Sunteți pe pagina 1din 56

TRANSFORMĂRI

CHIMICE
Denumiri ale compuşilor
Clorură de cupru (II)
Clorură cuprică

CuCl2
Numele cifră romană Numele nemetalului
metalului
+ care indică
valenţa
metalului

cupru (II) clor


Formule chimice ale compuşilor
Sulfat de aluminiu

Al2(SO4)3
Indicele 2 Indicele 4 Indicele 3 reprezintă
reprezintă reprezintă numărul de ioni sulfat şi
numărul de numărul de determină ca în paranteză
ioni de aluminiu atomi de oxigen să fie 3 atomi de sulf şi
din ionul sulfat 12 atomi de oxigen
Denumiri pentru compuşi binari

Al2O3
Numele metalului Numele nemetalului

aluminiu oxid
Oxid de aluminiu
Centrum
Multi-Vitamin

Ingrediente: acid ascorbic, beta caroten, biotină, fosfat de calciu,


Clorură de crom, sulfat de cupru, oxid de magneziu, stearat de magneziu,
sulfat de magneziu, sulfat de nichel, clorură de potasiu,
iodură de potasiu, citrat de potasiu, borat de sodiu, molibdat de sodiu,
selenat de sodiu, dioxid de titan, oxid de zinc, clorură de staniu,
şi alţi compuşi organici cu structuri mai complicate, vitamine, enzime.
Roşu nemetale;
Albastru metale.
Clorura de crom (III)
Cromul poate forma oxizi în stări de oxidare +3 and +2.
Cifra notată cu cifre romane indică numărul de oxidare al metalului

Pas 1: clorură de crom (III)

3+ 1-
Pas 2: Cr Cl
Pas 3: Cr 1 Cl 3

Pas 4: CrCl3
Sulfat cupric
Vă reamintim că sufixul “ic” se foloseşte pentru compuşi în
care numărul de oxidare al metalului este maxim şi “os”
pentru cei în care numărul de oxidare este minim.

Pas 1: Sulfat de cupru (II) sau cupric

Pas 2: Cu2+ SO42-


Pas 3: Cu 2 (SO4) 2

Pas 4: Cu2(SO4)2
Pas 5: CuSO4
Sulfat de mangan (III)

Manganul poate forma combinaţii în care numărul de oxidare este


+2, +3, +4, and +7. Cifra notată cu cifre romane indică numărul
de oxidare al metalului.

Pas 1: Sulfat de magneziu (III)

3+ 2-
Pas 2: Mn SO4
Pas 3: Mn 2 (SO4) 3

Pas 4: Mn2(SO4)3
Clorura stanoasă, de staniu (II)
Vă reamintim că sufixul “ic” se foloseşte pentru compuşi
în care numărul de oxidare al metalului este maxim şi “os”
pentru cei în care numărul de oxidare este minim.

Pas 1: clorură stanoasă

Pas 2: Sn2+ Cl1-


Pas 3: Sn 1 Cl 2

Pas 4:
SnCl2
Clorura stanică, de staniu (IV)
Vă reamintim că sufixul “ic” se foloseşte pentru compuşi
în care numărul de oxidare al metalului este maxim şi “os”
pentru cei în care numărul de oxidare este minim.

Pas 1: clorură stanică

Pas 2: Sn4+ Cl1-


Pas 3: Sn 1 Cl 4

Pas 4:
SnCl4
Fosfat de calciu

Pas 1: Fosfat de calciu

Pas 2: Ca2+ PO43-


Pas 3: Ca 3 (PO4) 2

Pas 4: Ca3(PO4)2
Oxid de zinc

Pas 1: oxid de zinc

Pas 2: Zn2+ O2-


Pas 3: Zn2 O 2

Pas 4:
Zn2O2
Pas 5: ZnO
Ioni poliatomici
Names of Common Polyatomic Ions
Ion Name Ion Name

NH4+ ammonium CO32- carbonate


NO2- nitrite HCO3- hydrogen carbonate
NO3- nitrate (bicarbonate is a widely
used common name)
SO32- sulfite
SO42- sulfate ClO- hypochlorite

HSO4- hydrogen sulfate ClO2- chlorite


(bisulfate is a widely ClO3- chlorate
used common name) ClO4- perchlorate
-
OH hydroxide C2H3O2- acetate
CN- cyanide MnO4- permanganate
PO43- phosphate Cr2O72- dichromate
HPO42- hydrogen phosphate CrO42- chromate
H2PO4- dihydrogen phosphate O22- peroxide
Descrierea reacţiilor chimice

Observaţii posibile pentru reacţii


chimice:
• Zgomot, scântei, căldură;
• Obţinerea unui gaz;
• Formarea unui precipitat;
• Modificări de culoare;
Semnale date de reacţii chimice
În urma reacţiilor chimice se pot produce modificări sesizabile:

release
input
Modificarea Schimbare a Se formează Se degajă Imposibilitate
culorii mirosului gaze căldură de a reveni
sau se la starea
răceşte iniţială
Ecuaţii chimice
Oxid de aluminiu

În proces se introduc reactanţi şi se formează


produşi de reacţie

4 Al(s) + 3 O2(g) 2
Al2O3(s)
reactanţi produs de reacţie

Literele (s), (g) şi (l) se referă la starea de


agregare a participanţilor.

Cifrele scrise în faţa compuşilor sunt coeficienţi,


iar cele de după simbolul chimic dispuse mai jos sunt indici.
Ecuaţii chimice

4 Al(s) + 3 O2(g) 2
Al2O3(s)

4 g Al + 3 g O2 formează 2 g Al2O3

Din ecuaţie se înţelege că:

4 atomi Al + 3 molecule O2 formează 2 molecule deAl2O3


sau
4 moli Al + 3 moli O2 formează 2 moli of Al2O3
4 mol Al@27g/mol 3 mol O2@32g/mol 2 mol Al2O3@102g/mol
108 g + 96 g = 204 g
Ecuaţii chimice
REACTANŢI PRODUŞI
Numărul de atomi introduşi într-o reacţie chimică
trebuie să coincidă cu numărul de atomi rezultaţi.
Din acest motiv ecuaţiile reacţiilor chimice sunt
echilibrate prin utilizare de coeficienţi stoechiometrici

Legea conservării materiei

20%
100% 100%
Factori
80%
chimici
Lavoisier, 1788
Scrierea ecuaţiilor
• ECUAŢIILE descriu modificările chimice care se produc
în reacţii, utilizând numele reactanţilor şi produşilor.

Reprezentarea ecuaţiei chimice care are loc la arderea


metanului gazos cu oxigen din aer, cu formare de dioxid
de carbon şi apă.

metan + oxigen Dioxid de carbon + apă

Reactanţi Produşi
CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H 2O
Echilibrarea ecuaţiilor chimice

Cl Cl H H
Cl H
H
Cl Cl Cl
Cl
H
H

H2 + Cl2 HCl (dezechilibru) H2 + Cl2 2 HCl (echilibrată)


reactanţi produşi reactanţi produşi
H 2 1 H 2 2
Cl 2 1 Cl 2 2
Vizualizarea unei reacţii chimice
2 Na + Cl2 2 NaCl

10 moli Na
___ 5 moli Cl2
___ 10
? moli NaCl
___
Vizualizarea unei reacţii chimice
2 Na + Cl2 2 NaCl
Semnificaţia formulelor chimice
Simbol
Chimic Semnificaţie Compoziţie

H2O o moleculă Doi atomi de H şi un atom de O


de apă

2 H2O două molecule Patru atomi de H şi doi atomi de O


de apă

H2O2 O moleculă Doi atomi de H şi doi atomi de O


de apă
oxigenată:
Echilibrarea ecuaţiilor chimice
Echilibrarea ţine
cont de faptul
că numărul de
atomi introduşi
trebuie să fie
egal cu numărul
de atomi din
produşi.
Identificaţi care dintre cele două procese este echilibrat.
2 Na + H2O 2 NaOH + H2
2 Na + 2 H2O 2 NaOH + H2
Echilibrarea ecuaţiilor chimice
Exemplu:
NO(g) + O2(g) NO2(g) Este corect?

Este echilibrată? NO(g) + O(g) NO2(g)


Este OK?

Este echilibrată? NO(g) + ½ O2(g) NO2(g)


Este OK?
2 (NH4)3PO4 + 3 Mg(OH)2 Mg3(PO4)2 + 6 NH?
4
OH
Fosfat de amoniu Hidroxid de magneziu Fosfat de magneziu Hidroxid de amoniu
NH41+ OH1-

Acum încearcă şi tu…


2 AlCl3 + 3 Li2CO3 Al2(CO3)3 + 6LiCl
Vom urmări etapele prin care vom completa corect ecuaţia
care are loc la tratarea bromurii de sodiu cu clor.

1) Scrierea denumirii participanţilor.

Clor + bromură de sodiu brom + clorură de sodiu

2) Scrierea corectă a formulelor participanţilor la proces.

Cl2 + NaBr Br2 + NaCl

3) Stabilirea coeficienţilor pentru echilibrarea ecuaţiei.

Cl2 + 2 NaBr Br2 + 2 NaCl


Vom urmări etapele prin care vom completa corect ecuaţia
care are loc la tratarea sulfatului de aluminiu cu clorura de calciu
când se formează un precipitat de sulfat de calciu.

1) Scrierea denumirii participanţilor.


? ?
Sulfat de aluminiu + clorură de calciu sulfat de calciu + clorură de aluminiu

2) Scrierea corectă a formulelor participanţilor la proces.

Al2(SO4)3 + CaCl2 CaSO4 + AlCl3

3) Stabilirea coeficienţilor pentru echilibrarea ecuaţiei.

Al2(SO4)3 + 3 CaCl2 3 CaSO4 + 2 AlCl3


CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O

Reactanţi Produşi
1 atom C 1 atom C
4 atomi H 4 atomi H
4 atomi O 4 atomi O
Reactanţi Produşi
+

C(s) + O2(g) CO2(g)


carbon oxigen dioxid de carbon
Reactanţi Produşi
1 atom de carbon 1 atom de carbon
2 atomi de oxigen 2 atomi de oxigen

Pt
+

2 H2(g) + O2(g) Pt
2 H 2O
(l)
hidrogen
Reactanţi
Reactants
Reactanţi oxigen Product
Produşi
Produşi apă
4 2atomi
atomidehidrogen
hydrogen hidrogen
atoms 4 2atomi
4 atomi de hidrogen
hydrogen
hidrogen atoms
2 2atomi
atomideoxigen
oxygen oxigen
atoms 2 atomi
1 atomi
2 oxygen de oxigen
oxigen
atoms
Este echilibrată?
Reactanţi Produşi

catalyst – speeds up reaction

2 2
Modificarea fazei în transformări

H2O(s) H2O(l)
H2O(g)
Faza Solidă– substanţa este rigidă, particulele
ocupă poziții fixe şi caracterizată de formă şi
volum fix. NaCl(s)
Faza lichidă – substanţa are un volum definit dar
nu are formă proprie, curge. H2O(l)
Faza gazoasă – substanţa nu are nici formă, nici
volum propriu, ocupă întregul volum care îl are la
dispoziţie. Cl2(g)
Tipuri de reacţii chimice

Reacţii de sinteză,
de combinare A + B AB

Reacţii de descompunere AB A + B

Reacţii de înlocuire A + BC AC + B

Reacţii de dublă înlocuire AB + CD AD + CB


Reacţii de sinteză

Combinarea directă (Sinteza):

2 Na + Cl2 2 NaCl
N C
a l
C
N l
a

Reprezentare generală : A + B AB
Reacţii de sinteză

Combinarea directă (Sinteza):

2 Na + Cl2 2 NaCl
N
N C C
a
a l + l-
N
C C
a
N l l- +
a

Reprezentare generală: A + B AB
Sinteze directe
Fotosinteza
6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6
O2
Formarea apei
2 H2 + O 2 2
H 2O
Obţinerea sării de bucătărie
2 Na + Cl2 2 NaCl

Reprezentare generală
A + B
C
Reacţii de descompunere

2 H2O 2 H2 + O2

H
O
H
+
H
O
H

Reprezentare generală: AB A + B
Reacţii de descompunere
Apa oxigenată
2 H 2O 2 2 H 2O +
O2
Electroliza apei
electricity
2 H 2O 2 H2 + O2

Triiodura de azot
2 NI3 N2 + 3
I2
Reprezentare generală
AB A +
B
Reacţii de înlocuire

Înlocuire simplă

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu

Forma generală:
A + BC AC + B

Dublă înlocuire

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2CO3

Forma generală:
AB + CD AD + CB
Reacţia potasiului cu apa
P O W
!
Reacţii de dublă înlocuire

K2CO3 (aq) + BaCl2 (aq) 2 KCl (aq) + BaCO3 (s)


Potassium carbonate Barium chloride Potassium chloride Barium carbonate
Obţinerea unui solid: AgCl

AgNO3(aq) + KCl(aq) KNO3 (aq) + AgCl(s)


PbCl2 + KI KCl (aq) + PbI2 (ppt)
Pb2+ Cl1- K1+ I1- Pb2+ Cl1- K1+ I1-

PbCl2 + KI KCl (aq) + PbI2 (ppt)


Printable
Version
of

Reactivitatea elementelor Activity


Series

Metale
Li
Rb
K
Ba
Halogeni
C Ca
Na
a Mg F2
Al Cl2
Mn Br2
Zn I2
Cr
Fe
Ni
Sn
Pb
H2
Cu
Hg
Ag
Pt
Au
Predictibilitate asupra reacţiilor
3 Mg + 2 AlCl3 2 Al + 3 MgCl2
Poate magneziul să înlocuiască aluminiul? DA, magneziul este mai reactiv..

Al + MgCl2 Nu reacţionează
Poate aluminiul să înlocuiască magneziul? Nu, aluminiul este mai puţin reactiv.

MgCl2 + Al Nu reacţionează
Predictibilitate asupra reacţiilor
Activity Series
Li
Rb
K
Ba
Fe + CuCl2 FeCl2 + Ca
Na
Cusă înlocuiască cuprul?
Poate fierul DA Mg
Al
Mn
Zn F2
Zn + 2 HNO3 Zn(NO 3)2 + Cr Cl2
Fe Br2
Hînlocuieşte
Zn
2
H? DA Ni I2
Sn
NU REACŢIONEAZĂ Pb
MgCl2 + Br2 MgBr 2 + Cl2 H2
Cu
Bromul înlocuieşte clorul? Hg
Ag
Pt
Au
Cum se poate prepara azotatul de
Formarea apei.
potasiu printr-o reacţie de dublu schimb?

KKOH NO33
OH ++ _________
_________ HHNO H22O
O
KNO33 ++ _________
H

Ca(NO3)2 Următoarea reacţie nu


are loc deoarece nu se
formează apă

2 KOH + Ca(NO3)2 2 KNO3 + Ca(OH)2

KOH(aq) + HNO3(aq) KNO3(aq) + H?2O


Relaţii şi proporţii
Reţetă pentru prăjituri
2 1/4 c. făină 3/4 c. zahăr brun
1 plic NaHCO3 1 plic de vanilie
1 plic sare Factor
2 ouă
1 c. unt conversie 2 c. ciocolată
3/4 c. zahăr Aşa poţi prepara 60 biscuiţi

Am 5 ouă. Câţi biscuiţi pot face?

Număr de biscuiţi pt 1 ou
5 ouă 60 bisc
=150 biscuiţi
2 ouă
Relaţii şi proporţii

• Stoechiometria
Stabileşte relaţii între participanţii la reacţii chimice,
se stabileşte pe baza echilibrului între numărul
de moli.

2 Mg + O2 → 2 MgO
Volumul molar în condiţii normale

1 mol de gaz
=22.4 L

Condiţii normale de temperatură şi


presiune
0°C şi 1 atm
CORESPONDENŢA ÎNTRE
UNITĂŢI DE MĂSURĂ
LITRI GAZ
ÎN COND
NORMALE
Volum molar
(22.4 L/mol)

MASA Masă molară 6.02 × 1023 NUMĂR


IN (g/mol) MOLI particule/mol DE
GRAME PARTICULE

Molaritate (mol/L)

LITRI
DE
SOLUŢIE
Probleme
1.Câţi moli de KClO3 trebuie descompuşi pentru
a se forma 9 moli de oxigen gazos?

2KClO3 → 2KCl + 3O2


? mol 9 moli

9 moli O2 2 moli KClO3


= 6 moli KClO3
3 moli O2
2 3
=
5 mol x mol
2. 2 Sb + 3 Cl2 2 SbCl3
2 x = 15
5 mol 7.5
x mol
mol x mol
x = 7. 5 mol

Câţi moli de clor reacţionează cu 5 moli de stibiu?

3 mol Cl2
x mol Cl2 = 5 mol Sb = 7.5 mol Cl2
2 mol Sb

Câţi moli de SbCl3 se formează din 5 moli de stibiu, dacă se lucrează cu clor în exces?

2 mol SbCl3
x mol SbCl3 = 5 mol Sb = 5 mol SbCl3
2 mol Sb

Câţi moli de SbCl3 se formează din 7,5 moli de clor, dacă se lucrează cu stibiu în exces?

2 mol SbCl3
x mol SbCl3 = 7.5 mol Cl2 = 5 mol SbCl3
3 mol Cl2
3. 2 Mg + O2 2 MgO
10 mol xL x mol

Câţi moli de MgO se formează din 10 moli magneziu?

2 mol MgO
x mol MgO = 10 mol Mg = 10 mol MgO
2 mol Mg

Câţi litri de oxigen se consumă cu 10 moli Mg? 1 mol O2 = 22.4 L

1 mol O2 22.4 L O2
x L O2 = 10 mol Mg = 5 mol O2 = 112 L O2
2 mol Mg 1 mol O2

1 mol O2 22.4 L O2
x L O2 = 10 mol Mg = 112 L O2
2 mol Mg 1 mol O2
calcium chloride calcium chlorine

4. CaCl2 Ca + Cl2 +
8 mol x mol

Câţi moli de calciu şi de clor se formează din 8 moli CaCl2?

1 mol Ca
x mol Ca = 8 mol CaCl2 = 8 mol Ca
1 mol CaCl2

Câţi moli de calciu şi de clor se formează din 8 moli CaCl2?

1 mol Cl2
x mol Cl2 = 8 mol CaCl2 = 8 mol Cl2
1 mol CaCl2

S-ar putea să vă placă și