Sunteți pe pagina 1din 2

COMPUSI CARBOXILICI 3

1. Referitor la compusul cu structura CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH alegeti


afirmatiile corecte:
A. este un acid gras saturat
B. este un acid gras nesaturat
C. se numeste acid oleic
D. se numeste acid linoleic
E. prezinta izomerie geometrica

2. Referitor la acidul acetic sunt adevarate afirmatiile:


A. se obtine prin fermentatia acetica a etanolului
B. se formeaza din etanol sub actiunea alcooloxidazei
C. se comercializeaza sub numele de otet de vin
D. nu se poate obtine industrial
E. cu apa formeaza legaturi de hidrogen

3. Referitor la acizii grasi sunt adevarate afirmatiile:


A. contin un numar impar de atomi de carbon
B. pot fi saturati
C. pot fi nesaturati
D. pot avea numai legaturi simple C–C
E. pot avea cel putin o legatura dubla C=C

4. Precizati reactiile posibile din cele de mai jos:


H+
A.HCOOH + CH3CH2CH2OH HCOOCH2CH2CH3 + H2O
B. CH3COOH + NH3 → CH3COO-NH4+
C. 2C6H5COOH + Cu → (C6H5COO)2Cu + H2
D. CH3COOH + C6H5O-K+ → C6H5COO-K+ + C6H5OH
E. C6H5COOH + NaOH → C6H5COO-Na+ + H2O

5. Compusul cu formula moleculara C9H10O2 prezinta ca izomeri cu structura aromatica


(fara stereoizomeri):
A. 10 acizi carboxilici
B. 12 acizi carboxilici
C. 14 acizi carboxilici
D. 3 esteri
E. 4 esteri derivati de la acizi aromatic
6. Se obtin acizi carboxilici prin oxidarea urmatorilor compusi:
A. izopropilbenzen cu KMnO4 / H2SO4
B. acetilena cu KMnO4 / H2SO4
C. alcool tertbutilic cu reactiv Bayer
D. etena cu reactiv Bayer
E. cicobutena cu KMnO4/ H2SO4

7. Se formeza acid acetic prin:


A. oxiadrea energica a etanolului
B. oxidarea etanului
C. hidroliza clorurii de etilidin
D. oxidarea acetaldehidei cu reactiv Tollens
E. hidroliza cloroformului

8. Se considera shema de reactii:


H2SO4 K2Cr2O7 / H2SO4
2-propanol X Y
_ _
H2O H2O _ CO2

Alegeti afirmatiile corecte:


A. compusul X este propena
B. compusul X este propanona
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este alcool izopropilic
E. compusul Y este acid acetic

9. Alegeti afirmatiile adevarate:


A. acidul benzoic se obtine prin oxidarea energica a benzenului
B. benzoatul de metil este un eter aromatic
C. acidul oleic este izomer de pozitie cu acidul linoleic
D. se formeaza acizi carboxilici prin oxidarea energica (KMnO4 / H2SO4) a alcoolilor primari
E. se formeaza acizi carboxilici prin oxidarea energica (KMnO4/ H2SO4) a alcoolilor secundari

10. Alegeti afirmatiile corecte:


A. prin hidroliza acidului acetilsalicilic rezulta acidul salicilic si acid acetic
B. hidroliza aspirinei în organism are loc sub actiunea unei enzime
C. acidul acetic se identifica cu FeCl3
D. acidul salicilic formeaza cu FeCl3 o combinatie complexa de culoare rosu-violet
E. aspirina da reactie de culoare cu FeCl3