Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa Fişă de exerciţii Profesor

a VII-a Reacţii chimice. Ecuaţii chimice. Liliana Iliuţă

1. Stabiliţi coeficienţii în următoarele ecuaţii chimice, citiţi aceste ecuaţii şi precizaţi felul
fiecărei substanţe:
N2 + O2 = NO Fe + Cl 2 = FeCl3
SO2 + O2 = SO3 Fe + H 2O = Fe3O4 + H2 ↑
Fe + HCl = FeCl2 + H2 ↑ NO + O2 = NO2

2. Completaţi ecuaţiile de mai jos și stabiliți coeficienții. Citiţi aceste ecuaţii şi precizaţi felul
fiecărei substanţe:
Na + ____ = Na2O FeS + HCl = FeCl2 + H2S ↑
_____ + Cl2 = FeCl3 _____ + O2 = CaO
CuCl2 + _____ = FeCl2 + Cu Al + _____ = Al2S3
C + O2 = _________ CuO + H2 = _____ + H2O

3. Corectează greșelile introduse intenționat în scrierea următoarelor ecuații chimice și


stabiliți coeficienții. Citiţi ecuaţiile chimice şi precizaţi felul fiecărei substanţe.
1) Na2Cl + H2SO4 → Na2SO4 + H2Cl
2) Ag(NO3)2 + HCl → AgCl3↓ + HNO3
3) Al + O2 → AlO2
4) MgOH + H2SO4 → Mg2SO4 + H2O
5) Ca + H2SO4 → Ca2SO4 + H2↓

4. Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice pentru următoarele cazuri. Citiţi ecuaţiile chimice şi
precizaţi felul fiecărei substanţe.
1. acid azotic + hidroxid de calciu = azotat de calciu + apă
2. acid clorhidric + zinc = clorură de zinc + hidrogen ↑
3. hidrogen + oxigen = apă
4. apă + sodiu = hidroxid de sodiu + hidrogen ↑
5. acid sulfuric + oxid de calciu = sulfat de calciu + apă
6. magneziu + acid azotic = azotat de magneziu + hidrogen ↑
7. azotat de argint + clorură de magneziu = clorură de argint ↓ + azotat de magneziu
8. aluminiu + clor = clorură de aluminiu
9. sulfat de cupru II + hidroxid de potasiu = hidroxid de cupru II ↓ + sulfat de potasiu
10. acid fosforic + hidroxid de sodiu = fosfat de sodiu + apă

TEMĂ PENTRU ACASĂ

Stabiliţi coeficienţii în următoarele ecuaţii chimice, citiţi aceste ecuaţii şi precizaţi felul
fiecărei substanţe:
Al + O2 = Al2O3
HCl + Mg = MgCl2 + H2 ↑
FeCl3 + NaOH = NaCl + Fe(OH)3
NaNO3 = NaNO2 + O2↑
(NH4)2CO3 = NH3 + CO2 + H2O
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + NaCl
Ca(OH)2 + HCl = CaCl2 + H2O