Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU:

A. Fişă recapitultivă: OXIZI - noţiuni teoretice:

■ Definiţia : compuşi binari ai oxigenului cu elementele chimice.


- formula generală : E2On
■ Clasificarea oxizilor în funcţie de :
- elementul chimic:
oxizi nemetalici ( CO; SO2; P2O5; etc)
oxizi metalici ( MgO; Fe2O3; K2O; etc)
- reacţia cu apa :
oxizi acizi ( CO2; SO2; SO3, etc.)
oxizi bazici ( Na2O; CaO; etc)
■ Proprietăţi fizice:
Starea de agrgare a oxizilor - gazoasă: CO; SO2, CO2, etc.
- solidă: SiO2; MgO, Fe2O3, etc.
Culoarea oxizilor - incolori: CO, CO2,etc
- coloraţi: CuO ( negru) ,Fe2O3(roşu), etc.

■ Proprietăţi chimice:
- oxid nemetalic + apă → acid; ( oxid nemetalic:SO 2,SO3,CO2,etc)
1. reacţia cu apa exp.:
P2O5 + 3 H2O → 2H3PO4 ( H3PO4 = acid fosforic)

- oxid metalic + H2O → bază ( sau hidroxid); ( oxidul metalic: Na2O;


CaO; K2O; MgO,etc)
exp.:
K2O+ H2O → 2KOH
2.reacţia cu acizii Oxid metalic + acid → sare + H2O
exp.:
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
3. reacţia cu bazele - oxid nemetalic + bază solubilă → sare + H2O
exp.:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
4. recţia cu substsnţele - cu H2 : oxid metalic + H2 → metal + H2O
simple exp.:
Ag2O + H2 → 2Ag + H2O
- cu C : oxid metalic + C → metal + CO2
exp.:
2 Fe2O3 + 3C → 4Fe +3 CO2↑
-cu metale:
exp.:
Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3( reacţia de aluminotermie)
5. reacţia de descompunere -oxid metalic → metal + O2
exp.:
2HgO → 2Hg + O2
B. OXIZII - FIŞĂ cu exerciţii şi probleme:

I. Subliniaţi oxizii, din următorul şir de substanţe: HCl, SO2, H2SO3, CaO, FeO, HNO3, SiO2,
H2SO4, Li2O, NaNO3, KOH.
II. Completaţi tabelul următor:
Oxizii în funcţie de
Nr. OXIZII reacţia cu apa
crt. Formula Denumirea Oxizi Oxizi
chimică acizi bazici
1. SO2
2. CaO
3. Oxid de sodiu
4. Oxid de magneziu
5. K2O
6. Trioxid de sulf

III. Se dau următoarele transformări chimice:


CaCO3 → a + b ↑
a + HCl → c + H2O
b + H2O → d
a + H2O → e. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice şi identificaţi substanţele notate cu litere. Care
este denumirea tehnică a substanţei ,, a” şi indicaţi o utilizare practică a ei.
IV. Se descompun electrolitic 40,8 g Al2O3.Care este masa de aluiminiu obţinută şi ce număr de
moli de gaz se degajă ?
V. O masă de 2,3 g Na reacţioneză cu oxigen.Produsul de reacţie se introduce într-un pahar
Berzelius care conţine apă în care au fost introduse 1-2 picături de fenolftaleină. a) Ce culoare
va avea soluţia din paharul Berzelius ? b) ce masă de oxigen se consumă?; c) ce masă de
hidroxid de sodiu se obţine ?
VI. O masă de 38,75 g CuCO3 de puritate 80% se descompune termic. Oxidul metalic rezultat
reacţionează cu acid sulfuric , iar oxidul nemetalic este trecut printr-o soluţie de Ca(OH)2 de
concentraţie 10%. Scieţi ecuaţiile reacţiilor chimice şi calculaţi:
a) masa de oxid metalic şi oxid nemetalic ;
b) numărul de moli de CuSO4;
c) masa de soluţie de Ca(OH)2 consumată într-una din reacţii.
VII. O masă de 58 g Ag2O impur se reduce cu hidrogen. Ştiind că s –au obţinut 43,2 g metal,
determinaţi puritatea Ag2O consumat.
VIII. Asociază oxizii din coloana A cu una sau mai multe utilizări din coloana B
A B
CO2 - fontă şi oţel,
CaO - fabricarea acidului sulfuric,
SiO2 - construcţii,
Al2O3 - intră în componenţa sticlei,
FeO - obţinerea sifonului,
Fe2O3 - gaz implicat în fotosinteză
SO3 - obţinerea aluminiului
IX. Se dizolvă 200 g soluţie HCl de concentraţie 36,5% în 165 g apă. Un sfert din soluţia
obţinută este adăugată peste Ag2O, iar restul de soluţie reacţionează cu ZnO. Se cere:
a) concentraţia soluţiei finale de HCl;
b) masa de oxid de argint cu 10% impurităţi utilizat într-una din reacţii;
c) masa şi numărul de moli de ZnCl2.
X. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice pentru fiecare transformare de mai jos:
S → SO2 → SO3 → H2SO4

H2SO3.

S-ar putea să vă placă și