Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU: OXIZI

Prof. Speranţa Petcu


Şc.Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu” Tg Jiu

Completaţi spaţiile punctate:


Formula chimică a oxidului de mercur(II) este..........
Denumirea substanţei Cu2O este.......
Procentul de fier din oxidul fero-feric Fe3O4 este.........
Valenţa plumbului in PbO2 este........
Proprietăţile fizice ale dioxidului de carbon sunt.........

Completaţi produşii de reacţie pentru ecuaţiile chimice:


Cu + O2 →
CuCO3 →
CuCO3 + HCl →
Precizaţi importanţa practică a celor trei reacţii.

Proprietăţile chimice ale oxizilor

In general:
→ ACID ( cei nemetalici)
→ H2O ┤
→ BAZA (cei metalici)
OXID + → ACID→ SARE + H2O (cei metalici)

→ BAZA SOLUBILA→ SARE + H2O (cei nemetalici)

Particularizaţi schemele de reacţie:


a)

+H2O + Mg
+C

CO
+ CaO 2 +Ca(OH)2
CCa(OH

b) Ca → CaO → Ca(OH)2
→ CaCl2
→ CaSO4

TEMA : Peste 4 g oxid de magneziu se toarnă 80mL apă (ρ =1g/mL). Calculaţi concentraţia
procentuală a soluţiei obţinute. Ce culoare va capăta soluţia dacă se adaugă fenolftaleină?

S-ar putea să vă placă și