Sunteți pe pagina 1din 4

Tabelul 3.

Reacţii caracteristice pentru identificarea anionilor

Anionii Reagenţii analitici Ecuaţia reacţie Semnalul analitic Notă

Grupa I
SO4 2-
BaCl2 SO4 2-
+ Ba2+ → BaSO4 Precipitat alb La încălzire cu carbonaţii
metalelor alcalini →
BaCO3
Rodizonatul de BaSO4 Precipitat alb
bariu

AgNO3 SO42- + 2Ag+ → Ag2SO4 Precipitat alb Solubil în NH3*H2O şi


HNO3
CaCl2 Ca2+ + SO42-→ CaSO4 Precipitat alb Reacţie
microcristaloscopică
Pb(CH3COO)2Pb( SO42- + Pb2+ → PbSO4 Precipitat alb Solubil în baze alcaline
NO3)2

SO32- BaCl2, BaNO3 SO32- + Ba2+ → BaSO3 Precipitat alb Solubil în acizi
H2SO4, HNO3 SO32- + 2H+ → SO2 + H2O Gaz cu miros SO2 gaz incolor
caracteristic
Apa de I2 SO32- + I2+ H2O→SO42- + 2H ++2I- Decolorarea soluţiei
KMnO4 5SO32- + 2MnO4- + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42- + Soluţia se decolorează Soluţia violetă se
(oxidant) 3H2O decolorează
Acizi S2O32-+ 2H+→ S + SO2 + H2O Miros de sulfars -SO2
(HCl, H2SO4) Depunerea sulfului
S2O32- elementar
***
AgNO3 S2O32- + 2Ag+ → Ag2S2O3 Precipitatalb, treptat Solubil în exces de
Na2S2O3
Ag2S2O3 +H2O→Ag2S+ 2H ++2SO42- se înnegreşte

CO32- ***
Acizi CO32- + 2H+ → CO2 + H2O Gazincolor CO2 gaz incolor, cu
(HCl, HNO3) CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O Ca(OH)2 formează
precipitat alb - CaCO3
ÎnprezenţaSO32-, + H2O2sau KMnO4, după care + acid mineral
S2O32-
***
MgSO4 Mg2+ + CO32-→ MgCO3 Precipitat alb Solubili în acizi minerali
HCO3- la fel formează
precip. doar la T0pînă la
fierbere
Pb(CH3COO)2 CO32- + Pb2+ → PbCO3 Precipitat alb PbCO3 solubil în acizi
Ba2+, Ca2+ CO32- + Ba2+ → BaCO3 Precipitat alb Solubil în acizi
HCO3- ÎnprezenţaCO32- Ca2++ CO32- → CaCO3 Precipitat alb
PO43- AgNO3 PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4 Precipitat galben Solubil în acizi şi NH3
H2O
Zn(NO3)2 2PO43- + 3Zn2+ → Zn3(PO4)2 Precipitat alb Zn3(PO4)2solubil în acizi
şi baze alcaline
Al(NO3)3, AlCl3 PO43- + Al3+ → AlPO4 Precipitat alb AlPO4 insolubil în
CH3COOH
FeCl3 PO43- + Fe3+ → FePO4 Precipitat galben FePO4 insolubil în
CH3COOH
CrO42- Pb(NO3)2 CrO42- + Pb2+ → PbCrO4 Precipitat galben PbCrO4 solubil în baze
alcaline
Reducători(KNO2, 2CrO42- + 3SO32- + H2O → 2CrO2- + 3SO42- + Soluţia se decolorează Decolorarea soluţiei de
K2SO3) 2OH- K2CrO4 (galbenă)
Grupa II
Cl- H2SO4conc. 2Cl + SO4 + 4H+ → Cl2 + SO2 + 2H2O
- 2-
Cl2 – gaz galben-verde Cl2gaztoxic
MnO2 (H+) 2Cl- + MnO2 + 4H+ → Cl2 + Mn2+ 2H2O Cl2 – gaz galben-verde Cl2gaztoxic
Hg2(NO3)2 2Cl- + Hg22+ → Hg2Cl2 Precipitat alb Insolubil în H2O
AgNO3 Cl- + Ag+ → AgCl Precipitat alb AgCl solubil în NH4OH
şi (NH4)2CO3
Br- H2SO4conc. 2Br- + SO42- + 4H+ → Br2 + SO2 + 2H2O Lichid roşu-brun Br2 substanţă agresivă
Cl2 + H2O 2Br + Cl2 → Br2 + 2Cl
- -
Lichid roşu-brun Br2 substanţă agresivă
AgNO3 Br- + Ag+ → AgBr Precipitat galben AgBr solubil în Na2S2O3
Oxidanţi 10Br- + 2MnO4- + 16H+ → 5Br2 + 2Mn2+ + H2O Lichid roşu-brun Br2 substanţă agresivă
(MnO2, KMnO4)
I– H2SO4conc. 2I- + SO42- + 4H+ → I2 + SO2 + 2H2O Precipitat brun-negru Vaporii I2sînt de
culoarevioletă
Hg(NO3)2exces 2I- + Hg2+ → HgI2 Precipitat roşu Solubil în exces de KI
CuSO4 4I- + 2Cu2+ → 2CuI↓+ I2 Precipitat alb Solubil în acizi
Oxidadanţi 2I- + 2Fe3+ → I2 + 2Fe2+ Precipitat brun-negru Vaporii I2sînt de
culoarevioletă
S2- Acizi S2- + 2H+ → H2S Gaz incolor, miros H2S uşor se volatilizează,
(HCl, HNO3) specific miros specific
CuSO4 S2- + Cu2+ → CuS Precipitat negru Solubil în HNO3
Oxidanţi 5S2- + 2MnO4- + 16H+ → 5S↓ + 2Mn2+ + 8H2O Precipitat alb-galben Se precipită S de culoare
(KMnO4, galbenă
K2Cr2O7)
Grupa III
NO3 -
Cu + H2SO4conc. 2NO3 + 8H + 3Cu → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO
- +
Gaz brun NO se oxidează cu O2 din
2NO + O2 → 2NO2↑ aerpînă la NO2
FeSO4 2Fe + 2NO + 2SO42- → 2[Fe(NO)]SO4
2+
Soluţie brună Compuscomplexbrun
(H2SO4conc.)
(С6H5)2NH Soluţie albastră- Difenilamina se oxidează
difenilamină întunecată în prezenţa NO3–
Zn, Al NO3- + 4Zn + 7OH- → NH3↑ + 4ZnO22- + 2H2OGaz incolor, miros Miros specific înţepător
specific
MnO4- Reducători 2MnO4- + 5NO2- + 6H+ → 2Mn2+ + 5NO3- + Soluţia se decolorează Culoarea violetă a
(FeSO4, KNO2…) 3H2O soluţiei dispare
H2O2 2MnO4 + 5H2O2 + 6H → 2Mn + 5O2 + 8H2O Soluţia se decolorează
- + 2+
Culoarea violetă a
soluţiei dispare, se
elimină oxigen
MnSO4 2MnO4 + 3Mn + 2H2O → 5MnO2↓+ 4H
- 2+ +
Precipitat brun MnO2 – precipitat de
culoare brună

CH3C H2SO4conc. CH3COO- + H+ → CH3COOH Miros specific al Miros de oţet


OO- soluţiei
AgNO3 CH3COO-(conc.) + Ag+ → CH3COOAg Precipitat alb Solubil în apă fierbinte
Fe3+ 3CH3COO- + Fe3+ + 2H2O → Soluţia obţine culoare Solubil în acizi
Fe(OH)2CH3COO↓ + 2CH3COOH roşie