hidrolizeaz n mediu acid.
a) I i III;
b) I, II i IV;
e) toate afirmaiile sunt corecte.

c) II i IV;

d) II, III i IV;

38) Alcoolii reacioneaz cu:


I)
II)
III)
IV)

Na;
NaOH;
acizii carboxilici;
benzenul.
a) I i II;

b) I, II i III;

c) I i IV;

d) I, III i IV;

e) toi compuii menionai.

39) Hexanul are un numr de izomeri egal cu:


a) 4;

b) 5;

c) 6;

d) 7;

e) 3.

40) Se obin acizi carboxilici prin hidroliza:


I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

amidelor;
nitrililor;
aminelor;
esterilor;
clorurilor de alchil;
cloruri acide.
a) I, II i IV;

b) I, III i V;

c) I, II, IV i VI;
8

d) II, III, V i VI;

e) toate variantele sunt corecte.


41) Prin reducere nu se pot obine:
a) alcooli primari;
b) alcooli secundari;
c) alcooli teriari;
d) amine;
e) nici o variant.
42) Exist un numr de aldohexoze egal cu:
a) 10;

b) 8;

c) 12;

d) 16;

e) 6.

43) Numrul de alcooli izomeri cu formula C4H10O este:


a) 3;

b) 4;

c) 5;

d) 2;

e) 10 .

44) Se pot hidrogena n 2 etape distincte:


I)
II)
III)
IV)
V)

acetilena;
etena;
benzenul;
naftalina;
butadiena.

a) I, III i IV;

b) I, II i IV;

c) II, III, IV i V;

d) I, IV i V;

e) II i III.

45) Nu pot reaciona ntre ele dou molecule de:


I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

CH4;
C2H2;
formaldehid;
acetaldehid;
benzaldehid;
etanol;
benzen.

a) I, III i V;
b) III, V i VII;
e) toate variantele sunt incorecte.

c) III, IV i VII;

46) Au caracter reductor:


I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

HCOOH;
C6H5-CH=O;
CH3COOH;
hidrochinona;
pirogalolul;
acidul oxalic;
acetona.
9

d) V, VI i VII;

a) I, III, IV, V i VI;


b) I, II, IV i VII;
e) toate variantele sunt incorecte.

c) II, III, IV, V i VI;

d) I, II, IV, V i VI;

47) Alchinele sunt izomere cu:


I)
II)
III)
IV)

cicloalcanii;
alcadienele;
cicloalchenele;
cicloalcadienele.

a) I i II;

b) II i III;

c) I i IV;

d) II i IV;

e) toate variantele sunt corecte.

48) Acizii grai sunt:


a) acizi monocarboxilici cu numr impar de atomi de carbon;
b) acizi monocarboxilici cu numr par de atomi de carbon, cu nC 6;
c) acizi monocarboxilici saturai sau nesaturai cu caten liniar, cu nC 4 ;
d) acizi dicarboxilici saturai sau nesaturai cu numr par de atomi de carbon, cu caten liniar,
cu nC 4;
e) toate variantele sunt incorecte.
49) Ci esteri saturai corespund formulei C4H8O2?
a) 2;

b) 3;

c) 4;

d) 5;

e) 6.

50) Au caracter reducator: acidul oxalic (I), acidul acetic (II), acetona (III), hidrochinona(IV),
acidul formic(V), acroleina (VI), etanalul (VII), benzaldehida(VIII).
a) I, II, IV, V i VIII;
b) I, IV,V, VI, VII i VIII;
c) I, IV,V, VI, i VIII;
d) I, II, IV,V, VI, VII i VIII;
e) toi.

10

II. Scheme de reacie

1) Identificai compusul F tiind c A este cel mai simplu alcan.


15000C

2A

600-8000C

3B

Cl2

+ 3C

D
h

E
F

a) toluen;

HCl

HCl

b) alcool benzilic;

c) etilbenzen;

d) benzaldehid;

e) stiren.

2) A este alcanul care conine 25% hidrogen. Indicai compusul F.


15000C

2A

+ 3C

600-8000C

3B

D
E

CH3 CH2 Cl

a) toluen;

HCl

b) etilbenzen;

c) stiren;

d) o-xilen;

e) p-xilen.

3) tiind c A este un alcan cu 82,76% C, aflai substana F.

A
B

B
+

H2SO4

2E

E
F

a) acetaldehid;

b) etanol;

c) dimetileter;

d) dietileter;

e) diizopropileter.

4) Din schema de mai jos, E este:

CaC2

Cu2Cl + NH4Cl

2B

+ 2A

a) dietilceton;

D
E
b) vinil metilceton;

c) dimetilceton;

11

d) butanon;

e) pentanon.

5) tiind c A este cea mai simpl hidrocarbur aromatic, identificai compusul E.

+ 2Cl2

(HO- )

2D

+ 2HCl

+ 2HCl

a) difenilcetona;
d) acetofenona;

b) difenil-benzilcetona;
e) un aldol.

c) nu exist un astfel de compus;

6) tiind c A este al doilea termen din seria omoloag a alchinelor, s se identifice G.

H2

HCl

[B]
Ni

F
G

a) clorur de n-propil;
e) clorur de etiliden;

b) clorur de izopropil;

c) clorur de etil;

d) clorur de alil;

7) tiind c A este cel mai simplu alcan, s se identifice E.

A
B
D

H2O

+ 2C
+

1
2

+ 3C

D
O2

a) metanol;

H2O

b) metanal;

c) dimetileter;

d) etanal;

8) tiind c A este primul termen din seria alcadienelor, care este compusul D.

A
2C

a)
b)
c)
d)
e)

H2O
(HO- )

H2SO4
HgSO4

[B]

D + H2O

4-metil-3-penten-2-on;
3-metil-3-penten-2-on;
2-metil-2-penten-3-on;
2-metilpentanal;
nici o variant nu este corect.

12

e) etanol.

9) A este primul termen din seria alchinelor. Precizai denumirea compusului F.

[C]

HgSO4

(HO- )

2D

H2SO4

+ 2H2

a) butanal;

b) butenal;

c) un aldol;

d) izobutanol;

e) butanol.

10) A este cel mai simplu alcan. Denumirea compusului F este:


15000C

2A

+ 3C

H2SO4

H2O

[C]

HgSO4

(HO- )

2D

+ Tollens

a) acid 3-hidroxibutiric;
e) 3-hidroxibutanal.

b) acid 2-hidroxibutiric;

c) acid 3-cetobutiric;

d)acid 2-cetobutiric;

11) Se d schema:

CH4 + Cl2
C

FeCl3

2D + 2 A
T

E'

+ 2B

H2O

Nesaturarea compusului F este:


a) 6;

b) 5;

c) 7;

d) 4;

e) 8.

12) tiind c A este cea mai simpl alchin, stabilii denumirea compusului E.
600-8000C

3A

H2

a) toluen;

B
C

(H+ )

- H2

b) etilbenzen;

c) xilen;

13

d) vinilbenzen;

e) cumen.

13) A este alcanul cu 75% C. Identificai compusul H.


15000C

2A
3B

+ 3C

600-8000C

D
AlCl3

CH3Cl

AlCl3

2 E + 2 CH3Cl

+ 3 O2
T

G
H

a) acid ftalic;

+ 2HCl

F' + 2HCl

+ 2 H2O

H2O

b) acid tereftalic;

c) anhidrid ftalic;

d) anhidrid maleic;

e) acid benzoic.

14) tiind c A este cea mai simpl hidrocarbur aromatic, s se identifice compusul D.

H2SO4

NaOH

H2O

NaOH

a) xilen;

b) fenol;

H2O

c) toluen;

d) alcool benzilic;

e) fenoxid de sodiu.

15) A este primul alcan, iar C cea mai simpl aren. S se identifice compusul F.

Cl2

+ 2Cl2

HCl

HCl

+ 2HCl

H2O

(HO )

+ 2HCl

a) alcool benzilic;
b) benzaldehid;
e) clorur de benziliden.

c) acid benzoic;

d) clorur de benzil;

16) A este primul alcan. S se identifice compusul G.


2A

15000C

B + H2O

B + 3C
H2SO4
HgSO4

(HO )

2E

H2O

a) butanol;

+2H2

[D]

b) 2-butanol;

c) izobutanol;
14

d) butanal;

e) crotonaldehid.

17) tiind c X este un acid saturat cu catena ramificat cu 4 atomi de carbon, stabilii denumirea
pentru A.

+ HCl

- H2

a) etan;

+KCN

-KCl

b) propan;

+2H2O

-NH3

c) izopropan;

d) butan;

e) izobutan.

18) A este a doua din seria omoloag a alchenelor. Denumirile compuilor D i E sunt:

+ A

B + O2
C

(H2SO4)

D + E

a) fenoxid de sodiu i propanal;


d) fenoxid de sodiu i propanol;

b) alcool benzilic i aceton;


e) fenol i propanon.

c) fenol i acetaldehid;

19) A este cel mai rspndit dizaharid. Care este denumirea compusului C?

B + B'

A + H2O
B + H2

B' + H2

D'

B + 2[Ag(NH3)2]OH
a) acid benzoic;

C + 2Ag + 4NH3 + H2O

b) acid gluconic;

c) gliceraldehid;

d) glucoz;

e) fructoz.

20) A este al doilea din seria acizilor monocarboxilici saturai. Substana E este:

A + NH3
B
t
B
C + D
C

P2O5

C + D

C + 2H2

a) metilamin;

b) etilamin;

c) acetamid;

d) etilendiamin;

e) acetonitril.

21) Se d urmtoarea schem. S se precizeze compusul A.

+ Cl2
- HCl

a) eten;

+ 2KCN

B - 2KCl

b) propen;

+ 2H2O

H2NOC-CH2-CH2-CONH2
d) acetilen;

c) 1-buten;
15

e) propin.

22) A este o aren cu formula C8H10, iar B cea mai simpl alchen. Denumii compusul D din
schema:
A + B

a) toluen;

b) o-xilen;

- H2

c) p-xilen;

d) etilbenzen;

e) stiren.

23) A este o aren cu formula C7H8. S se identifice compusul E din schema:


A + CH3Cl

B + HCl

B + 2Cl2

C + 2HCl
D

C + H 2O
D + H2

a) fenol;

b) etilbenzen;

c) acid fenilacetic;

d) benzaldehid;

e) alcool benzilic.

24) Compusul D din schema de mai jos este:

A + HNO3

H2SO4

B + H2O
C + 2H2O

B + 3H2
C + 2CH3Cl

D + 2HCl

a) anilin;
b) fenil metilamin;
e) 2,4-dimetil anilin.

c) dimetil fenilamin;

d) benzilamin;

25) A este arena cu formula general C10H8. S se precizeze denumirea compusului E.


A + H2SO4

1800C

D + H2O

B + C
D + C

B + H2 O

3000C

E + Na2SO4

a) -naftol; b) -naftol; c) -naftoxid de sodiu (-naftolat de sodiu);


(-naftolat de sodiu); e) nici unul din compuii de mai sus.

d) -naftoxid de sodiu

26) Precizai denumirea compusului F din schema:


2A

B + 3H2

B + HCl

C + HCl

D + 2KCN
E + 4H2O

E + 2KCl
F + 2NH3

a) acid izobutanoic;
b) izobutiramid;
d) acid malonic; diamida acidului malonic;
16

c) acid metilmalonic;
e) nici unul din compuii de mai sus.

27) Compuii E i F din schema de mai jos sunt:


A + H2 O

B + 3C

B + 2C
D + [O]
2D

D
K2Cr2O7
H2SO4

H2SO4

F + H2 O

a) formaldehid i dietileter;
d) metanol i dimetileter;

b) acid formic i dietileter;


c) metanal i dimetileter;
e) nici una din combinaiile de mai sus.

28) tiind c A este cea mai simpl aren, care este denumirea compusului E.

A + CH3

B + HCl

Cl

B + HCN

D + 2H2O

E + NH3

a) acid fenilacetic; b) acid 2-fenil-3-hidroxipropionic; c) acid 2-fenil-2-hidroxipropionic;


d) acid 2-fenil-2-cetopropionic; e) nici o variant nu este corect.
29) Se d schema de reacii:

C6H12O6
A + [O]
A + [O]
C + E

2A + 2B
KMnO4
H2SO4

C + D

K2Cr2O7

E + D

H2SO4

F + D

Care este denumirea compusului F?


a) acetat de metil;

b) crotonaldehida;

c) formiat de propil;

d) acetat de etil;

e) acid butiric.

30) Se d schema de reacii:

A + B
C + 2D
t
E

C + 3D
E
F + B

Identificai compusul F tiind c A este primul din seria omoloag a alcanilor.


a) etena;

b) dimetileter;

c) dietileter;

d) metanal;

17

e) nu exist un astfel de compus.

31) tiind c A este alcanul cu 25% hidrogen, s se precizeze compusul F tiind c acesta se
folosete ca exploziv.
AlCl3

A + Cl2

+ B

B + C

AlCl3

D + C

H2SO4

D + 3E

F + 3C

a) 1,2,4-trinitrobenzen;
2,4,6-trinitrotoluen

b) 1,3,5-trinitrobenzen;

d) trinitrofenol;

c) trinitroglicerin;

e)

32) tiind c A este al treilea din seria alcanilor, s se precizeze numrul de izomeri ai compusului
F.

B + H2

B + Cl2
C + H2O
B + [O]

4500C
- HCl

NaOH
KMnO4
H2SO4

E + D

D + HCl
E + CO2 + H2O

F + H2O

a) propionat de metil;
e) acetat de izopropil.

b) propionat de etil;

c) acetat de metil;

d) acetat de etil;

33) Se d schema de reacii:

A + NH3
C

P2O5

t
- H2O

D + H2O

D + 2H2

Identificai compusul E tiind c A este cel mai simplu acid monocarboxilic.


a) benzamida;

b) benzil amina;

c) benzonitril;

34) Se d schema de reacii:

18

d) benzilmetilamina;

e) anilina.

C6H12O6
A

2A + 2CO2

H2SO4

B + C

B + HCl

+ D

- H2

Compusul F este:
a) toluen;

b) etilbenzen;

c) stiren;

d) fenilacetilena;

e) nici unul din compuii enunai.

35) Se d schema de reacii:

A + HCl

+ H2O
(NaOH)
-HCl

- H2

+ HCN

+ 2H2

Compusul F este:
a) 2-aminopropanol;
d) etanolamina;

b) 2-hidroxi-1-aminopropan;
e) etilcianhidrina.

c) -hidroxipropionamida;

36) tiind c A este cea mai simpl ceton, precizai denumirea compusului C din urmtoarea
schem:
2A

(HO-)

B + 2[Ag(NH3)2]OH

C + 2Ag + 4NH3 + 2H2O

a) acid 3-metil-2-butanoic;

b) acid 4-metilpentanoic;

c) 4-hidroxi-2-metil-2-penten;

e) nu exist un astfel de compus.

d) acid 3-metilbutiric;
37) Se d schema de reacii:

A
C

6000C
+ HCl

B + C
D

+ NH3
- HCl

C + H2

CH3

CH2 NH2

Compusul A este:
a) propan;
de mai sus.

b) butan;

c) izobutan;

d) pentan;

19

e) nu corespunde nici uneia dintre denumirile

38) Se d schema de reacii. A este al doilea termen din seria din care face parte. Precizai numrul
de izomeri esteri ai compusului D.

A + HCl

B + KCN

C + KCl

C + 2H2O

D + NH3

a) 3;

b) 2;

c) 4;

d) 5;

e) 6.

39) Se d schema de reacii. tiind c A este un compus carbonilic cu 3 atomi de carbon, compusul
D este:
A + HCN

B + 2H2
t ; H2SO4
C
-HO

C
D

A + 2[Ag(NH3)2]OH

a) amid;

E + 2Ag + 4NH3 + H2O

b) amin primar saturat;

c) nitril;

d) amin secundar;

e) amin primar

nesaturat.
40) tiind c C este anilina, care este denumirea compusului A?
+ KCN

A - KCl

+ 2H2

a) clorbenzen;
b) clorur de benzil;
e) nu exist un astfel de compus.

c) nitrobenzen;

d) clorur de benziliden;

41) Se d schema:

+ CH3 Cl
(NaOH)

D + H2 O

- HCl

+ Cl2 ; h
- HCl

+ Cl2 ; h
- HCl

Compusul E este:
a) acid benzoic;

b) aldehida benzoic;

c) alcool benzilic;

20

d) fenol;

e) anisol.

42) Se d schema:

Compusul E este:
a) esterul dimelitic al acidului o-ftalic;
b) dimetiltereftalatul;
izoftalic; d) ftalamida; e) nici unul din compuii indicai.

c) esterul dimelitic al acidului

43) n schema de mai jos, A este omologul superior al metanului.


A

- H2

+ 1/2O2
Ag; 2500C

+ H2O

Compusul D este un lichid cu proprieti anticoagulante. Denumirea acestuia este:


a) etilenoxid;

b) etanol;

d) glicerin;

c) 1,2-etandiol;

e) etanal.

44) A este al doilea termen din seria omoloag a alchenelor. S se identifice compusul F.
4500C
-HCl

A + Cl2

a) propanol;

+ H2O
-HCl

+ Cl2

b) acid propionic;

+ 2H2O; (HO-)
-2HCl

c) anhidrid maleic;

t
H2SO4

F + 2H2O

d) acrolein;

e) alcool vinilic.

45) Identificai compusul F din schema:

2CH4
B

15000C

+HCl

B + 3H2
+HCl

+ 2KCN
-2KCl

+ 4H2

a) 1,4-diaminobutan;
b) 1,2-diaminobutan;
d) 2-metil-1,3-diaminopropan;
e) propilendiamina.

21

c) diamida acidului succinic;

46) tiind c A este cea mai simpl hidrocarbur aromatic, s se indice compusul D.
A + HNO3

H2 SO4

B + 3H2

B + H2 O
C + 2H2 O

CH3 COOH + C

D + H2 O

a) acetofenon;

b) benzanilid;

c) anilin;

d) benzamid;

e) acetanilid.

47) tiind c D conine 20% H, care este denumirea compusului A.

A + HCl
a) acetilen;

+ Mg
(eter anhidru)

+ H2O

b) propin;

c) buten;

d) eten;

e) propen.

48) Se d schema:

Substana F este:
a) acid acetic;

b) acid formic;

c) acid propionic;

d) acid acrilic;

e) acrolein.

d) propionamida;

e) acetamida.

49) Se d schema:

Substana D este:
a) acid acetic;

b) acid propionic;

c) acetonitril;

50) Se d schema:

Substana D este:
a) acid propionic;

b) propionaldehida;

c) acid acrilic;

22

d) acroleina;

e) acid acetic.

III. Probleme

1) Se supun pirolizei 2240 m3 CH4. Ce cantitate de acetilen se obine, dac randamentul reaciei
este de 80%.
a) 840 kg;

b) 960 kg;

c) 1040 kg;

d) 1240 kg;

e) 1460 kg.

2) Prin clorurarea metanului se obine un amestec ce conine 42% CH3Cl, 34% CH2Cl2, 14% CHCl3
i 10% CCl4. Ce cantitate de CH4 trebuie supus clorurrii pentru a se obine 100 kg CH3Cl?
a) 145,7 m3;

b) 105,27 m3;

c) 75,2g;

d) 752g;

e) 7520g.

3) Metanul se oxideaz la formaldehid cu un randament de 80%. Ce cantitate de metan trebuie


supus oxidrii pentru ca din formaldehida rezultat s se prepare 1000 kg soluie apoas 40% de
formaldehid?
a) 16,67 moli;

b) 373,3 m3;

c) 266,7g;

d) 2667kg;

e) 166,7kmoli.

4) Metanul se supune reformrii cu vapori de ap cu un randament de 90%. Ce cantitate de soluie


apoas 90% de metanol se obine din 3360 m3 CH4?
a) 120kg;

b) 12kg;

c) 480g;

d) 4,8 kg;

e) 48kg.

5) Se obine clorur de vinil prin adiia HCl la acetilen. Ce cantitate de carbid trebuie folosit
pentru a putea obine 10 kmoli clorur de vinil, dac randamentul de hidroliz este 80%, iar la adiie
96%. Puritatea carbidului este 90%.
a) 925,9 kg;

b) 1225 kg;

c) 875,5 kg;

d) 654,9 kg;

e) 1325 kg.

6) O alchen A are densitatea fa de N2 egal cu 2. Care este numrul de alcooli izomeri care se pot
obine prin hidratarea alchenelor izomere cu A.
a) 2;

b) 3;

c) 4;

d) 5;

e) 6.

7) Prin hidratarea a 840 kg propen se obine izopropanol cu un randament de 92%. Alcoolul


rezultat se oxideaz cu KMnO4/H2SO4 cu un randament de 86%. Ce cantitate de ceton se obine?
a) 498,5 kg;

b) 865 kg;

c) 659,7 kg;

d) 917,8 kg;

e) 1255 kg.

8) Prin fermentaia a 720 kg glucoz cu un randament de 80% se obine alcool etilic. Jumtate din
cantitatea de alcool etilic se oxideaz cu KMnO4/H2SO4 cu un randament de 90%, dup care se
supune esterificrii cu cealalt jumtate din cantitatea de alcool. Ce cantitate de ester se obine, dac
esterificarea decurge cu un randament de 70%?
a) 17,74 kg;

b) 354,5 kg;

c) 177,4 kg;

d) 3256 kg;

e) 175 kg.

9) Ce cantitate de acid cianhidric se obine prin amonoxidarea a 4480 m3 CH4 de puritate 95%, cu
un randament de 85%?
a) 34,45 kg;

b)95,6 kg;

c) 232 kg;

d) 542 kg;

e) 344,25 kg.

10) Ce cantitate de acrilonitril se obine prin adiia acidului cianhidric la acetilen, dac se supun
reaciei 20 kmoli acetilen de puritate 96% tiind c randamentul reaciei este de 94%?
23

a) 956,5 g;

b) 564,7 kg;

c) 956,5 kg;

d) 453,2 kg;

e) 654,3 kg.

11) Prin nitrarea benzenului se obine un amestec ce conine 24% nitrobenzen, 44% dinitrobenzen i
32% benzen (% masice). Ce cantitate de benzen trebuie supus nitrrii pentru a obine 8800 kg
dinitrobenzen?
a) 432 kg;

b) 1956 kg;

c) 13529,1 g;

d) 135 kg;

e) 457 kg.

12) Un amestec de 448 m3 monoxid de carbon i 672 m3 hidrogen este alimentat ntr-un reactor de
sintez a metanolului. Ce cantitate de metanol se va obine la un randament de 100%?
a) 480 g;

b) 360 kg;

c) 480 kg;

d) 360 g;

e) 420 kg.

13) Acidul cianhidric se adiioneaz la 520 g acetilen cu un randament de 92%. Produsul rezultat
se supune hidrolizei totale cu un randament de 96%. Ce cantitate de produs se obine?
a) 2131,7 kg;

b) 1271,8 kg;

c) 982 kg;

d) 1820 kg;

e) 3240 kg.

14) Se obine benzaldehid din toluen prin clorurarea la lumin urmat de hidroliz. Ce cantitate de
toluen de puritate 96% este necesar pentru a obine 10 moli benzaldehid, dac randamentul
clorurrii este de 70%, iar al hidrolizei de 98%?
a) 2250 kg;

b) 25 kg;

c) 250 kg;

d) 1397 kg;

e) 1397 g.

15) Ce volum de hidrogen este necesar hidrogenrii totale a 1334 g naftalin de puritate 96%, tiind
c este msurat la 10 atm i 200C.
a) 6280,4 L;

b) 3486 L;

c) 26,9 m3;

d) 2690,91 L;

e) 348,6 m3.

16) Ce volum de etanol cu densitatea de 0,8 g/cm3 se obine prin hidratarea a 448 L eten msurai
la 4 atm i 00C, cu un randament de 90%?
a) 3280,4 g;

b) 4142,6 g;

c) 1760,5 g;

d) 2840,0 g;

e) 3836,1 g.

17) tiind c A este un acid monocarboxilic saturat cu 53,33% oxigen reacioneaz cu un alcool
monohidroxilic nesaturat B cu 27,58% oxigen. Ce cantitate de ester se obine prin reacia a 10 moli
A cu 10 moli B cu un randament de 85%?
a) 1200 g;

b) 800 g;

c) 680 g;

d) 850 g;

e) 750 g.

18) Ce cantitate de acid azotic 63% este necesar pentru nitrarea a 1560 g benzen tiind c se
utilizeaz un exces de 20% fa de necesar?
a) 3600 g;

b) 240 g;

c) 360 g;

d) 2400 g;

e) 5200 g.

19) Ce cantitate de soluie K2Cr2O7, 0,2M este necesar pentru oxidarea a 4,6g etanol la
acetaldehid?
a) 4 L;

b) 0,033 L;

c) 0,044 L;

d) 0,066 L;

e) 2L.

20) Ce volum de aer cu 20% oxigen se consum la arderea a 222 g anestec echimolecular de etan i
propan?
a) 1864 L;

b) 3242 L;

c) 2856 L;

24

d) 4216 L;

e) 1428 L.

21) Ce volum de soluie NaOH 0,1M este necesar pentru neutralizarea grupelor carboxil din 0,2
moli de dipeptid glutamilalanin?
a) 2 L;

b) 3 L;

c) 4 L;

d) 5 L;

e) 6 L.

22) Ce cantitate de Ag se depune prin reacia cu hidroxidul diaminoargentic a 880 g acetaldehid?


a) 4320 g;

b) 2130 g;

c) 5242 g;

d) 1830 g;

e) 7240 g.

23) Ce cantitate de oxid cupros se depune prin reacia a 36 g glucoz cu clorur diamonocupric?
a) 28,8 g;

b) 32,4 g;

c) 16,8 g;

d) 24,2 g;

e) 32,0 g.

24) Un acid aromatic monocarboxilic A conine 23,53% oxigen. Numrul de izomeri acizi i esteri
ai compusului A este:
a) 6;

b) 7;

c) 8;

d) 9;

e) 10.

25) Se supun hidrolizei 1524 g carbid de puritate 88% i se obin 2240 L acetilen n condiii
normale. Care este randamentul reaciei?
a) 84%;

b) 99%;

c) 89%;

d) 91,3%;

e) 95,4%.

26) n urma reaciei dintre reactivul Tollens i 36 g amestec glucoz i fructoz, se depun 21,6 g
Ag. Care este compoziia procentual a amestecului?
a) 40% glucoz;
e) 33,3% fructoz.

b) 50% glucoz;

c) 40% fructoz;

d) 33,3% glucoz;

27) Se obine trinitrotoluen prin trinitrarea toluenului. Ce cantitate de soluie HNO3 63% este
necesar pentru 968,5 kg toluen, de puritate 95%, dac se folosete un exces de 20% HNO3 fa de
toluenul pur?
a) 2400 kg sol. HNO3 63%;
d) 3200 kg sol. HNO3 63%;

b) 3600 kg sol. HNO3 63%;


e) 4800 kg sol. HNO3 63%.

c) 4200 kg sol. HNO3 63%;

28) Ce volum de gaze rezult prin explozia a 40 moli de trinitroglicerin, dup condensarea apei la
p=1atm i T=300C?
a) 4,72 m3;

b) 472 L;

c) 720,5 L;

d) 7,2 m3;

e) 4,48 m3.

29) Ce cantitate de hexitol (1,2,3,4,5,6-hexahidroxihexan) se obine prin hidrogenarea a 720 g


amestec echimolecular de glucoz i fructoz i ce cantitate de Ag se depune la tratarea aceleiai
cantiti din acelai amestec cu hidroxid diaminoargentic?
a) 630 g hexitol i 432 g Ag;
d) 314 g hexitol i 108 g Ag;

b) 728 g hexitol i 432 g Ag;


e) 630 g hexitol i 216 g Ag.

c) 728 g hexitol i 216 g Ag;

30) Ce cantitate de stiren se obine prin alchilarea benzenului cu eten urmat de dehidrogenare,
dac se pornete de la 602 kg benzen de puritate 90%? Randamentul alchilrii este de 80%, iar al
dehidrogenrii de 90%.
a) 280 kg;

b) 620 kg;

c) 560 kg;

25

d) 470 kg;

e) 520 kg.