Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Completează spațiile libere din următoarele enunțuri:


a. Numărul de oxidare al hidrogenului în hidrurile ionice este....
b. Elementele în stare liberă au N.O egal cu....
c. Oxidarea este procesul chimic în care un atom...... electroni
d. Reducerea este un proces chimic în care un atom..... electroni.
e. Substanța care se reduce este agent .... și substanța care se oxidează este
agent...

2. Stabiliți numerele de oxidare ale următorilor compuși: H2SO4; NaNO3;


Mn; CaSO4; KMnO4; MnCl2; CH4; H2O; HClO; K2Cr2O7; HClO4;
NH3;H2O2; NaH; HCl; Cl2; Fe; H3PO4; Mg3(PO4)2

3. Stabiliți coeficienții stoechiometrici următoarelor reacții redox:

Mg + O2 MgO
V2O5 + Al V + Al2O3
H2S + O2 SO2 + H20
Cu + HNO3 CuO + NO + H20
Fe + Cl2 FeCl3
Cr2O3 + Al Al2O3 + Cr
Fe + HCl FeCl2 + H2
Cl2 + KI KCl + I2
Fe2O3 + CO Fe + CO2
Fe2O3 + Al Al2O3 + Fe
H2SO4 + C CO2+ SO2 + H20
MnO2+H2SO4 + KI MnSO4+K2SO4+H2O + I2
FeSO4 +K2Cr2O7 +H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H20
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H20
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 +H20 + O2

4. Un oxid al unui metal divalent necunoscut este redus total cu 3,6 g C,


obținându-se 19,2 g metal și CO. Care este metalul necunoscut?

5. Se trateaza 4 g Ca cu o soluție de HCl de concentrație c = 20%. Scrieți


reacția chimică și calculați câte grame de soluție de HCl sunt necesare în
reacție.
6. Ce cantitate de apă (exprimată în grame şi moli ) se obţine prin arderea a 8
g de hidrogen.

7. Zincul reacţionează cu 300 g soluţie de acid clorhidric de concentrație


36,5 %. Ce volum de hidrogen se obţine ( c.n.) ?

8. În laborator, clorul se obține prin tratarea cloratului de potasiu (KClO3)


cu acid clorhidric concentrat, conform reacției :
KClO3 + HCl Cl2 + H2O + KCl
a. Egalați reacția și precizați care este agentul oxidant, respectiv reducător;
b. Calculați numărul de moli de clor ce se pot obține dacă ar reacționa 2,5 g
soluție de clorat de potasiu de concentrație 98%;
c. Calculați volumul soluției de acid clorhidric de concentrație 36% și
densitatea de 1,183 g/cm3.

9. O variantă industrială de obținere a cuprului presupune tratarea chimică a


minereului de cupru cu obținerea unei soluții de sulfat de cupru
a. Indicați reacția chimică dintre sulfat de cupru și fier
b. Calculați masa cuprului , dacă s-au folosit 500 g fier de puritate 75%,
randamentul procesului fiind de 80%.

S-ar putea să vă placă și