Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea de verificare nr.

3
DISCIPLINA: CHIMIE EXPERIMENTALA

CZUMBIL IUDIT-ANNA
Adresa: Satu Mare, cal. Odoreului, nr.14

1. Într-o serie de trei eprubete se află cationii: K+, NH4 + şi Mg2+, câte unul în fiecare
eprubetă. Cum pot fi identificaţi aceşti cationi folosind ca reactiv numai NaOH?

Se imparte reactivul NaOH in 4 eprubete:


a)In prima eprubeta se adauga o picatura de fenolftaleina si se obtine o coloratie
rosietica(mediu bazic);
b)Se adauga NaOH peste prima eprubeta, daca aceasta contine ionull K+ are loc reactia:

K++NaOH KOH+Na+

Se adauga o picatura de fenolftaleina si trebuie sa rezulte o coloratie mai intensa de rosu (fata de
prima eprubeta)
c)Se adauga NaOH peste a doua eprubeta si daca aceasta contine ionul Mg2+ are loc reactia:

Mg2++2NaOH Mg(OH) +2Na2+

Se formeaza un precipitat alb gelatinos, Mg(OH)2


d)In a treia eprubeta ce contine NH4+ daca se adauga NaOH nu se formeaza precipitat .Se adauga
o picatura de fenolftaleina si se obtine o coloratie rosietica asemanatoare cu proba initiala sau
chiar mai deschis.
2. Propuneţi o schemă de separare şi identificare pentru o probă ce conţine cationii Na+ şi
Mg2.

Na+ Mg2+
UO(CH3COO)2

NaU(CH3COO)3 Mg2+
filtrare

Se studiaza la Mg2++HO- Mg)OH)2


microscop alb gelatinos

3. O probă conţine ionii Na+, K+ şi Mg2. Pot fi identificaţi în prezenţă aceşti cationi? Justificaţi
răspunsul.

Na+ K+ Mg2+
UO2(CH3COO)2

NaUO2(CH3COO)3 K+ Mg+
Se studiaza la microscop NaOH

KOH+ Mg(OH)2
1 pic.fenolftaleina alb gelatinos
4. Propuneţi o schemă de separare pentru o probă ce conţine cationii Ba2+ şi Ca2+.

Ba2+ Ca2+
K2Cr2O7+CH3COOH la cald

BaCrO4 Ca2+
galben
filtrare
2+
Ca +Na2CO3 to CaCO3
alb

5. Într-o serie de trei eprubete se află cationii Ba2+, Sr2+ şi Ca2+, câte unul în fiecare eprubetă.
Se poate identifica ce cation se află în fiecare eprubetă folosind ca reactiv K2CrO4?

Da.Inurma reactiilor se obtin precipitate de solubilitai diferite:


BaCrO4 - galben,produs de solubilitate =2,4  10-10
SrCrO4 - galben deschis, produs solubil = 3,6  10-5
CaCrO4 – precipita doar in solutii concentrate de la, p.s.=2,3  10-2

Schema de separare este urmatoarea:

Ba2+, Sr2+, Ca2+


K2Cr2O7 inCH3COOH
la cald

BaCrO4 Sr2+,Ca2+,Cr2O2-7
Na2CO3 la cald

SrCO3,CaCO3 Cr2-4
CH3COOH la cald

Sr2+,Ca2+
(NH4)2SO4 la cald
repaus

SrSO4 Ca2+
(NH4)2C2O4 la cald

CaC2O4

6. Se pot separa cationii Al3+ şi Zn2+ de Fe3+ şi Co2+ folosind ca reactiv NaOH? Justificaţi
răspunsul.
Da.
[Al(OH)4]- [Zn(OH)4]2-
- -
AlO2 2H2O ZnO2 2H2O
Al3+ Zn2+ Fe3+ Ca2+
NaOH exces

sol.
AlO2-+ZnO2-2 Fe(OH)3 + Ca(OH)2
(caracter amfoter) brun roscat roz
7. Cum se pot identifica ionii Fe3+ şi Cr3+ pe baza unei singure reacţii chimice?

Fe3+ Cr3+
NaOH exces

Fe(OH)3 Cr(OH)3
brun roscat +OH-
[Cr(OH)]-4

8. Cum se poate separa Al3+ de Fe3+?

Al3+ Fe3+
NaOH exces

[Al(OH)4]- Fe(OH)3
brun roscat

AlO2 2H2O

9. Propuneţi o schemă de separare pentru cationii Al3+, Mn2+, Co2+ şi Ni2+.

Al3+ Mn2+ Co2+ Ni2+


(NH4)2S , NH3+NH4Cl (pH  8 -9),to
Al(OH)3 MnS CoS NiS
HCL(dil) 2N
Al3+ Mn2+ CoS NiS
-
HO exces 3HCl conc+HNO3conc
-
AlO2 Mn(OH)2 Co2+ Ni2+

10. În trei eprubete se află soluţii care conţin câte unul din cationii Cu2+, Hg2+ şi Bi3+. Folosind
ca reactiv amoniacul scrieţi reacţiile de identificare a celor trei cationi.

Cu2++4NH3 [Cu(NH3)4]2+ albastru intens

HgCl2+2NH3 H2N-Hg-Cl+NH4Cl
alb

Bi3++3NH3+3H2O Bi(OH)3+3NH4+
alb

11. În cinci eprubete se găsesc, în soluţie, câte unul din următorii cationi: Bi3+, Cd2+, Cu2+,
Hg2+ şi Sn2+. La dispoziţie aveţi următorii reactivi: NH3, KI, KOH, Na2S2O3. Identificaţi cationul
aflat în fiecare eprubetă.

Cd2++4NH3 [Cd(NH3)4]2+ incolor

Cd2++2NH3+2H2O Cd(OH)2 +2NH4


alb
Cd(OH)2+4NH3 [Cd(NH3)4]2++2HO-
Bi3++KI BiI3+3K+
negru
BiI3+KI [BiI4]-+K+
portocaliu
Hg2++2KI HgI2+2K+

HgI2+2KI [HgI4]2-+2K+

Cu2++4NH3 [Cu(NH3)4]2+

Sn2++2HO- Sn(OH)2

Sn(OH)2+2HO- [Sn(OH)4]2-

SnO22- 2H2O
incolor

12. Pe baza reacţiilor cunoscute propuneţi o schemă de separare şi identificare a cationilor


Ag+ şi Hg2 +.

Hg22+ Hg2++Hg negru

[Ag(NH3)2]+Cl- +HNO3 AgCl+NH4NO3

[Ag(NH3)2]+NO3- +HCl AgCl+NH4NO3

13. Într-o serie de trei eprubete se află cationii Ag+, Pb2+ şi Hg2 +, câte un cation în fiecare
eprubetă. Se poate identifica ce cation se află în fiecare eprubetă folosind ca reactiv numai NH3?

Se pot identifica cu NH3 folosind ca reactiv de grupa HCl si NH3 in exces dupa schema
urmatoare:
Ag+ Hg22+ Pb2+
HCl 1N
AgCl Hg2Cl PbCl2
apa distilata fierbinte
Ag Hg2Cl2 Pb2+
NH3 1:1
[Ag(NH3)2]Cl HgNH2Cl+Hg Teste pt.Pb2+
Teste pt.Ag+ HCl -H2SO4
-HNO3 Hg2+ -KI
-Na2SnO2+NaOH -SnCl2

S-ar putea să vă placă și