Sunteți pe pagina 1din 33

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

,,RAISA PACALO”
Catedra Discipline farmaceutice
Unitatea de curs Propedeutica farmaceutică

Elaborări farmaceutice extemporale. Generalităţi.

Ivancov Ludmila,
profesor, grad didactic I

Chişinău, 2018
1. Forme medicamentoase solide.

2. Soluţii extractive apoase.

3. Forme medicamentoase moi.

4. Forme medicamentoase oftalmice.


Forme medicamentoase solide.

Pulberi Farmaceutice

Pulberile sunt preparate farmaceutice solide constituite din


particule uniforme ale unei singure substanțe medicamentoas
e sau ale mai multor substanțe în amestec, folosite ca atar
e sau împarțite în doze, destinate administrării interne
sau externe.
Pulberi pot fi :

Pulberi simple Pulberi Pulberile compuse


nedozate, dozate compuse nedozate

Pulberi cu substanțe
Pulberi cu extracte
greu triturabile
Importanța pulberilor
constă în faptul că ele
reprezintă o formă de
administrare ca atare, dar
reprezintă și o formă
intermediară pentru
prepararea altor forme
farmaceutice: soluții injec-
tabile, comprimate, ungu-
ente, suspensii, supozitoare
.
Medicamentele solide:
Capsulele: formate din 2 fragmente; există capsule
amilacee; capsule gelatinoase;capsule
operculante.

Pilulele: se obțin prin aglutinarea unei pulberi


simple sau compuse cu ajutorul unui liant.

Comprimatele: aglomerarea unor pulberi

Drajeurile: au formă ca o lentilă; se


obţin din comprimarea substanței.

Granulele: se înglobează pulberea


într-o masă, se face o pastă care se
trece printr-o sită şi rezultă granulele.
Forme medicamentoase lichide

Soluţiile extractive apoase


• Soluţiile extractive apoase
(SOLUTIONES EXTRACTIVAE AQUOSAE) sunt
preparate farmaceutice lichide obţinute prin
macerarea, infuzarea sau decocţia produselor
vegetale cu apă. În funcţie de modul de obţinere pot
fi: macerate, infuzii, decocturi (FR X)

Forme medicamentoase
lichide Infuziile şi decocturile sunt formă medicamentoasă
oficinală (Infusa et decocta).
Reprezintă soluţii extractive apoase obţinute din
produse vegetale medicamentoase sau soluţii apoase
preparate din extracte standardizate.
Sunt folosite pentru uz intern (mixturi) şi uz extern
(comprese, spălături, gargarisme etc)
Extracţiile apoase
Pot fi obţinute:
din produse vegetale
medicamentoase După modul de întrebuinţare:

soluţii apoase preparate din


Uz Intern: mixturi
extracte standardizate
Uz Extern: comprese, spălături, gar
După regimul de preparare: garisme, clisme etc

infuzii
După natura fizico - chimică:
decocturi

Sisteme polidisperse – pot fi alcătuite din soluţii adevărate ale principiilor active, soluţii c
oloidale şi soluţii de substanţe macromoleculare extrase din produse vegetale.
Avan taje

1) Prin extracţie se obţine 3) Pot fi preparate în far-


un total de principii active, macie şi în condiţii de do-
care este preferabil substan miciliu.
-ţelor izolate sau sintetice;
1 3

2) Din punct de vedere


biofarmaceutic sunt
mai disponibile, deoa-
2 4
rece principiile active
se află în stare dizol-
vată;
Dezavantaje

• Instabilitate fizică, chimică,


microbiologică.
• Sub acţiunea substanţelor coloidale
poate avea loc coagularea substanţelor
macromoleculare şi a coloizilor.
• Termen redus de păstrare.
• Nu este definitivată individualizarea
procesului tehnologic
Scopul extracţiei

Separarea
substanţelor
active de cele inerte.
Obţinerea din
produsele vegetale
a unui produs mai
concentrat şi mai
stabil.
Factori care influenţează extracţia:

• Gradul de fragmentare a produsului vegetal


• Raportul dintre cantitatea de produs vegetal şi extragent
• Calitatea produsuluui vegetal
• Factorul de îmbibare
• Reacţia mediului
• Durata extracţiei şi temperatura
Durata extracţiei şi temperatura

Încălzire la Infuzare la tem Încălzire la Infuzare la Încălzire la


Tipul baia de peratura camer baia de temperatura baia de Răcire
vapori ei (răcire) vapori camerei (răcire) vapori
extracţiei

Volume sub Volume între Menţiunea “Cito”


1000 ml 1000 - 3000 ml

INFUZIE 15 min. 45 min. 25 min. 45 min. 25 min. artificial

DECOCT 30 min. 10 min. 40 min. 10 min. -------- -------


Forme medicamentoase moi.

Unguente.
Supozitoare.
Unguente.
Definiţie
Unguentele (Unguenta) sunt pre-
parate farmaceutice de consistenţă
moale, de uz extern, destinate aplicării
pe piele sau mucoase, în scop terapeu-
tic sau de protecție; sunt constituite din
excipienți (baze de unguente) în care se
pot încorpora substanțe active.
Unguentele

- forme medicamentoase compuse, alcătuite din substanţe


medicamentoase şi excipienţi.
Esenţa terapeutică –
determinată de substanţele medicamentoase

Substanţele medicamentoase :

anorganice
(metale, oxizii şi sărurile lor, acizi, baze)

organice
Clasificarea unguentelor
1. În funcţie de natura excipienţilor:

naturale

sintetice

semisintetice
2) După tipul acţiunii:

locală
( de suprafaţă)

rezorbtivă
( sistemică,
generală)
3) În dependenţă de modul de administrare:

unguente dermice

unguente de aplicare pe
mucoase :
(unguente nazale, oftalmice,
rectale, vaginale etc.)
4) În dependenţă de tipul
sistemului dispers:

Omogene Eterogene
(unguente- (unguente-
aliaje, suspensii,
unguente- unguente-
soluţii, emulsii,
unguente unguente
extractive) polifazice)
5) După gradul de pătrundere :

Unguente de:

Acoperire, Resorbţie,
de suprafaţă diadermice sau
sau epidermice sistemice
Penetraţie,
(de protectie,
endodermice sau
cosmetice)
de profunzime
6) După acţiunea terapeutică pot fi :

* unguente de acoperire
(unguente protectoare, fotoprotectoare);
* unguente cosmetice

* unguente antimicrobiene
(cu antibiotice, dezinfectante, antiseptice);
* unguente antimicotice
(antimicotice, coloranti, iod etc.);
* unguente antiinflamatoare
(cu diclofenac, indometacină etc).
SUPOZITOARE
SUPOZITOARE

Conform FR X, supozitoarele sunt preparate farmaceutice solide,


care conţin doze unitare din una sau mai multe substanţe active,
destinate administrării pe cale rectală, vaginală sau uretrală. FR
X include sub denumirea de “supozitoare” atât formele farmaceuti
ce solide pentru aplicare rectală (supozitoare) cât şi pe cele cu apli
care vaginală (ovule) sau uretrală (bujiuri).
PREPARAREA SUPOZITOARELOR

se poate efectua prin trei metode:

Presare

Modelare manuală

Topire şi turnare în forme


Forme medicamentoase oftalmice
Formele medicamentoase oftalmice prezintă remedii oficinale
destinate pentru a instila substanţele medicamentoase pe
suprafaţa mucoasei ochilor, ultimele fiind foarte sensibile şi
reacţionând imediat la iritanţi (incluziuni mecanice, schimba-
rea pH-ului mediului, presiunii osmotice, florei microbiene).

În farmacii se prepară îndeosebi astfel de forme medicamentoase


oftalmice ca: picături, spălături, unguente.
Unguente oftalmice
La prepararea ungv. oftalmice se folosesc aceleaşi substanţe
medicamentoase care se prescriu în formele
medicamentoase lichide şi care dispersează în baze de unguent.
Aceste remedii posedă acţiune prelungită, deoarece rămân
pentru mai mult timp în contact cu mucoasa oculară

Bazele de unguent trebuie să satisfacă mai multe condiţii:


să nu fie iritante;
să posede consistenţă moale şi să se întindă uşor la mişcarea pleoapelor;
să fie sterile, conservabile;
să cedeze satisfăcător substanţa activă.
Soluţii pentru lentile de contact
Se ştie că lentilele de contact înlocuiesc
ochelarii şi se aplică direct pe partea
anterioară a globului ocular.
La utilizarea acestora în condiţii aseptice,
precum şi pentru curăţirea lor sunt folosite
diferite soluţii antiseptice, umedifiante,
lubrifiate.
Soluţiile antiseptice destinate păstrării
lentilelor de contact prezintă soluţii apoase şi
conţin de obicei acid boric, natriu clorid.
Lacrimi artificiale

Această formă are rolul de a completa insuficienţa


lacrimală, umectând ochiului şi asigurând
funcţionarea normală a organului ocular.

Lacrimile artificiale se obţine din polimeri hidrofili


şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi
colirele şi anume: izotonicitate, izohidrie şi sterilitate.
Mulțumesc
pentru
atenție!!!