Sunteți pe pagina 1din 10

.

Subcompetenţe Nr. Conţinuturi


d/r
1.1. Recunoaşterea poziţiilor relative ale unor obiecte 1. Poziţii
în spaţiu, în raport cu sine şi cu repere fixe date.

1.2.Identificarea formelor geometrice în modele date


şi în mediul înconjurător.

1.3.Elaborarea modalităţilor de formare, sortare,


clasificare, comparare, egalizare cantitativă a unor
grupuri de obiecte.

2.
Poziţii

3.
Poziţii

4.
Direcţii

5.
Direcţii

6.
Însuşiri de obiecte
7.
Însuşiri de obiecte

8.
Însuşiri de obiecte

9.
Forme geometrice (pătrat, triunghi)

10.
Forme geometrice (dreptunghi, cerc)

11.
Forme geometrice (cub, con)

12.
Grupuri de obiecte corespondente

13.
Grupuri de obiecte corespondente
14.
Grupuri de obiecte corespondente

15.
Grupuri de obiecte corespondente

16.
Oră de sinteză

17.
Oră de sinteză integrativă

18.
Oră de sinteză integrativă

19.
Evaluare sumativă

20.
Numărul şi cifra 1
2.1.Identificarea , citirea şi scrierea numerelor natural 0-10.
2.2. Compararea şi ordonarea numerelor natural 0-10.
2.3. Perceperea elementelor de limbaj mathematic afferent conceptului de număr natural.
2.4.Explorarea modalităţilor de comparare şi descompunere a numerelor narturale 0-10
2.5. Completarea unor secvenţe ale şirului 0-10, în baza sesizării prin observare a ordonării crescătoare a numerelor date.
21.
Numărul şi cifra 2

22.
Numărul şi cifra 3

23.
Numărul şi cifra 4

24.
Numărul şi cifra 5

25.
Numărul şi cifra 6

26.
Numărul şi cifra 7

27.
Numărul şi cifra 8
28.
Numărul şi cifra 9

29.
Numărul şi cifra 10

3.1. Perceperea elementelor de limbaj mathematic afferent conceptelor de adunare şi scădere.


3.2.Efectuarea adunării şi scăderii numerelor natural în concentrul 0-10.
3.3.Aplicarea operaţiilor de adunare şi scădere şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor,
aflarea unor numere necunoscute în exerciţii.
3.4.Rezolvarea problemelor simple, explicînd în cuvinte proprii mersul rezolvării.
3.5.Formularea unor problem simple, pornind de la :obiecte, imagini, enunţ incomplete.
30.
Relaţii de comparaţie a numerelor (cu ajutorul obiectelor)

31.
Relaţii de comparaţie a numerelor

32.
Relaţii de comparaţie a numerelor

33.
Adunarea numerelor de la 1 – 10 cu ajutorul beţişoarelor/proprietăţi.

34.
Adunarea numerelor de la 1 – 10 cu ajutorul beţişoarelor. Proprietăţi.

35.
Scăderea numerelor de la 0 – 10. proprietăţi.

36.
Scăderea numerelor de la 0 – 10. proprietăţi.

37.
Rezolvarea exerciţiilor.

38.
Rezolvarea exerciţiilor.

39.
Semnele de comparaţie ( <; >; =)

4.1. .Identificarea , citirea şi scrierea numerelor natural 0-10.

4.2. Compararea şi ordonarea numerelor natural 0-10.

4.3. Perceperea elementelor de limbaŪ mathematic`afferent ɣɯncaɰtului de ɮu-Ă 䉲 îatural.

<.4. Eæec⁴ušreá adunăriiĠş⑩!s#ăderii numerel ੯ r naveral în(ၣonceѯtѲul 0,r0, fră treaereȠpest% osdY 聮.‍
4.5. ࡁpliceѲea opera ᅣ ii|or äe adunare şi scădevu şi a prop2ietăţilor a⁣estora pentb⁽: coepuoeRea ş 聩 descompunerea 䁮
umerel࡯r, aflar౥a unov num%re ဠ fåѣunoscute0în exerciţii.

µ.6.E8⁰riearea şi bomɰararea rezuŬtateɬorࠠѵþoz măsurători, utila⁲þndȠunităţi stAndart de măqură:Ġpentɲu ࡭có, pd ၮ


聴 r⁵ ǣapacitat⁥.

4 䀮 7.$Re 聺 ol 䁶`rea ࡰroblE 聭 emŮr sɩmple, eŸplicînd înФcuv ࡩnôe xroprii me 䁳 sul ఠ r 䁥 zolvăriin
4,8. FoѲmulࡡrea Un ၯ 聲 6probnem simpìe, pornind de la :obiåctd, kmegini, enunţ ũncompleve 耦
耴 0.
S⁥m ၮࡥle de co 聭 pArqţi ၥ ᄨ Ƞ<;耠>; =)ဇ

43. Şmr crescătorРşh descbes 聣 ăt࣯r.

42.聇 Ŝir crescător şѩ ddscp 䁡 scător&


43&
R⁥zolvaòea exerciţiilor şi problemelor.

44.
Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de aflare a sumei.

45.
Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor de aflare a diferenţei.

46.
Tabela adunării.

47.
Tabela adunării.

48.
Tabela scăderii

49.
Tabela adunării.

50.
Legătura dintre adunare şi scădere

51.
Legătura dintre adunare şi scădere

52.
Ora de sinteză.
53.
Ora de sinteză integrativă.

54.
Ora de sinteză integrativă.

55.
Evaluare sumativă

56.
Analiza evaluării.

57.
Numărul 11

58.
Numărul 12

59.
Numărul 13

60.
Numărul 14

61.
Numărul 15

62.
Numărul 16
63.
Numărul 17

64.
Numărul 18

65.
Numărul 19

66.
Numărul 20
5.1. .Identificarea , citirea şi scrierea numerelor natural 0-100.
5.2. Compararea şi ordonarea numerelor natural 0-100.
5.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptulor de număr natural, adunare, scădere.
5.4. Efectuarea adunării şi scăderii numerelor natural în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin.
5.5. Aplicarea operaţiilor de adunare şi scădere şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor,
aflarea unor numere necunoscute în exerciţii, schimb de bani.
5.6.Exprimarea şi compararea rezultatelor unor măsurători, utilizînd unităţi standart de măsură: pentru lungime,
timp,monetare.
5.7. Rezolvarea problemelor simple, explicînd în cuvinte proprii mersul rezolvării.
5.8. Formularea unor problem simple, pornind de la : imagini, enunţ incomplete, scheme, numere, exerciţii.