Sunteți pe pagina 1din 3

TEST –ATOMUL, SISTEMUL PERIODIC

Pe foaia de răspunsuri, alegeţi un singur răspuns corect:

1 Propoziţia falsă referitoare la sistemul periodic este:


A) conţine 7 şiruri orizontale
B) grupele secundare sunt în număr de 10
C) în perioada 1 se găsesc 2 elemente
D) şirurile orizontale se numesc grupe
E) fiecare căsuţă corespunde unui element chimic

2 În cazul izotopilor 614C şi 612C propoziţia falsă este:


A) ambii au 6 protoni
B) primul are 8 neutroni iar al doilea are 6 neutroni
C) au acelaşi simbol chimic
D) ambii au 6 electroni
E) primul are 14 neutroni iar al doilea 12 neutroni

3. Propoziţia adevărată referitoare la neutron este:


A) este negativ din punct de vedere electric
B) are sarcină electrică +1
C) are masa absolută egală cu cea a electronului
D) este neutru din punct de vedere electric
E) are masa absolută 1,67* 1027 kg

4. Elementul Na se află în grupa IA deoarece:


A) are 11 protoni
B) are 3 straturi electronice
C) are 1 electron pe stratul 3M
D) are 11 electroni pe ultimul strat
E) numărul de neutroni din nucleu este 12, dat de relaţia N=A-Z

5. Propoziția falsă referitoare la atom este:


A) este alcătuit din nucleu și înveliș electronic
B) are sarcină pozitivă
C) poate fi divizat prin procedee fizice
D) este invizibil
E) nu poate fi divizat prin procedee chimice obișnuite

6. Elementul C se află în perioada a 2-a deoarece:


A) are 2 straturi complete şi unul în curs de completare
B) are 2 electroni pe stratul 2L
C) are un număr de 12-6=6 neutroni
D) are 4 electroni pe ultimul strat
E) ultimul strat în curs de completare este stratul 2L
7. Elementul Cl se află în grupa VII A deoarece:
A) are 7 straturi electronice
B) are 17 electroni pe ultimul strat
C) are 7 protoni în nucleu
D) are 7 neutroni pe ultimul strat
E) are 7 electroni pe stratul 3M

8. Propoziţia adevărată referitoare la electron este:


A) are sarcină electrică negativă
B) se notează e+
C) are sarcina +1
D) se găseşte în nucleul atomului
E) are masa absolută 9,3 kg

9. Propoziția falsă referitoare la nucleu este:


A) are sarcină electrică pozitivă
B) este partea centrală a atomului
C) concentrează toată masa atomului
D) se notează n0
E) este format din multe particule numite nucleoni

Se acordă un punct din oficiu


Răspunsuri:
1.D
2.E
3.D
4.C
5.B
6.E
7.E
8.A
9.D