Sunteți pe pagina 1din 3

Matematic (Bioinginerie)

Varianta A

1. Se consider f: R->R, f(x)=x+e-x. Aria suprafeei plan cuprins ntre graficul funciei f, axa Ox i
dreptele de acuaie x=0 si x=1 este:
3e 2
A.
2e
e2
B.
2e
C. 0
3e 1
D.
4e
E. 1

2. 1

Rezultatul calculului ( x x 3)dx este:


0

2
A.
5
13
B.
5
C. 3
18
D.
5
E. 5

3. 4 x2
S se calculeze: lim x
2x2 x 1
1
A.
2
B. -1
C. 0
1
D.
2
E. 1
4. x yz 0

Folosind regula lui Cramer, rezolvai sistemul 2 x y 3 z 5 . Care din cei 3 parametri sunt
3 x y z 10

egali:
A. Toi;
B. y si z;
C. x si z;
D. x si y;
E. Niciunul.
5. 1 x x2 x3

a a a a
Fie matricea A=
a a 1 a 2 a 3
1 16
4 9
Pentru ce valori reale ale lui a i x matricea A are rangul 2?
A. pentru nici o valoare real a lui a i x
B. x = 1; a R
C. a = 0; x R
D. a = 0; x (-1,2)
E. a = 0; x = 1
6. x2
Soluia inecuaiei 4 este:
2x 3 1

3
A. x ,26 \ 2
2
3
B. x
2
3
C. x (, )
2
D. x (,2) (2, )
E. x
7. Fie a, b R, f:RR. f ( x) e x (a' cos3x b sin 3x)
5
tiind c f ' ( x) e x sin 3 x , a i b iau valorile:
3
5 1
A. a= , b=
3 6
1 1
B. a= , b=
2 6
1 1
C. a= , b=
2 6
1 1
D. a= , b=
2 6

1 1
E. a= , b=
6 2
8. sin( x 2 1)
; x 1
x 1
Funcia f : R R, f(x)= a; x 1 este continu pe R dac:
x2 8 3
b 2 ; x 1
x 5x 4

A. a = -2 ,b = 4
B. a = 3 ,b = 7
C. a = -2,b = 2
D. a = -2,b = 18
E. a = 0 ,b = 0
9. Se tie c determinantul este egal cu 0. Atunci valoarea parametrului x este egal cu?

0 x 1
3 2 1 =0, x=?
x 1 0 x

A. 0
1
B.
3
C. 2
3
D.
2
2
E.
3
10. Alegei varianta corect: sin xdx cos xdx ?
A. cos x sin x C
B. cos x 2 sin x C
C. cos x sin x C
D. cos x sin x C
E. cos x sin x C