Sunteți pe pagina 1din 17

REACŢIILE CU SCHIMB

DE IONI
Tema 5.11.3, (pag. 134)

Dr., lector USM


Profesor de chimie, grad didactic superior
IPLT „L. Deleanu“
Dîru Mariana
După studierea acestei teme vei putea să:

- deosebeşti ecuaţiile ireversibile de cele


reversibile;
- alcătuieşti ecuaţiile disociaţiei electrolitice
ale acizilor, bazelor, sărurilor;
- scrii ecuaţiile ionice complete şi ionice
reduse ale reacţiilor.
Câte tipuri de reacţii chimice
cunoaşteţi?

Sursa: Google
Sursa: Google
Reacţii cu
schimb de ioni

Ireversibile Reversibile
(decurg până la (decurg în ambele
capăt) direcţii)
Decurg până la capăt reacţiile în care: H2S
Sursa: Google Sursa: Google Sursa: Google

SO42- - NO3- H+
OH + Cl-
Cu2+ Na
Na+ H2O
- S2- H+
Сu(OH)2 K+ OH

CuSO4 + NaOH HNO3 + KOH Na2S + HCl

1) se formează un precipitat;
2) se formează un electrolit slab;
3) se degajă un gaz.
Reacţii cu schimb ionic în care se
formează un precipitat
Ecuaţia reacţiei moleculară (EM):
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Ecuaţia reacţiei ionică completă (EIC):


Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO42-

Ecuaţia reacţiei ionică redusă (EIR):


Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
Nu disociază în ioni:

❑Apa H2O;
❑Acizii electroliţi slabi (HNO2, H2CO3, H2SO3,
CH3COOH, HF ş.a.);
❑Bazele electroliţi slabi, solubile şi insolubile
(NH4OH, Fe(OH)2, Cu(OH)2 ş.a.);
❑Sărurile puţin solubile şi insolubile(↓): (AgCl, BaSO4,
CaCO3, FeS ş.a.);
❑Gazele (CO2, SO2, H2, H2S, NH3 ş.a.);
❑ Oxizii metalelor şi nemetalelor (Li2O, MgO, P2O5,
SiO2 ş.a.).
Reacţii reversibile

Na2SO4 + KNO3
Sursa: Google

1. Nu se formează precipitat.
2. Nu se degajă gaz.
Na+
3. Nu se obţine un electrolit
slab. NO3-
SO42-
K+
EM
Na2SO4 + 2KNO3 ⇄ K2SO4 + 2NaNO3

EIC
2Na+ + SO42- + 2K+ + 2NO3- ⇄ 2K+ + SO42- + 2Na+ + 2NO3-

Reacţiile reversibile decurg simultan în ambele direcţii.


Exerciţii:
1) Îndicaţi şirul în care ambele perechi de ioni
interacţionează şi se formează precipitat:
2- + + -
1.SO4 şi H ; Ag şi I
- 3+ 2+ -
2.Cl şi Fe ; Fe şi OH

- 2+ + 2-
3.OH şi Cu ; K şi SiO3

2+ 2- 2+ -
4.Ba şi SO4 ; Zn şi OH
Răspuns:
4) BaSO4↓ şi Zn(OH)2↓

Sursa: Google
Exerciţii:
2. În care caz reacţiile sunt ireversibile?

Na2CO3 + HCl FeCl3 + NaOH

KOH + H2SO4 CaCl2 + HNO3

LiNO3 + K2SO4 CuO + HCl


Rezolvare

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓+ 3NaCl

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O


Sursa: Google
Exerciţii:
3) Indicaţi ecuaţia moleculară cu următoarea
ecuaţie ionică redusă:
+ 2-
EIR 2H + CO3 = CO2↑+ H2O

1) 2HNO3 + CaCO3 = Ca(NO3)2 + CO2↑+ H2O

2) 2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2↑+ H2O


EM
2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2↑+ H2O
Sursa: Google

EIC
2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- = 2Na+ + 2Cl- + CO2↑+ H2O

EIR
2H+ + CO32- = CO2↑+ H2O
Surse

G. Dragalina, N. Velişco, S. Kudrţcaia, B.


Pasecinic Chimie, manual pentru cl. 8, Editura
Arc, Chişinău 2019.

www.google.com