Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE – FRACŢII ORDINARE

1. Pentru fiecare desen scrieţi fracţia reprezentată:

a) ……….. b) …………. c)………….

2. Completaţi tabelul:
Fracţia

numărătorul
3. Scrieţi trei exemple de fracţii numitorul
subunitare: ....................................
4. Din şirul de fracţii ordinare de alături încercuiţi-le pe cele supraunitare:

5. Scrieţi sub formă de fracţie ordinară:


a) o doime: .............. ; b) trei cincimi: ................. ; c) un sfert: ...............

6.Amplificaţi cu 3 fracţiile următoare:

; ; ; ;

7. Simplificaţi:

………… ………….

………… ………….

………… ………….