Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a X-a

Exerciţii recapitulative :
Cap. PROCESE REDOX. NOŢIUNI DE ELECTROCHIMIE

1. Stabiliţi N.O. pentru elementele subliniate : NF3, H2O2, K4[Fe(CN)6], N2H4, VO2─,
[Cu(C2O4)2]2─-, CH2O.

2. Aranjaţi compuşii următori în ordinea crescătoare a N.O. ale azotului: KNO3, N2O,
NH4Cl, KNO2, N2H4, N2, NO2, NO, NH4OH.

3. Stabiliţi care dintre următoarele ecuaţii reprezintă procese redox:

a) 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl


b) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
c) CuO + H2 → Cu + H2O
d) CaO + CO2 → CaCO3
e) 4KClO3 →3KClO4 + KCl
f) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
g) (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O
h) SnCl2 + FeCl3 → SnCl4 + FeCl2

4. Determinaţi tipul reacţiei redox:

a) 4KClO3 → 3KClO4 + KCl


b) 4CrO3 → 2Cr2O3 + 3O2
c) H2S + I2 → S + 2HI
d) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O
e) 2KClO3 → 2KCl + 3O2
f) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

5. Determinaţi cum se comportă în reacţiile redox următoarele substanţe: a) KNO2; b) I2; c)


S; d) KMnO4; e) K2MnO4; f) Zn; g) KI; h) H2O2.

6. Completaţi numărul de electroni implicaţi în următoarele procese:

a) Fe2+ ….. → Fe3+


b) SO42─ + 4H+ ….. → SO2 + 2H2O
c) 2IO3─ + 12H+ …… → I2 + 6H2O
d) NO3─ + 9H+ …… → NH3 + 3H2O

7. Egalaţi ecuaţiile folosind metoda semireacţiilor:

a) NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → NaNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O


b) H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O
c) H2O2 + KMnO4 + HNO3 → Mn(NO3)2 + O2 + KNO3 + H2O

8. Completaţi ecuaţiile reacţiilor şi egalaţi-le:

a) Na2SO3 + KMnO4 + …. → MnO2 + …


b) KI + H2O2 + H2SO4 → …
c) KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → …
9. Aranjaţi următoarele specii în ordinea descrescătoare a proprietăţilor reducătoare:
a) Na; Cu; Zn; Pb;
b) Fe2+ ; Cu2+ ; Na+ ; Cl─ ;
c) C ; S ; Cl2 ; Al.

10. Cromul şi plumbul formează un element galvanic. Când se dizolvă 1,56 g din anod, masa
catodului creşte cu: a) 2,07 g; b) 5,2 g; c) 9,3 g; d) alt răspuns.

11. Se picură soluţie de CuSO4 peste pilitură de fier. Valoarea t.e.m. a pilei este: a) 1 V; b)
2,44 V; c) 1,56 V; d) alt răspuns.

12. Ce se întâmplă când se introduce o bucată de cupru metalic într-o soluţie ce conţine ioni
Cr3+? a) cuprul se dizolvă ; b) se depune crom pe bara de cupru ; c) nu se întâmplă
nimic ; d) alt răspuns.

13. Care dintre următoarele specii pot oxida Fe2+ la Fe3+ ?


a) Ag+ ; b) Pb2+ ; c) Al3+ ; d) Li+.

14. Într-o soluţie de AgNO3 1M se introduce o placă de aluminiu cu masa 27 g. La sfârşitul


procesului placa cântăreşte 29,97 g. Se cere: a) masa de metal dizolvată şi masa de metal
depusă ; b) volumul soluţiei de AgNO3 consumat.

15. Reprezentaţi celulele galvanice ce au la bază următoarele reacţii :


a) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
b) Cd + Pb2+ → Pb + Cd2+
c) Zn + 2H+ →Zn2+ + H2
d) Hg + 2Ce4+ → Hg2+ + 2Ce3+
e) H2O2 + 2H+ + 2Br─ → 2H2O + Br2

16. Ecuaţia procesului de electroliză a sulfatului de sodiu este:


a) Na2SO4 + 2H2O → 2NaOH + H2SO4
b) Na2SO4 + 2H2O → 2NaOH + SO2 + O2
c) 2 Na2SO4 + 2H2O → 4Na + 2H2SO4 + O2
d) Na2SO4 + 2H2O → Na2SO4 + 2H2 + O2

17. La electroliza soluţiei de sulfat de cupru la anod se formează:


a) O2 ; b) SO2 ; c) H2 ; d) Cu.

18. Notaţi procesele ce împiedică coroziunea obiectelor din fier:


a) Contactul cu soluţii de săruri;
b) Contactul cu zinc ;
c) Contactul cu cupru ;
d) Cromarea ;
e) Vopsirea.

19. În procesul electrolizei soluţiei apoase de clorură de calciu la anod s-a degajat 26,88 l
clor. Ce substanţă se formează la catod şi în ce cantitate :
a) 26,88 l O2 ; b) 26,88 l H2 ; c) 48 g calciu ; d) 88,8 g hidroxid de calciu.

20. În cât timp se vor depune la catod 3 g cadmiu dacă se supune electrolizei o soluţie de
sulfat de cadmiu (II), folsind un curent de 3,2 A ?
a) 27 min. ; b) 54 min. ; c) 13,5 min.

S-ar putea să vă placă și