Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

NUME...................................... Prenume .........................................Data...............Clasa..........


Varianta – I
1. Completează spațiile libere:
a) Tot ceea ce ne înconjoară se numește ....................................... . Procesul de ” stingerea
sodei ” în oțet este însoțit de un fenomen .................................................... . Proprietatea
care nu modifică compoziția substanței se
numește ................................ . Evaporarea apei este un
fenomen ........................................................................................ .

2. Descrie corelația dintre corp-material-substanță pentru obiectul


din imagine.
Corp ........................Material............................Substanță...................

3. Alege afirmaţiile care descriu doar fenomenele chimice.


Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F
dacă afirmaţia este falsă:
A F arderea chibritului
A F înnegrirea obiectelor de argint
A F stingerea sodei alimentare cu oţet
A F topirea fierului
A F dizolvarea zahărului
4. Caracterizează proprietățile fizice și chimice ale zăhărului:
a) Stare de agregare:..................................................................................
b) Culoare:...................................................................................................
c) Solubilitate în apă:.................................................................................
d) Topirea zahărului:.................................................................................

5. Idendifică și scrie denumirea ustensilelor chimice din imagine:

a) ...................................... b) ....................... c) ............................


TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

NUME...................................... Prenume .........................................Data...............Clasa..........


Varianta – II
1. Completează spațiile libere:
Porțiune limitată de materie se numește ....................................... . Înghețarea apei este un
fenomen.................................................... . Proprietatea care modifică compoziția
substanței se numește ................................ . Arderea chibritului este un
fenomen ........................................................................................ .

2. Descrie corelația dintre corp-material-substanță pentru obiectul din


imagine.
Corp ........................Material............................Substanță...................

3. Alege afirmaţiile care descriu doar fenomenele chimice. Încercuieşte


litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este
falsă:
A F arderea gazului de la arăgaz
A F ruginirea obiectelor de fier
A F formarea ceții
A F fotosinteza
A F dizolvarea sării de bucătărie
4. Caracterizează proprietățile fizice și chimice ale sării de bucătărie:
a) Stare de agregare:.....................................................................................
b) Culoare:.....................................................................................................
c) Solubilitate în apă:....................................................................................
d) Topirea sării de bucătărie (curent electric):..................................................
5. Idendifică și scrie denumirea ustensilelor chimice din imagine:

a) ...................................... b) ....................... c) ............................


Barem de corectare V-I
Nr. de Itemul Răspunsuri posibile Punctaj acordat
ordine
1 Completează spațiile libere: Materie 4 puncte
Chimic Câte un punct
Fizică pentru fiecare
fizic răspuns corect.
2 Descrie corelația dintre Cilindric, lemn, grafit 3 puncte
corp-material-substanță Câte 1 punct pentru
pentru obiectul din imagine. fiecare răspuns
corect.
3 Alege afirmaţiile care A 5 puncte
descriu doar fenomenele F Câte 1 punct pentru
chimice. Încercuieşte litera A fiecare încercuire
A, dacă afirmaţia este A corectă
adevărată şi litera F dacă F
afirmaţia este falsă:

4 Caracterizează a) Stare de agregare:solid 10 puncte


proprietățile fizice și b) Culoare: albă Câte 2 puncte pentru
chimice ale zăhărului: c) Solubilitate în apă: fiecare scriere
solubil corectă (a,b,c)
d) Topirea zahărului: la Câte 4 puncte pentru
temperatura înnaltă scrierea corectă la
zaharul se caramelizează, punctul d
se schimbă la culoaren se
face brun cenușiu, dacă
mai lăsam zahărul la foc
el se înnegrește, nu
conduce curentul
electric.
5 Alege răspunsul corect: a) Cilindru gradat 6 puncte
b) pâlnie Câte 2 puncte pentru
c) balon cu fund plat fiecare denumire
corectă
28 puncte

Convertirea punctelor în note

Punctaj 28-27 26-24 23-21 20-18 17-15 14-12 11-9 8-5 4-1
acumulat
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Barem de corectare V-II


Nr. de Itemul Răspunsuri posibile Punctaj acordat
ordine
1 Completează spațiile libere: Corp 4 puncte
fizic Câte un punct
chimică pentru fiecare
chimic răspuns corect.
2 Descrie corelația dintre Paralelipidic, cauciuc, cauciuc 3 puncte
corp-material-substanță Câte 1 punct pentru
pentru obiectul din imagine. fiecare răspuns
corect.
3 Alege afirmaţiile care A 5 puncte
descriu doar fenomenele A Câte 1 punct pentru
chimice. Încercuieşte litera F fiecare încercuire
A, dacă afirmaţia este A corectă
adevărată şi litera F dacă F
afirmaţia este falsă:

4 Caracterizează e) Stare de agregare:solid 10 puncte


proprietățile fizice și f) Culoare: albă Câte 2 puncte pentru
chimice ale sării de g) Solubilitate în apă: fiecare scriere
bucătărie: solubil corectă (a,b,c)
h) Topirea sării de Câte 4 puncte pentru
bucătărie:(curentul scrierea corectă la
electric) sarea se topește punctul d
în apă și poate conduce
curentul electric
5 Alege răspunsul corect: d) Pahare Berzelius 6 puncte
e) Mojar cu pistil Câte 2 puncte pentru
f) Eprubetă fiecare denumire
corectă
28 puncte

Convertirea punctelor în note

Punctaj 28-27 26-24 23-21 20-18 17-15 14-12 11-9 8-5 4-1
acumulat
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2