Sunteți pe pagina 1din 3

Concursul de Chimie "Coriolan Drgulescu"

Ediia 2013
Clasa a XI a
1. Care dintre urmtorii alcooli este secundar:
a) 1-butanolul b) 2-pentanolul c) 2-metil-1-pentanolul
d) 2-metil-2-pentanolul e) 2-metil-2-butanolul

2. n urma reaciei dintre etanol i sodiu se degaj un gaz. Gazul este:
a) C
2
H
6
b) H
2
c) O
2
d) C
4
H
6
e) CO
2

3. n urma reaciei dintre glicerin i acid sulfuric concentrat se obin:
a) alcoolul alilic i ap b) acroleina i ap c) acidul acrilic
d) aldehida crotonic e) sulfatul de alil

4. La clorurarea n-butanului se formeaz un numr de compui organici diclorurai
(fr a considera izomerii optici) egal cu:
a) 3 b) 4 c) 7 d) 6 e) 5

5. ntr-o eprubet se introduc 15 ml 1-propanol i 15 ml acid sulfuric concentrat. La
nclzire se degaj urmtorul gaz:
a) metan b) etan c) eten d) propan e) propen

6. Amestecul gazos de hidrocarburi care nu conine derivai ciclici i nu decoloreaz apa
de brom este:
a) CH
4
i C
3
H
6
b) C
3
H
6
i C
4
H
8
c) C
4
H
10
i C
5
H
12

d) C
3
H
4
i C
2
H
6
e) C
2
H
6
i C
4
H
8


7. Care este structura alchenei care prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
i acid sulfuric formeaz
numai aceton?
a) 2-metil-2-buten b) 3-hexen c) 2-metil-2-penten d) 2,3-dimetil-2-buten
e) 2-buten

8. Compusul cu formula urmtoare CH
3
-CH
2
-NH-C
6
H
5
este:
a) amin primar b) amin teriar c) amin alifatic d) diamin
e) amin secundar

9. Compusul cu formula C
5
H
12
O este un alcool. Ci izomeri prezint (fr a lua n
calcul izomerii optici):
a) 5 b) 4 c) 8 d) 7 e) 6

10. Fenolul poate fi esterificat cu:
a) aceton b) cloruri acide c) anhidride acide
d) att cu cloruri acide ct i cu anhidride acide
e) cu oricare din substanele de la A-C

11. Se dau substanele urmtoare : difenilamina, fenilamina, dietilamina, etilamina,
trietilamina. Caracterul cel mai bazic l are:
a) difenilamina b) dietilamina c) etilamina d) trietilamina e) fenilamina

12. Se poate obine acid benzoic prin hidroliza unui compus halogenat l toluenului?
a) da, din feniltriclormetan b) nu c) da, din clorur de benzil
d) da, din clorur de benziliden e) da, din o-clortoluen

13. La obinerea fenoxidului de potasiu se pornete de la fenol i:
a) K
2
SO
4
b) KCl c) KOH d) KBr e) K
2
SO
3


14. Ce este cidul picric?
a) un acid carboxilic b) un acid anorganic c) 2-nitrofenol
d) 4-nitrofenol e) 2,4,6-trinitrofenol

15. Se dau transfomrile:
C
2
H
2
+ H
2
O A 2A B + H
2
O B + r. Tollens C
Compusul C este
a) acid glutaric b) acid alfa-metilglutaric c) acid succinic d) acid butenoic
e) acid izovalerianic

16. Se dau reaciile:
A + 3H
2
B
B + [O] C + H
2
O
tiind c substana A este fenolul, substana C este:
a) ciclohexanon b) benzochinon c) benzaldehida d) acidul benzoic
e) ciclohezanolul

17. Cu reactivul Tollens, aldehidele sufer o reacie de:
a) oxidare b) hidrogenare c) reducere d) condensare
e) nici una din reaciile de mai sus

18. Se d urmtorul ir de transformri:

C H
2
CH CH CH
2
+
Br
2
A
+2 KCN
-2 KBr
B
+5 H
2
Ni
C

Compusul C este:
a) tetrametilendiamin b) 1,4-diaminobutan c) 1,4-diaminohexan
d) acid adipic e) hexametilendiamin

19. Compuii A,B,C din urmtoarea schem sunt n ordine:
CH
3
A
B C
+2 Cl
2
lumina
H
2
O KCN

a) clorura de benziliden, acidul benzoic, benzonitril
b) clorura de benzil, alcool benzilic, nitrilul acidului fenilacetic
c) p-clortoluen, p-crezol, p-metilbenzonitril
d) clorura de benziliden, benzaldehid, acid fenilacetic
e) clorura de benziliden, benzaldehid,cianhidrina benzaldehidei

20. n urma hidratrii unui amestec de 1-butin i 2-butin se formeaz:
a) un alcool b) doi alcooli izomeri de poziie c) o ceton
d) dou cetone izomere de poziie e) o aldehid

21. n procesul de oxidare a alcoolului etilic cu bicromat de potasiu n mediu acid se
obin 4,4 g de acetaldehid. Utiliznd 5.75 g alcool etilic 100% s se determine
randamentul reaciei
a) 60% b) 70% c) 80% d) 90% e) 50%

22. La tratarea cu sodiu a unei cantiti de 1,2 g dintr-un alcool monohidroxilic saturat
rezult 224 mL hidrogen n condiii normale. Alcoolul este:
a) metanol b) etanol c) butanol d) pentanol e) propanol23. Tratnd nitrobenzenul cu fier i acid clorhidric concentrat n exces, se obine:
a) anilina b) benzilamina c) clorhidratul de anilin
d) p-cloronitrobenzen e) m-cloronitrobenzen

24. Dintre urmtorii compui reacioneaz cu soluie apoas de hidroxid de sodiu:
a) fenolul b) propanolul c) metanul d) benzenul e) acetilena

25. Un acid carboxilic aciclic saturat cu masa molecular 118 i cu 54,24% oxigen
conine un numr de atomi de carbon egali cu:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

26. Antrachinona conine:
a) 78,26% C b) 17,78% O c) 4,76% H d) 68,24% C e) 3,85% H

27. Compusul C
x
H
y
O
z
are masa molecular 88 i prezint la analiza elementar
urmtoarea compoziie: carbon 68,18%, hiodrogen 13,64%. Care este valoarea lui y?
a) 8 b) 10 c) 11 d) 12 e) 6

28. Care dintre xileni d un singur produs mononitrat?
a) o-xilenul b) m-xilenul c) p-xilenul d) o-xilenul i m-xilenul
e) nici unul dintre ei

29. Care reacie dintre cele de mai jos NU este posibil

CH
3
+
Cl
2
lumina
CH
2
Cl
a)

CH
3
+
Cl
2
FeCl
3
Cl
CH
3
+
CH
3
Cl
b)

C H
3
CHO
+
H
5
C
6
CHO
CH
OH
C
6
H
4
CHO C H
3
c)

C H
3
CHO
+
H
5
C
6
CHO
CH
OH
CH
2
CHO H
5
C
6
d)

C H
3
CH CH
2
+ e)
HCl C H
3
CH CH
3
Cl


30. Care dintre aminele de mai jos se pot transforma n sare de diazoniu prin tratare cu
acid azotos?
a) dimetilamina b) 1-naftilamina c) metilfenilamina d) trimetilamina
e) dimetilfenilamina