Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la unitatea de învățare : Sistemul periodic al elementelor chimice și

structura atomului clasa a VII-a


1.Completează afirmațiile de mai jos,scriind în spațiile libere cuvintele care lipsesc L0/1/2/3/4

a)Molecula de apă constă din .............................de oxigen și ....................de hidrogen.

b)În compoziția zahărului,în afară de............................de oxigen și hidrogen,intră și.......................de


carbon.

2.În coloana I sunt date șase noțiuni chimice.Găsește în coloana a II-a,definiția corespunzătoare
fiecărei noțiuni din coloana I și unește-le prin săgeți: L/0/1/2/3/4/5/6

Coloana I Coloana a II-a

1.Atom A.Semnele prin care substanțele se aseamănă

sau se deosebesc unele de altele.

2.Moleculă B.Materialul Din care este alcătuit un corp fizic.

3.Element chimic C.Totalitatea atomilor de același fel.

4.Substanță D.Cea mai mică particulă de substanță,indivizibilă


din punct de vedere chimic

5.Valență E.Alcătuită din atomi de elemente identice sau


diferite

6.Proprietățile substanței F.Capacitatea atomilor unui element de a se uni


cu un anumit număr de atomi ai altui element.

3.Găsește în sistemul periodic și scrie masa atomică relativă pentru următoarele elemente chimice:

L/0/1/2/3/4/5/6/7/8

Siliciu.............................. Calciu...............................

Clor................................ Brom ...............................

Fier................................. Oxigen..............................

Heliu............................... Plumb...............................

4.Folosind sistemul periodic scrie simbolurile chimice pentru: L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

a)elementele din perioada a II-a

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

b)elementele din subgrupa secundară a grupei a VII-a

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

c)elementele metalice din perioada a III-a


...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

d)elementele nemetalice din grupa a V-a

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5.Caracterizeară elementul sodiu după poziția lui în sistemul periodic. L/0/1/2/3/4/5/6/7

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6.Stabilește simbolul,sarcina nucleului și numărul total de electroni pentru elementele cu numerele


atomice: L/0/1/2/3/4/5/6/7/8

a)11,12,13,14

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

b)15,16,17,18

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

7.Numește elementul și indică numărul de protoni și neutroni pentru următoarele elemente.

12,20,38,56. L/0/1/2/3/4

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

8.Alcătuiți schemele electronice a elementelor următoare: L/0/1/2/3/4

H, Ne, Ar, Ca.

Schema de convertire a punctelor în note

Punctaj 50-48 47-44 43-38 37-30 29-22 21-15 14-9 8-5 4-3 2-1
acumulat
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Barem de corectare

Nr. Barem Punctaj


item
i
1 Câte un punct pentru completarea spațiului corect 4
2 Câte un punct pentru fiecare răspuns corect 6
3 Câte un punct pentru completarea spațiului corect 8
4 Câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 9
5 Câte 0,5 pentru caracterizarea elementului chimic conform poziției 7
în sistemul periodic
Denumirea elementului
Simbolul chimic
Numărul atomic
Perioada
Grupa,subgrupa
Masa atomică relativă
Metal sau nemetal
Structura atomului
a)sarcina nucleului
b)numărul de protoni
c)numărul de neutroni
d)numărul de electroni
e)repartizarea electronilor pe straturi
Valența
a)superioară
b)inferioară
6 Câte un punct pentru scrierea corectă 8
7 Câte un punct pentru scrierea corectă 4
8 Câte un punct pentru scrierea corectă 4

Schema de convertire a punctelor în note

Punctaj 50-48 47-44 43-38 37-30 29-22 21-15 14-9 8-5 4-3 2-1
acumulat
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1