Sunteți pe pagina 1din 1

1. Elemente de simetrie și structură cristalină.

2. Defecte de structură.
3. Legatura cristalină.
4. Structura de benzi. Clasificarea materialelor.
5. Metode de elaborare a materialelor.
6. Diagrame de fază.
7. Proprietățile electrice ale metalelor.
8. Metoda difracției de radiație X în studiul structurii cristaline.
9. Metode microscopice în studiul materialelor.
10. Metode spectroscopice în studiul materialelor.

Bibliografie

1. C. Kittel, Introducere în fizica corpului solid, Ed. Tehnică, București, 1972


2. I. Pop, V. Nicolescu, Structura corpului solid, Ed. Acad. București, 1971
V. Pop, I. Chicinaș, N. Jumate, Fizica materialelor. Metode experimentale,
3.
Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2001
F. Iacomi, Spectroscopia vibrațională a materialelor zeolitice, Ed. Stef, Iași,
4.
2007
I. D. Bursuc, N. Sulițanu, Solidul. Fenomene, teorii, aplicații, Ed. Șt.
5.
București, 1991
O. Stelea, S. Panaite, C. Morariu, Metalurgie stomatologică și biomateriale,
6.
Ed. Appolonia, 2000
V. Georgescu, Tranziții de fază. Metode de studiu, Ed. Univ. „Al. I. Cuza“,
7.
Iași-1998
F. Iacomi, Zeoliti naturali. Structură. Proprietăți. Utilizări, Ed. Univ. „A.
8.
Vlaicu“, Arad, 2001