Sunteți pe pagina 1din 19

Stabilirea formulei chimice pe baza

valenței

Material prezentat în cadrul lecțiilor online la clasa a VII-a


Prof. BITA NICOLETA
Școala Gimnazială nr.2 Hunedoara
Sarcină de lucru

 Studiați imaginile următoare, ținând cont de cunoștințele din lecțiile


anterioare, denumiți substanțele din imagini și scrieți formulele lor
chimice.
 Precizați dacă sunt molecule sau substanțe ionice.
Rezolvare:

 Apa H2O –COMPUS MOLECULAR


 Gaz metan CH4 -COMPUS MOLECULAR

 Dioxid de carbon CO2 -COMPUS MOLECULAR

 Clorură de sodiu NaCl –COMPUS IONIC

 Oxid de magneziu MgO-COMPUS IONIC

 Amoniac NH3 COMPUS MOLECULAR


Formula chimică reprezintă notarea prescurtată a unei
substanțe cu ajutorul simbolurilor chimice și a indicilor.

 formula chimică are o dublă semnificație:


• Calitativă – indică tipul atomilor componenți.
• Cantitativă
– la scară microscopică: -o moleculă de apă (H2O) formată din 2 atomi de H și un atom
de O,
- NaCl formată dintr-un ion Na+ și un ion Cl-
– la scară macroscopică: un mol de substanță
Formule chimice pentru compuși binari
Compușii binari sunt formați din două elemente diferite. Valența fiecărui element chimic din
compoziția substanței devine indice pentru celălalt element

 Etape în stabilirea formulelor chimice:


1. Se scriu simbolurile elementelor componente (metalele se scriu întotdeauna primele)
AlO
2. În colțul din dreapta sus al simbolului fiecărui element se scrie valența elementului, cu cifre romane.
Al IIIOII
3. Se scriu indicii elementelor cu cifre arabe, astfel încât valența unui element devine indice pentru celălalt
element. Indicele 1 nu se scrie.
Al2O3
4. În cazul în care indicii au un divizor comun, se simplifică cu acel divizor și se scriu rezultatele.
CIVOII = C2O4 Se simplifică cu 2 CO2
Exemple:

 CaIIClI = CaCl2 clorură de calciu


 MgIIOII = MgO oxid de magneziu
 FeIIIClI = FeCl3 clorură de fier (III)
 FeIIOII = FeO oxid de fier (II)
 KIOII = K2O oxid de potasiu
 AlIIISII = Al2S3 sulfură de aluminiu
Exerciții:

 Faceți click pe link-ul de mai jos și rezolvați exercițiul propus

https://learningapps.org/view11225622
Formule chimice pentru compuși ternari
Compușii ternari sunt alcătuiți din trei elemente diferite. Aceștia sunt formați din ioni metalici (sau atomi
de hidrogen) și ioni poliatomici. Pentru stabilirea formulei, se aplică același algoritm. Valența ionului
poliatomic = numărul de sarcini.

Ioni poliatomici
 Compoziția și sarcina electrică Valența Denumirea
(NO3)– I Azotat
OH)– I Hidroxid
(CO3)2- II Carbonat
(SO3)2- II Sulfit
(SO4)2- II Sulfat
(PO4)3- III Fosfat
Exemple
Exemple de acizi:

 HNO3 acid azotic


 H2SO4 acid sulfuric
 H2SO3 acid sulfuros
 H2CO3 acid carbonic
 H3PO4 acid fosforic
Exerciții:

 Scrieți formulele chimice pentru următoarele substanțe chimice:


 Hidroxid de aluminiu
 Azotat de zinc
 Carbonat de sodiu
 Sulfat de cupru
Rezolvare:

 Hidroxid de aluminiu Al(OH)3


 Azotat de zinc Zn(NO3)2
 Carbonat de sodiu Na2CO3
 Sulfat de cupru CuSO4
Semnificația formulei chimice: 5 Al 2(SO 4) 3 reprezintă 5 moli de sulfat de aluminiu
5 · 2 = 10 ioni Al3+
5 · 3 = 15 atomi S
5 · 4 · 3 = 60 atomi O
 Exercițiu :
După modelul prezentat anterior află care este semnificația următoarelor formule chimice și denumește substanțele:
 2Ca(NO 3) 2
 MgCO 3,
 3Zn(OH) 2,
 4AgNO 3
Rezolvare:

 2Ca(NO 3) 2
2 ioni de Ca +2 ; 2· 2= 4 atomi de N ; 2· 3· 2= 12 atomi de O
 MgCO 3
1 ion Mg +2 ; 1 atom de C ; 3 atomi de O
 3Zn(OH) 2
3 ioni de Zn +2 ; 3 2= 6 atomi de O ; 3 2= 6·atomi de H
 4AgNO3
4 ioni de Ag+ ; 4 atomi de N ; 4· 3= 12 atomi de O
Faceți click pe link-ul de mai jos și rezolvați exercițiul propus

https://learningapps.org/view11227419
Temă pentru acasă:
1. Asociază denumirea din coloana A cu formula chimică din coloana B:

 Azotat de argint CaCO3

 Sulfat de cupru NaCl

 Clorura de sodiu CaO

 Oxid de calciu AgNO3

 Carbonat de calciu CuSO4

2. Scrie formulele chimice pentru următoarele denumiri: carbonat de cupru, azotat de sodiu, clorură de
aluminiu, dioxid de carbon, sulfit de sodiu, monoxid de carbon, hidroxid de natriu, oxid de aluminiu
Bibliografie:

 Manual de chimie clasa a VII-a ; Editura Litera 2019


 Manual de chimie clasa a VII-a ; Editura Intuitex 2019
 Manual de chimie clasa a VII-a ; Editura Art 2019