Sunteți pe pagina 1din 12

B.

ETERI CICLICI
B.1. Nomenclatura
O
O oxiran oxan O O
O
oxetan O
O O O
O
dioxan
O oxolan
O
eter 18-coroana-6

piran

oxiren furan
B.2. Structura
 Eterii ciclici adoptă conformatii stabile, iar structura lor depinde de marimea
ciclului:
 Inelul de trei atomi din etilenoxid este tensionat, cei trei atomi fiind in
acelasi plan.

 tetrahidrofuranul (oxolan) adopta


o conformatie de semiscaun

 1,4-dioxanul o conformatie scaun fara tensiune


B.3. Metode de sinteza specifice
(1) Reactia alchenelor cu peracizii

 Peracizii sunt acizi carboxilici cu o grupă peroxidică în locul celei hidroxilice 


pot transfera cu uşurinţă un atom de oxigen alchenelor, la temperatura camerei,
generând epoxizi.

R CH = CH R + R1C OOH R CH CH R + R1COOH


O O
(2) Reactia halohidrinelor cu baze

RHC CHR HO R CH CH R
OH O

X: I, Br, Cl
Conditii: temperatura mai scazuta. La temperaturi mari se deschide epoxidul
si se formeaza diol.
(3) Eteri cu cicluri mai mari de 3 atomi
 prin eliminare intramoleculara de apa sau hidracid

CH2CH2OH CH2CH2 HO CH2CH2X


H O X: Cl, Br, I
CH2CH2OH H2O CH2CH2 HX CH2CH2OH
tetrahidrofuran (THF)

 prin eliminare intermoleculara de apa


(4) Metode
industriale

Etilenoxid – materie prima


pentru sinteze si insecticid
B.4. Proprietati chimice
 epoxizii suferă reacţii de deschidere de inel epoxidic putȃnd fi considerate ca
reactii de adiţie nucleofilă
Regioselectivitatea reacţiilor de deschidere de inel epoxidic

 atunci când substratul este un  atunci când substratul este un


epoxid nesimetric (cum este cazul epoxid nesimetric (cum este cazul
propilenoxidului), daca reactia are propilenoxidului), dacă reacţia are
loc in mediu acid, deschiderea loc ȋn mediu putenic bazic,
inelului epoxidic este deschiderea inelului epoxidic este
regioselectivă  are loc in sensul regioselectivă  nucleofilul se
formării carbocationului cel mai adiţionează la atomul de C cel
stabil  nucleofilul se adiţionează mai putin substituit (cel mai putin
la atomul de C cel mai substituit impiedicat steric)
Reactia cu apa şi alcoolii

CH3CH - CH2 + H CH3CH - CH2 CH3CH - CH2OH


O O
H2O ROH
H

CH3CH - CH2OH CH3CH - CH2OH


OH OR

 prin hidroliza în mediu acid sau bazic a epoxizilor cicloalcanilor se formează


trans dioli vicinali
Reacţii ale etilenoxidului

H2O / H H2C CH2


( sau HO )
OH OH Reactii de
hidroxietilare
etilenglicol
H2C CH2 ROH H2C CH2 SN2
O
OROH
HOCH2CH2OH
HOCH2CH2OCH2CH2OH
dietilenglicol
H2C CH2 H2C CH2

NH3 H2C CH2 OH O O


HN(CH2CH2OH)2 N(CH2CH2OH)3
H2N
etanolamina dietanolamina trietanolamina
H2C CH2 HCN H2C CH2 OH
O CN H2C CH2
H2S O
H2C CH2 OH S(CH2CH2OH)2
SH tiodiglicol

RMgX H2O
H2C CH2 OMgX H2C CH2 OH
MgXOH
R R
B.5. Importanţă. Utilizări

 Etilenoxidul  materie primă pentru sinteza a numeroşi compuşi


cu utilitate practică (etanolamine, etilenclorhidrina ş.a.), dar este
utilizat şi ca monomer pentru obţinerea răşinilor epoxidice.
 Propenoxidul  monomer la fabricarea răşinilor, fiind în acelaşi
timp şi materie primă în sinteza glicerinei

S-ar putea să vă placă și