Sunteți pe pagina 1din 2

ALCHENE 1

1. Referitor la alchene sunt adevarate afirmatiile:

A. se mai numesc si parafine


B. se mai numesc si olefine
C. au formula generala C nH2n
D. se mai numesc si acetilene
E. au structura plana

2. Referitor la alchene sunt adevarate afirmatiile:


A. moleculele sunt polare
B. temperaturile de fierbere si de topire sunt mai mari decât ale alcanilor corespunzatori
C. temperaturile de fierbere si de topire cresc cu
cresterea masei moleculare
D. sunt insolubile în apa
E. densitatea alchenelor lichide este mai mare decât a apei

3. Despre aditia apei la alchene nesimetrice sunt adevarate afirmatiile:


A. conduce la formarea unui alcool monohidroxilic
B. are loc în cataliza bazica
C. are loc în cataliza acida
D. are loc conform regulii lui Markovnikov
E. are loc anti-Markovnikov

4. La oxidarea propenei cu reactiv Bayer:


A. se formeaza 2-propanol
B. se formeaza 1,2-propandiol
C. se formeaza glicerol
D. se scindeaza numai legatura p din dubla legatura
E. se scindeaza atât legatura p cât si s din dubla legatura

5. Alchenele reprezinta materie prima pentru obtinerea:


A. etanolului
B. clorurii de etil
C. oxidului de etena
D. zaharidelor
E. proteinelor

6. Prezinta izomerie geometrica:


A. 2-metil-1-pentena
B. 2-metil-2-pentena
C. 3-metil-2-pentena
D. 2-pentena
E. 3-metil-2-hexena
7. Se da schema de reactii:
+ 2Cl2, hυ
CH4 X
Ni t0C - 2HCl
C3H6 + H2 C3H8
+ Cl2
C2H4 Y
A. compusul X este cloroform
B. compusul X este clorura de metilen
C. compusul Y este 1,2-dicloroetan
D. compusul Y este 1,1-dicloroetan
E. compusul Y este clorura de etil

8. Referitor la alchene alegeti raspunsurile corecte:


A. lungimea legaturii duble C=C este 1,33Å
B. legatura p este mai slaba decât legatura s
C. unghiul între legaturile covalente s coplanare este de 109028’
D. în reactiile de aditie la alchene se scindeaza legatura s
E. în reactiile de aditie la alchene se scindeaza legatura p

9. Alegeti reactiile chimice corecte:

A. CH3 CH =CH CH CH3 + HCl 1,2-dicloro-4-metil-2-pentena

CH3
B. KMnO4 / H2SO4

CH3 C = C CH3 + 2 [O] Acetona

CH3 CH3

C. n CH2 = CH2 (CH2 CH)n

Cl

D. nCH2 = CH polistiren

C6H5
E. nCF2 = CF2 kelen

10. Care dintre urmatoarele alchene formeaza doar un compus monohalogenat prin substitutia
alilica cu un mol de halogen?
A. ciclobutena
B. 3,4-dimetilciclobutena
C. 2-metil-2-pentena
D. 2,4-dimetil-2-pentena
E. propena