Sunteți pe pagina 1din 1

Acord

Eu, subsemnat/a,____________________________________,
domiciliat/ă în localitatea ______________________________,
tel._________________, prin prezența îmi exprim acordul de a se
efectua evaluarea complexă a fiului/fiicei/tutelarului _______________,
născut la ___________________, ce frecventează instituția
_________________________________fiind în clasa ________.
Modalitatea și scopul evaluării mi-au fost explicate. Îmi asum
responsabilitatea pentru implicarea copilului și a mea, ca părinte/tutore
în procesul de evaluare.

________________ _________________________

Ziua,data,anul semnătura părintelui/reprezentantul legal

________________ _________________________

Ziua,data,anul semnătura specialistului