Sunteți pe pagina 1din 21

Cuprins

Hidrocarburi .......................................................... 1
Alcani (Parafine) ..................................................................................... 1
Definiie .................................................................................................................. 1
Formula general ................................................................................................... 1
Denumirea .............................................................................................................. 1
Denumirea radicalilor ........................................................................................... 2
Denumirea alcanilor cu caten ramificat ........................................................... 2
Izomeria alcanilor ................................................................................................. 3
Metode de obinere ............................................................................................... 3
1) Din compui organomagnezieni (organometalici)...................................... 3
2) Sinteza Wrtz ............................................................................................... 3
3) Procedeul Fischer-Tropsch din gaz de sintez............................................ 4
4) Hidrogenarea alchenelor ............................................................................. 4
5) Reducerea alcoolilor .................................................................................... 4
Proprieti fizice .................................................................................................... 4
Proprieti chimice................................................................................................ 4
1) Reacia de substituie ................................................................................... 4
2) Reacia de izomerizare................................................................................. 5
3) Reacia de descompunere termic .............................................................. 5
4) Reacia de oxidare ....................................................................................... 5
Utilizri .................................................................................................................. 6
Alchene .................................................................................................. 6
Definiie ................................................................................................................. 6
Formula general .................................................................................................. 6
Denumire............................................................................................................... 6
Denumirea radicalilor ............................................................................................7
Denumirea alchenelor cu caten ramificat .........................................................7
Izomeria alchenelor ...............................................................................................7
Metode de obinere ............................................................................................... 8
1) Dehidrogenarea derivailor halogenai ....................................................... 8
2) Deshidratarea alcoolilor .............................................................................. 8
3) Dehidrogenarea alcanilor ............................................................................ 8
4) Cracarea alcanilor ........................................................................................ 8
5) Dehalogenarea compuilor 1,2-dihalogenai .............................................. 8
Proprieti fizice .................................................................................................... 8
Proprieti chimice................................................................................................ 9
1) Reacia de adiie ........................................................................................... 9

Adiia hidrogenului ..................................................................................... 9


Adiia halogenilor ........................................................................................ 9
Adiia hidracizilor ........................................................................................ 9
Adiia apei .................................................................................................. 10
2) Reacia de polimerizare ............................................................................. 10
3) Reacii de oxidare....................................................................................... 10
Oxidare blnd .......................................................................................... 10
Oxidare energic........................................................................................ 10
Oxidare complet (ardere) ......................................................................... 11
4) Reacia de halogenare n poziia alilic ...................................................... 11
Utilizri ................................................................................................................. 11
Alcadiene .............................................................................................. 11
Formula general ................................................................................................. 11
Denumire .............................................................................................................. 11
Izomeria alcadienelor .......................................................................................... 12
Metode de obinere ............................................................................................. 12
Butadiena............................................................................................................. 12
1) Dehidrogenarea butanului sau a butenelor ............................................... 12
2) Deshidratarea diolilor ................................................................................ 12
3) Metoda Lebedev ......................................................................................... 12
Izoprenul ............................................................................................................. 13
1) Dehidrogenarea izopentanului .................................................................. 13
2) Condensarea izobutenei cu dou molecule de aldehid formic ............. 13
Proprieti fizice .................................................................................................. 13
Proprieti chimice .............................................................................................. 13
1) Reacia de adiie ......................................................................................... 13
Adiia halogenilor ...................................................................................... 13
2) Reacia de oxidare ...................................................................................... 13
Oxidare blnd (Reactiv Bayer KMnO4 n mediu neutru sau
slab bazic) .................................................................................................. 13
Oxidare energic (K2Cr2O7 sau KMnO4 n mediu acid)............................ 13
3) Reacia de polimerizare ............................................................................. 14
Utilizri ................................................................................................................ 14
Alchine.................................................................................................. 14
Definiie ............................................................................................................... 14
Formula general ................................................................................................ 14
Denumire ............................................................................................................. 14
Denumirea radicalilor ..........................................................................................15
Izomeria alchinelor ..............................................................................................15
Metode de obinere a acetilenei ...........................................................................15
1) Cracare n arc electric ..................................................................................15

2) Din carbid ................................................................................................... 15


3) Din derivai dihalogenai tratai cu KOH n prezen de alcooli ............... 15
Proprieti fizice ................................................................................................... 15
Proprieti chimice............................................................................................... 15
1) Reacia de adiie .......................................................................................... 15
Adiia hidrogenului .................................................................................... 15
Adiia halogenilor....................................................................................... 16
Adiia hidracizilor ...................................................................................... 16
Adiia acidului cianhidric........................................................................... 16
Adiia apei (Reacie Kucerov cu formare de intermediari
instabili) ..................................................................................................... 16
2) Reacia de dimerizare i trimerizare .......................................................... 16
3) Reacia de substituie ................................................................................. 17
Reacia de substituie cu metale ................................................................ 17
Reacia de substituie cu combinaii complexe ......................................... 17
4) Reacia de oxidare ...................................................................................... 17
5) Reacie de oxidare complet (ardere) ........................................................ 17
Utilizri ................................................................................................................. 17
Hidrocarburi aromatice (Arene) ........................................................... 18
Definiie ................................................................................................................18
Denumirea ............................................................................................................18
Clasificare .............................................................................................................18
Structura benzenului ........................................................................................... 19
Metode de obinere .............................................................................................. 19
1) Reformare catalitic .................................................................................... 19
2) Reacii Friedel-Crafts ................................................................................ 20
Proprieti fizice .................................................................................................. 20
Proprieti chimice.............................................................................................. 20
A) Reacii la nucleu ........................................................................................ 20
Substitueni de ordinul I ............................................................................ 21
Substitueni de ordinul II .......................................................................... 21
A.1) Reacii de substituie ............................................................................... 21
Reacia de halogenare ................................................................................ 21
Reacia de nitrare ...................................................................................... 22
Reacia de sulfonare .................................................................................. 22
Reacia de alchilare Friedel-Crafts ........................................................... 22
Reacia de acilare Friedel-Crafts .............................................................. 23
A.2) Reacii de adiie ...................................................................................... 23
Adiia hidrogenului ................................................................................... 23
Adiia halogenilor...................................................................................... 23
A.3) Reacia de oxidare .................................................................................. 24

B) Reacii la catena lateral............................................................................ 24


B.1) Halogenarea n poziia benzilic ............................................................ 24
B.2) Oxidarea la catena lateral ..................................................................... 25
Utilizri ................................................................................................................ 25

Compui organici cu funciuni ............................. 26


Compui organici cu funciune simpl .................................................. 26
Definiie ............................................................................................................... 26
Compui halogenai....................................................................................................... 26
Definiie ............................................................................................................... 26
Formul general ................................................................................................ 26
Clasificare ............................................................................................................ 26
Metode de obinere ............................................................................................. 27
1) Din alcani .................................................................................................... 27
2) Din alchene ................................................................................................ 27
3) Din alcooli .................................................................................................. 27
4) Din compui carbonilici ............................................................................. 28
Proprieti fizice .................................................................................................. 28
Proprieti chimice .............................................................................................. 28
1) Reacia de hidroliz .................................................................................... 29
2) Reacia cu KCN .......................................................................................... 30
3) Reacia cu Mg ............................................................................................. 30
4) Reacii Friedel-Crafts (vezi arene)............................................................. 30
5) Reacii cu alcooxizi ..................................................................................... 30
6) Reacii cu fenoxizi ...................................................................................... 31
7) Reacii cu acetiluri...................................................................................... 31
8) Reacii cu AgNO2 sau NaNO2 .................................................................... 31
9) Reacii cu sruri ......................................................................................... 31
10) Reacii de polimerizare ............................................................................ 31
11) Reacii cu NH3........................................................................................... 31
Utilizri ................................................................................................................ 32
Compui hidroxilici ....................................................................................................... 32
Definiie ............................................................................................................... 32
Formul general ................................................................................................ 32
Nomenclatur. Exemple...................................................................................... 32
Alcooli ............................................................................................................. 33
Fenoli .............................................................................................................. 33
Clasificare ............................................................................................................ 33
Alcooli ....................................................................................................................... 34
Metode de obinere ............................................................................................. 34
1) Adiia HOH la alchene ............................................................................... 34

2) Adiie HOSO3H .......................................................................................... 34


3) Oxidarea alchenelor cu reactiv Bayer........................................................ 34
4) Oxidarea metanului ................................................................................... 34
5) Hidroliza derivailor halogenai ................................................................ 34
6) Reducerea compuilor carbonilici............................................................. 35
7) Obinere din compui carbonilici i compui organomagnezieni ............ 35
8) Obinere din amine.................................................................................... 35
9) Obinerea glicerinei ................................................................................... 35
10) Obinerea din gaz de sintez .................................................................... 35
11) Obinerea din fenoli.................................................................................. 35
Proprieti fizice .................................................................................................. 35
Proprieti chimice.............................................................................................. 36
1) Reacii de eliminare intramolecular ........................................................ 36
2) Reacii de eliminare intermolecular (de eterificare) .............................. 36
3) Reacii de esterificare ................................................................................ 37
4) Reacii cu PCl5 ............................................................................................ 37
5) Reacii cu reactivul Lucas (HCl + ZnCl2) .................................................. 37
6) Reacii cu HONO2 ...................................................................................... 37
7) Reacii cu H2SO4 ........................................................................................ 37
8) Reacii de oxidare ...................................................................................... 37
Oxidare blnd .......................................................................................... 37
Oxidare energic ....................................................................................... 38
9) Reacii de dehidrogenare........................................................................... 38
Fenoli ........................................................................................................................ 38
Metode de obinere ............................................................................................. 38
1) Oxidarea izopropil benzenului (cumenului) ............................................. 38
2) Hidroliza clorobenzenului ......................................................................... 38
3) Din sruri de diazoniu ............................................................................... 39
4) Reacii de reducere .................................................................................... 39
5) Decarboxilarea acidului galic .................................................................... 39
Proprieti fizice .................................................................................................. 39
Proprieti chimice.............................................................................................. 39
A) Reacii date de gruparea -OH ........................................................................ 40
1) Reacia cu bazele ........................................................................................ 40
2) Reacia de eterificare ................................................................................. 40
3) Reacia de esterificare................................................................................. 41
4) Reacia de identificare ................................................................................ 41
B) Reacii la nucleu .............................................................................................. 41
1) Reacia de clorurare .................................................................................... 41
2) Reacia de nitrare....................................................................................... 42
3) Reacia de bromurare ................................................................................ 42

4) Reacia de sulfonare................................................................................... 42
5) Reacia de carboxilare Kolbe-Schmidt ...................................................... 42
Utilizri ................................................................................................................ 43
Nitroderivai .................................................................................................................. 43
Definiie ............................................................................................................... 43
Formul general ................................................................................................ 43
Nomenclatur ...................................................................................................... 43
Clasificare ............................................................................................................ 43
Metode de obinere ............................................................................................. 44
1) Din hidrocarburi ......................................................................................... 44
2) Din compui halogenai ............................................................................. 44
3) Reacia compuilor aromatici cu HONO2 ................................................. 44
Proprieti fizice .................................................................................................. 44
Proprieti chimice .............................................................................................. 45
1) Reacii de reducere ..................................................................................... 45
Utilizri ................................................................................................................ 45
Amine ............................................................................................................................ 45
Definiie ............................................................................................................... 45
Formul general ................................................................................................ 45
Nomenclatur. Exemple...................................................................................... 45
Clasificare ............................................................................................................ 46
Metode de obinere ............................................................................................. 46
1) Alchilarea direct a amoniacului sau aminelor ......................................... 46
2) Reducerea nitroderivailor (formare amine primare) .............................. 46
3) Reducerea nitrilior i amidelor.................................................................. 46
4) Degradarea Hofmann ................................................................................ 46
5) Din compui halogenai ............................................................................. 47
6) Alchilare ..................................................................................................... 47
Proprieti fizice .................................................................................................. 47
Proprieti chimice .............................................................................................. 48
1) Bazicitatea................................................................................................... 48
2) Reacii cu acizi............................................................................................ 48
3) Reacii cu baze............................................................................................ 48
4) Reacii de alchire ........................................................................................ 48
5) Reacia de acilare ....................................................................................... 48
6) Reacia cu HNO2 ........................................................................................ 49
Utilizri .................................................................................................................51
Compui carbonilici .......................................................................................................51
Definiie ................................................................................................................51
Formul general .................................................................................................51
Nomenclatur. Exemple...................................................................................... 52

Clasificare ............................................................................................................ 52
Metode de obinere ............................................................................................. 52
1) Oxidarea alcoolilor ..................................................................................... 52
2) Hidroliza bazic a derivailor halogenai geminali -2HCl ........................ 52
3) Reacia Kucerov (adiia apei la acetilene) ................................................. 53
4) Oxidarea alchenelor ................................................................................... 53
5) Oxidarea alcoolilor..................................................................................... 53
6) Reacia de acilare Friedel-Crafts a compuilor aromatici ........................ 53
Proprieti fizice .................................................................................................. 53
Proprieti chimice.............................................................................................. 54
1) Reacii de adiie comune aldehidelor i cetoneleor .................................. 54
2) Reacia de condensare ............................................................................... 54
a) Condensare aldolic .............................................................................. 54
b) Condensare crotonic ........................................................................... 55
c) Condensarea compuilor carbonilici cu fenolul
(condensarea n mediu acid sau bazic)..................................................... 55
Utilizri ................................................................................................................ 56
Compui carboxilici ...................................................................................................... 56
Definiie ............................................................................................................... 56
Formul general ................................................................................................ 56
Nomenclatur. Exemple ..................................................................................... 56
Clasificare .............................................................................................................57
Metode de obinere ..............................................................................................57
1) Oxidarea hidrocarburilor ............................................................................57
2) Oxidarea energic a alcoolilor primari.......................................................57
3) Oxidarea aldehidelor ..................................................................................57
4) Autooxidare.................................................................................................57
5) Pornind de la derivai halogenai prin intermediul nitrililor sau prin
carbonatarea compuilor organomagnezieni ................................................ 58
6) Metode hidrolitice ..................................................................................... 58
Proprieti fizice .................................................................................................. 58
Proprieti chimice.............................................................................................. 58
1) Reacii comune cu acizii anorganici .......................................................... 58
2) Reacia cu metalele active ......................................................................... 59
3) Reacia cu oxizii metalici ........................................................................... 59
4) Reacia cu bazele (reacie de neutralizare) ............................................... 59
5) Reacia cu sruri ale acizilor mai slabi H2CO3= H2O si CO2 ...................... 60
6) Reacia de -halogenare (clorurare, bromurare) n prezen de fosfor
rou ................................................................................................................. 60
7) Reacii caracteristice .................................................................................. 60
Utilizri ................................................................................................................ 60

Compui organici cu funciune mixt .................................................... 61


Hidroxiacizi ................................................................................................................... 61
Definiie ............................................................................................................... 61
Nomenclatur. Exemple...................................................................................... 61
Clasificare ............................................................................................................ 61
Izomerie optic .................................................................................................... 61
Proprietiile chimice hidroxiacizi aromatici ..................................................... 63
1) Caracterul acid ............................................................................................ 63
2) Reacia de esterificare ................................................................................ 63
Utilizri ................................................................................................................ 63
Zaharide ......................................................................................................................... 64
Definiie ............................................................................................................... 64
Clasificare ............................................................................................................ 64
Monozaharide........................................................................................................... 64
Definiie ............................................................................................................... 64
Clasificare ............................................................................................................ 64
Proprieti fizice .................................................................................................. 65
Proprieti chimice .............................................................................................. 65
1) Reacia de reducere .................................................................................... 65
2) Reacia de oxidare cu reactiv Tollens ........................................................ 65
3) Reacia de oxidare cu reactiv Fehling........................................................ 65
4) Oxidarea cu ageni oxidani energici ......................................................... 65
5) Oxidarea cu ap de brom ........................................................................... 66
Dizaharide ................................................................................................................ 66
Polizaharide .............................................................................................................. 67
Celuloza ............................................................................................................... 67
Reacia de esterificare a celulozei ....................................................................... 67
Amidonul ............................................................................................................. 68
Hidroliza amidonului .......................................................................................... 68
Utilizri ale zaharidelor....................................................................................... 69
Aminoacizi. Proteine ..................................................................................................... 69
Definiie ............................................................................................................... 69
Nomenclatur ...................................................................................................... 69
Clasificare ............................................................................................................ 69
Aminoacizi eseniali i neeseniali ...................................................................... 69
Aminoacizi naturali ............................................................................................. 70
Proprieti fizice .................................................................................................. 72
Proprieti chimice .............................................................................................. 72
Structura proteinelor........................................................................................... 73
Rolul proteinelor ................................................................................................. 75

Hidrocarburi
Hidrocarburile sunt compui organici care conin n molecula lor numai atomi de
carbon i hidrogen. Formula molecular general: CxHy, unde x reprezint numrul
de atomi de carbon, iar y numrul de atomi de hidrogen.

Alcani (Parafine)
Definiie
Alcanii sunt hidrocarburi saturate, aciclice.
Formula general
CnH2n+2.
Denumirea
n tabelul de mai jos sunt prezentate formulele moleculare i denumirea primilor
zece n-alcani.

Nr. atomi C

Formula molecular

Denumirea alcanului

CH4

Metan

C2H6

Etan

C3H8

Propan

C4H10

Butan

C5H12

Pentan

C6H14

Hexan

C7H16

Heptan

C8H18

Octan

C9H20

Nonan

10

C10H22

Decan

La denumirea compuilor organici se aplic regulile stabilite de IUPAC (Uniunea


Internaional de Chimie Pur i Aplicat). ncepnd al cincilea termen din seria
omoloag a alcanilor, denumirea se realizeaz prin adugarea sufixului -an, la
cuvntul grecesc care exprim numrul de atomi de carbon. Alcanii cu caten dreapt
se numesc i normali (n-hexan), cei cu catena ramificat se numesc i izoalcani
(i-butan).
Denumirea radicalilor
Dac s-a ndeprtat un atom de hidrogen se nlocuiete sufixul -an cu -il (radical
alchil);
Dac s-au ndeprtat doi atomi de hidrogen de la acelai atom de carbon se
nlocuiete sufixul -an cu -iliden (radical alchiliden), iar dac s-au ndeprtat doi
atomi de hidrogen de la doi atomi de carbon vecini avem -ilen;
Dac s-au ndeprtat trei atomi de hidrogen se nlocuiete sufixul -an cu -ilidin
(radical alchilidin).
Exemplu:
CH4
CH3-CH2-CH=
Metan
Metil
Metiliden (metilen)
Metilidin (metin)
Denumirea alcanilor cu caten ramificat
Se stabilete cea mai lung caten de atomi de carbon (caten de baz);

Se numeroteaz atomii de carbon din catena de baz, prin cifre arabe (indici ai
poziiilor ramificaiilor);

La numele alcanului corespunztoare catenei de baz se adaug ca i prefix


denumirea radicalilor, n ordine alfabetic, indicnd prin cifre arabe poziiile
acestora, iar prin prefixe (di-, tri-, tetra- etc.) multiplicitatea lor pe caten;

Izomeria alcanilor
Alcanii prezint numai izomerie de caten. Izomerii de caten sunt substanele care
difer doar prin modul de aranjare al atomilor de carbon n catene (liniar sau
ramificat).
Exemplu:

Metode de obinere
1) Din compui organomagnezieni (organometalici)

2) Sinteza Wrtz

Hidrocarburi aromatice (Arene)


Definiie
Arenele sunt hidrocarburi n structura crora apar unul sau mai multe nuclee
benzenice.
Denumirea
Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC, dar cele mai
rspndite sunt denumirile uzuale. Arenele cu unul sau mai muli substitueni se
denumesc adugnd termenul benzen la numele radicalului corespunztor. n cazul
hidrocarburilor polisubstituite, poziiile substituenilor se indic prin cifre. Pentru
compuii disubstituii se utilizeaz prefixele: orto, meta i para.

n general, arenele mono- i polinucleare au n denumirea lor sufixul -en, dar sunt i
excepii (difenil, difenilmetan)
Clasificare
Mononucleare (CnH2n-6):

Polinucleare:
Cu nuclee izolate (CnH2n-12)

18

Cu nuclee condensate (CnH2n-18)

Structura benzenului
Benzenul (C6H6) are o molecul polar de forma unui hexagon regulat. Cei ase atomi
de carbon sunt echivaleni, hibridizai sp2. Fiecare atom de carbon formeaz dou
legturi cu ali doi atomi de carbon i una cu un atom de hidrogen. Fiecare atom de
carbon particip cu un orbital p nehibridizat la formarea unui orbital molecular
extins care cuprinde toi atomii ciclului. Ansamblul celor ase electroni din orbitalul
molecular formeaz un nor electronic aflat deasupra i dedesubtul planului moleculei
de benzen.
Kekule a propus structura benzenului.

Aceasta poate fi reprezentat n dou moduri: Una dintre ele prezint poziia
atomilor de carbon i hidrogen, dar nu explic prezena electronilor delocalizai cum
face cea de-a doua.
Caracterul aromatic al benzenului este determinat de prezena celor ase electroni
delocalizai. Acest caracter scade n ordinea: benzen, naftalin, antracen

.
Metode de obinere
1) Reformare catalitic

19

2) Reacii Friedel-Crafts

Proprieti fizice
1. Arenele mononucleare sunt lichide iar cele polinucleare sunt solide;
2. Punctul de fierbere al toluenului este mai mare dect al benzenului, datorit masei
sale moleculare mai mari;
3. Punctul de topire al toluenului este mai mic datorit simetriei pronunate a
moleculei de benzen.
Proprieti chimice
A) Reacii la nucleu
Orientarea substituenilor pe nucleul benzenic:
n cazul n care derivaii monosubstitueni ai benzenului sunt supui unor reacii de
substituie, poziia n care intr al doilea substituent este dirijat de natura primului
substituent. Substituenii sunt de ordinul I i de ordinul II.

20

Substitueni de ordinul I
Orienteaz cel de-al doilea substituent n poziiile orto- (o-) i para (p-). Din aceast
categorie fac parte: halogenii, grupele alchil, hidroxil, amino etc. Substituenii de
ordinul I, cu excepia halogenilor, activeaz nucleul benzenic. Astfel, reaciile decurg
mai uor dect pe nucleu benzenic nesubstituit.

Substitueni de ordinul II
Orienteaz cel de-al doilea substituent n poziia meta- (m-). Din aceast categorie
fac parte grupele nitro, sulfonil, carboxil , carbonil, nitril etc. Substituenii de ordinul
II dezactiveaz nucleul benzenic.

A.1) Reacii de substituie


Reacia de halogenare
Halogenarea benzenului se face n prezena catalizatorilor de FeCl3, FeBr3, AlCl3
pentru Cl2 i Br2 i HNO3 pentru I2.

21

Compui organici cu funciuni


Compui organici cu funciune simpl
Definiie
Compuii organici cu funciune simpl sunt formai dintr-un rest de hidrocarbur i
o grupare funcional cu o anumit structur care determin proprietile specifice.

Compui halogenai
Definiie
Compuii halogenai sunt compui organici formai dintr-un rest de hidrocarbur i
halogeni.
Formul general
R-X unde X=F, Cl, Br, I
Clasificare
a) Dup numrul de grupri funcionale
monohalogenai
polihalogenai

b) Dup natura atomului de carbon


nulari CH3-Cl
primari

CH3-CH2-CH2-Cl

secundari

(CH3)2-CH-Cl

teriari
(CH3)3-C-Cl
c) Dup natura restului hidrocarbonat
saturai
aciclici
ciclici
nesaturai
alilici
vinilici

26

d) compui halogenai cu nucleu benzenic

Metode de obinere
1) Din alcani

2) Din alchene

Similar, se obin i din celelalte hidrocarburi: alchine, diene, arene.


3) Din alcooli

27

Compui organici cu funciune mixt


Compuii organici cu funciune mixt conin n molecula lor dou sau chiar mai
multe grupe funcionale. Ei prezint proprietile chimice caracteristice fiecrei
grupe funcionale n parte, dar pot avea i proprieti determinate de prezena
ambelor grupe, care se influeneaz reciproc.

Hidroxiacizi
Definiie
Hidroxiacizii sunt compui polifuncionali care conin n molecul grupe hidroxil, OH, i carboxil, -COOH.
Nomenclatur. Exemple
Denumirea hidroxiacizilor se face folosind cuvintele acid hidroxi urmate de numele
acidului carboxilic corespunztor.

Clasificare
1. Dup natura catenei de hidrocarbur pot fi alifatici (acizi-alcooli) sau aromatici
(acizi-fenoli);
2. Dup numrul de grupe funcionale din molecul pot fi acizi monohidroximonocarboxilici, polihidroxi-monocarboxilici, monohidroxi-policarboxilici sau
polihidroxi-policarboxilici;
Izomerie optic
Compuii organici care deviaz o raz de lumin plan-polarizat se numesc compui
optic-activi. Activitatea optic se datoreaz asimetriei moleculare. Altfel spus,
compuii organici care au aceeai formul molecular, dar difer prin aranjarea
spaial a atomilor se numesc stereoizomeri.

61

O molecul este asimetric cnd exist o a doua molecul care se comport fa de


prima ca obiect i imagine n oglind, cele dou fiind nesuperpozabile. Termenul de
molecul asimetric este similar cu cel de molecul chiral. Un atom de carbon
este asimetric (chiral) dac are toi cei patru substitueni diferii.
Enantiomerii se numesc moleculele care difer prin configuraie (prin aezarea
spaial a substituenilor). Diastereoizomerii sunt stereoizomerii care nu se
comport ca obiect i imagine n oglind. Diastereoizomeria (izomeria de distan) se
refer la toate tipurile de stereoizomeri, care difer ntre ei prin valorile distanelor
interatomice ntre atomii nelegai direct i cei care nu sunt enantiomeri.
n funcie de sensul n care enantiomerii rotesc planul luminii polarizate (spre
dreapta sau spre stnga), acetia sunt D (dextrogire, se noteaz cu +) sau L (levogire,
se noteaz cu -), R sau S.
Formulele de proiecie Fischer deseneaz atomii de carbon asimetrici n plan.
Un amestec racemic este un amestec echimolecular al celor doi enantiomeri.
Pentru n atomi de carbon asimetrici corespund 2n stereoizomeri.
Compuii mezo au atomi de carbon asimetrici dar sunt optic inactivi, deoarece
molecula lor are plan de simetrie.
Compuii optic activi sunt deosebit de importani pentru via (procese biochimice).

62

Proprietiile chimice hidroxiacizi aromatici


1) Caracterul acid

2) Reacia de esterificare
Acidul salicilic particip la reacie cu ambele grupe funcionale.

Utilizri
utilizai n dermocosmetologie pentru tratarea i ameliorarea diferitelor
simptomatologii cutanate;
conservani sau aditivi n industria alimentar.

63

S-ar putea să vă placă și