Sunteți pe pagina 1din 9

Concentraia procentual, molar, normal

I. Bibliografie
Vasilica Croitoru, D.A.Constantinescu, Aplicaii i probleme de chimie analitic, Editura Tehnic,
pag.24
1.Titrul unei soluii de clorur de fer(III) este 0,0028 g Fe (III) / cm3. Care este normalitatea
soluiei n: a) reacia cu amoniacul; b) n reacia cu ionul de staniu(II)? Se d AFe = 55,85.
Rezolvare
Se cunosc:
Concentraia n FeCl3 exprimat sub form de titru, T= 0,0028 g/cm3
A Fe = 55,85
Reacia dintre FeCl3 i NH4OH este o reacie de precipitare
Reacia dintre FeCl3 i SnCl2 este o reacie redox
Expresia matematic a Cn ( nEg / L):
CodeCogsEqn (1)
Algoritmul de calculare a Eg pentru Fe, pentru cazurile: a) cnd nu se modific numrul lui de
oxidare; b) cnd particip la reacii la reacii redox.
Nu se cunosc:
Eg al Fe n reacia cu NH4 OH i SnCl4
Cn a soluiei de Fe (III) n cele dou cazuri
Calcule
1.Se consider Vs= 1 L = 1000 cm3
2. Din titru se calculeaz masa de Fe(III)- va fi masa dizolvat n concentra ia normal:
0,0028 g/ cm3 x 1000 cm3 = 2,8 g Fe (III)
3. Se calculeaz Cn a soluiei de Fe (III) n reacia cu NH4 OH:
CodeCogsEqn
Eg Fe(III) = A Fe / valenta
Eg Fe (III) = 55,85 / 3
CodeCogsEqn (2)
4. Se calculeaz Cn a soluiei de Fe (III) n reacia cu SnCl4 :
Fe3+ + 1 e- = Fe2+ reacie de reducere

Eg Fe (III) = A Fe / nr de electroni transferai = 56 / 1 = 56


Cn = 28 / 56x 1 = 0.05 n
R:0,05n
II Bibliografie
Olga Petrescu, Gabriela Dobrescu, Adrian-Mihail Stadler, Chimie, manual pentru clasa a IX-a,
EDP R.A. 2004
1/ pag.72 Se dizolv 7 g sare de buctrie i se obin 350 g de soluie apoas.Concentraia
procentual este: a) 10 %; b) 2 %; c) 8% ; d) 12 %
Este o problem de concentraie procentual
Cunoatem
-formula matematic de calculare a concentraiei procentuale
-masa de sare care se dizolv, adic masa dizolvat; md=7 g
-masa soluiei, m s = 350g
Nu cunoatem
Concentraia procentual
Rezolvare
se introduc datele n formula concentraiei procentuale i se rezolv calculul:
CodeCogsEqn
Cp = 7100/ 350 = 2 %
R: varianta b
2./ pag.72 / La 200 g soluie de NaOH de concentraie 30 % se adaug 100 g ap.Concentraia
soluiei nou format este de: a) 10%; b) 20%; c) 15%; d) 30%.
Este o problem de concentraie procentual, de diluie.
Cunoatem:
-masa soluiei iniiale, msi= 200 g
-concentraia iniial, cpi = 30%
-masa de ap, mH2 O = 100 g
Nu cunoatem:
-masa soluiei finale, msf = ?
-masa de NaOH dizolvat, md = ?

-concentraia final, cpf = ?


Rezolvare
1.se afl mdi din cpi i msi din formula concentraiei procentuale:
CodeCogsEqn
30 = mdi x 100 / 200 ; mdi = 60 g
OBSERVAIE: masa dizolvat din 200 g de soluie este i masa dizolvat din soluia final.
2.se calculeaz msf :
msf =msi + mH2O
msf = 200 + 100= 300
3. se calculeaz cpf , prin nlocuirea datelor n formula de calculare a concentra iei procentuale:
Cpf = 60100 / 300 = 20%
R = 20 %
4./ pag . 72 /Se amestec 200 g soluie de KI cu c%= 10 % cu 400 g soluie KI de concentraie 20
%. Se obine o soluie de concentraie:
a) 22 %;b) 16, 16%; c) 18,33% ; d) 13,13.
Rezolvare
Este o problem de concentraie procentual.
Cpf = mdf x 100 / msf
mdf = md1 + md2 (g)
msf = ms1 + ms2 (g)
ms1 = 200g
ms2 =400g
cp1 = 10 %
cp2 = 20 %
1.se calculeaz md1 i md2 i mdf
md1 = 10 x 100 / 200 = 5 g
md2 =20 x 100 / 400 = 5 g
mdf = 5+5 g = 10 g
2.se calculeaz msf

msf = 200g+400g=600g
3.se calculeaz cpf :
Cpf = 10 x100 / 600
Cpf =16,16 %
R: varianta b

6. / pag 72 Molaritatea (CM ) soluiei care conine 4,9 g de H2 SO4 n 200 mL soluie este: a)
0,33M; b) 0,25 M; c) 0,5 M; d) 1,33 M.
Rezolvare
Se introduc datele n relaia de calculare a CM ( mol/ L):
CodeCogsEqn
MH2SO4 = 2AH + AS + 4 AO = 21+32+416= 98
200mL = 0,2 L
CM = 4,9 / 98x 0,2 = 0,25 M
R: varianta b
III. Bibliografie
Luminia Vldescu, Chimie, manual pentru clasa a IX-A, EDP, R.A., Bucureti-1998
2/ pag 51. Dou grame piatr acr [ KAl (SO4)2 x 12 H2O ] se dizolv n 100 g de ap. Ce
concentraie procentual are soluia obinut?
Datele problemei
Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic
md= 2g de cristalohidrat
m ap=100g
C% = ?
ms =?
1) Se scrie relaia de calculare Cp i ms:
cp = mdx100/ ms
unde:
md= masa dizolvat de sare anhidr
ms= masa soluiei obinute ; ms = md + m ap
2) se calculeaz masa molecular de sare anhidr cu regula de trei simpl
M [ KAl (SO4)2 x 12 H2O ] = M KAl (SO4)2 + 12 M H2O
M [ KAl (SO4)2 x 12 H2O ]= 39+ 27+ 2( 32+ 416) + 12 ( 21 +16)=474
M KAl (SO4)2 = 39+27+296=258
n M cristalohidrat=474 g.. sunt. Msare anhidr=258g

Atunci n masa cristalohidrat=2g.x


X = 2582 / 474 = 1,09
3) se calculeaz masa soluiei obinute:
ms = 1,09 + 100 = 101,09g
4) se nlocuiesc datele n formula concentraiei procentuale:
Cp = 1,09 x100 / 101,09 = 1,078 %
3.Pag 51 / Se amestec 400 g soluie 10% NaOH cu 400 g soluie 50 % NaOH i cu 200 g de
ap. S se afle concentraia procentual a soluiei obinute?
Datele problemei
Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic
ms1=400g c1=10% de NaOH
ms2 = 400 g
c2= 50 %
m ap=200g
md1=?
md2=?
mdf=?
msf =?
Cf% = ?
1) Se scrie relaia de calculare Cp i msf
Cpf= mdfx100 / msf
unde:md= masa final dizolvat de NaOH
ms= masa soluiei finale obinute
msf = mdf + m ap
2) Se calculeaz md1 i md2 i mdf:
md1= 10 x 400 / 100 = 40 g
md2= 50 x 400 / 100 = 200 g
mdf= md1+ md2= 40+200g = 240g
3) Se calculeaz ms f:
msf = ms1 + ms2 + map = 400+400+200=1000
4) se nlocuiesc datele n formula concentraiei procentuale:
Cpf = 240 x100 / 1000 = 24 %
4./pag.51 / n ce raport trebuie amestecate dou soluii: o soluie(I) de concentraie 10% NaCl cu
alt soluie (II) de concentraie 30 % NaCl pentru a obine o soluie (III) de concentraie 25% ? Ce
cantiti de soluie I i II sunt necesare pentru a obine 800 g soluie final (III) ?
Datele problemei
c1=10% de NaCl
c2= 30%
cf=25%
msf=800g
raport de mas

Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic

pm1:pm2=?
ms1=?
ms2=?
Problema se rezolv cu metoda grafic (regula dreptunghiului): a)regula dreptunghiului
Se scad procentele pe diagonal i se obin prile de mas, n care se amestec cele dou
soluii.pm1= pri de mas soluia (I)pm2= pri de mas soluia (II)
Raportul de mas n care se amestec cele dou soluii este:
pm1 : pm2 = 5: 15 = 1: 3
b) Se calculeaz masele de soluie (I) i soluie(II), care se vor amesteca pentru a obine 800 g
soluie final (III).
pm1+pm2 = pmf1+3 = 4 g
Dac n 4 g soluie(III).sunt 1 g soluie(I)..sunt 3gsoluie (II)A
atunci 800g soluie(III)..are x g soluie(I).are y g soluie(II)
X= 800 x 1 / 4= 200 g
Y = 800 x 3 / 4 =600 g sau y = 800 g soluie (III)- 200g soluie (I)
5./ pag.51/ Ce cantitate de soluie 10 % NaOH este necesar pentru neutralizarea complet a
200 g soluie H2 SO4 de concentraie 9,8 % ?
Datele problemei
c1=10% de NaOH
ms2 = 200g H2SO4

Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic

c2= 9,8%
md1=?NaOH
md2=?H2 SO4
ms NaOH =?
M NaOH = 40
MH2 SO4 = 98
1) Se scrie relaia de calculare Cp:
Cp= mdx100 / ms
unde:
md= masa dizolvat
ms= masa soluiei
msf = mdf + m ap2)
2)Se calculeaz md2 de H2 SO4
md2= cp x ms / 100
md2= 9,8 x 200 / 100= 19,6 g de H2 SO4
3) Masa dizolvat de NaOH (md1) este masa de NaOH, care reacioneaz cu 19,6 g de H2 SO4.
Se consider reacia de neutralizare total. Se aplic un calcul stoechiometric pentru calcularea
lui md1, care se noteaz cu x.
X
19,6

2 NaOH + H2 SO4 = Na2 SO4 + H2O


2 x 40
98
Avem proporia, de mai sus, din care se afl X:
X= ( 2x 40x 19,6) / 98 = 16
4) se calculeaz masa soluiei de NaOH cu ajutorul formulei concentraiei procentuale, la care
cunoatem:md1= 16 g;
cp % = 10%
10% = 16x 100/ ms1
ms1 = 16100 / 10 = 160 g soluie NaOH
6./ pag.51/ Ce molaritate are soluia care conine 49 g de H2SO4 dizolvat n 500 cm3 soluie?
Datele problemei
Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic
md=49gH2SO4
Vs=500 cm3 = 500 ml= 0,5L CM = ? (mol/l)
1)Se scrie relaia de calculare CM
CM = md / Mx Vs (mol / L)
unde:
md= masa dizolvat (g); Vs= volum soluiei (l); M= masa molecular
2)Se calculeaz masa molecular a H2 SO4
M H2 SO4 = 2A H + A S+ 4 A O = 21+32 + 416 = 2+32+64=98
3)Se nlocuiesc datele n relaia de calculare a concentraiei molare:
CM = 49 / 980,5 = 1 M
6./ pag.51/ Ce molaritate are soluia care conine 49 g de H2SO4 dizolvat n 500 cm3 soluie?
Datele problemei
Vs=0,1 dm3 =0,1 L
CM =0,1 (mol/l)

Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic

md = ?
1) Se scrie relaia de calculare CM
CM = md / Mx Vs(mol/L) unde:
md= masa dizolvat (g)
Vs= volum soluiei (l)
M= masa molecular
2) Se calculeaz masa molecular a HClM HCl = A H + A Cl = 1+35,5= 36,5
3) Se nlocuiesc datele n relaia de calculare a concentraiei molare i se afl md:
0,1 = md / 36,50,1
md= 0,365 g HCl
8. / pag 51/ O soluie de Ca(NO3)2 conine 4,1 g solvat n 250 cm3 de soluie. Care este
molaritatea soluiei?
Datele problemei
Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic
md=4,1 g
Vs=250 cm3 = 250 ml=0,25L

CM = ? (mol/l)
1)Se scrie relaia de calculare CM
CM = md / Mx Vs (mol / L)
unde:md= masa dizolvat (g)
Vs= volum soluiei (l)
M= masa molecular
2)Se calculeaz masa molecular a Ca(NO3)2
M Ca(NO3)2 = A Ca + 2( A N+3 AO) = 40+ 2( 14+316) = 40 +2( 14+48)=164
3)Se nlocuiesc datele n relaia de calculare a concentraiei molare i se afl CM:
CM = 4,1 / 1640,25
CM = 0,1 M
9./ pag. 51/ Soluia de H2 SO4 de concentraie 98% are densitatea de 1,84 g / cm3 . Care este
molaritatea acestei soluii ?
Datele problemei
Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic
C% =98%H2SO4
= 1,84 g/ ml= 1,84g/ 10-3 L
1ml = 10-3 L
md H2SO4 = ?CM = ? (mol/l)
M H2SO4 = 98
1)Se scriu relaiile de calculare CM i Cp:
CM = md / Mx Vs (mol / L)
unde:
md= masa dizolvat (g); Vs= volum soluiei (L);
M= masa molecular
cp = mdx100/ ms
unde:
md= masa dizolvat de sare anhidr
ms= masa soluiei obinute
2)Se scrie relaia de calculare a densitii:
= m / Vs (g/ml)
unde:
m= masa soluiei (g)
V= volumul soluiei (ml)
3) Se calculeaz masa dizolvat de acid sulfuric din concentraia procentual, fiindc se
urmrete introducerea densitii n formula concentraiei molare:
md = Cp x ms/ 100 = 98 x ms / 100= ms x 0,98
4)Se exprim concentraia molar, cu md de mai sus:
CM = ms x 0,98 / 98x V = 0,01 x 1,84 g/ ml = 0,0184 g / 10-3 L
CM=18,4 mol/ L
10. / pag.51/ Ce volum de soluie 0,25 M de Ca(OH)2 este necesar pentru a neutraliza 100 cm3

soluie 3M de HCl?
Datele problemei
C M=0,25M
Ca(OH)2

Etapele rezolvrii problemei i calculul matematic

CM = 3 M HCl
Vs = 100 cm3 =100ml =0,1L
1ml = 10-3 L
md HCl = ? = XmdCa(OH)2 =? g
Vs Ca(OH)2= ?
M HCl = 36,5
MCa(OH)2 = 74
md de Ca(OH)2 este egal cu masa de Ca(OH)2 ce reacioneaz cu HCl
1)Se scrie relaia de calculare CM :
CM = md / Mx Vs (mol / L)
unde:
md= masa dizolvat
Vs= volum soluiei (L)
M= masa molecular
2)Se calculeaz masa dizolvat de HCl din concentraia molar:
md HCl = CM x M x Vs = 336,5 x 0,1 = 10,95g
3)Se scrie reacia dintre hidroxid de calciu i acid clorhidric; se calculeaz de pe reacie masa de
hidroxid de calciu ce reacioneaz cu 10,95 g de acid.
X
10,95
Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2 H2O
74
236,5
X= 10,95 x 74 / 2x 36,5 = 11,1 g de Ca(OH)2
4)Se calculeaz cu ajutorul concentraiei molare (0,25 M) a Ca(OH)2 i a masei dizolvate 11,1
g, volumul soluiei:
Vs = md / CM x MVs = 11,1 / 0,25 x 74 = 0,6 l (dm3) de soluie Ca(OH)2 de concentaie 0,25 M